Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Koroze výztuže a ovlivňující faktory

Beton je vysoce alkalický materiál. Hodnota pH čerstvě uloženého betonu bývá obvykle v rozmezí 12 až 13. V tomto rozsahu alkality je zabetonovaná výztuž chráněná před korozí pasivačním filmem vázaným na povrch výztuže. Hovoříme o alkalické pasivaci výztuže betonem. Když se však pasivační film poruší, může nastat koroze výztuže. Koroze výztuže je nejčastěji elektrochemický proces, který potřebuje anodu, katodu a elektrolyt. Vlhkost v betonové hmotě vytváří vhodný elektrolyt a ocelová výztuž tvoří anodu a katodu. Elektrický proud probíhá mezi anodou a katodou a reakce má za následek zvětšení objemu kovu v konstrukci, když Fe (železo) oxiduje na Fe(OH)2 (hydroxid železnatý) a Fe(OH)3 (hydroxid železitý) a projevuje se jako rez FeO(OH).

Aby reakce mohla probíhat, musí být přítomny voda a kyslík. V betonu dobré kvality bude průběh koroze zpomalen. Rychlá koroze nastane, když se pH (alkalita) betonu sníží, např. karbonatací, sulfatací apod., nebo když se do betonu zavedou agresivní chemikálie, nebo je výztuž tvořena různými kovy. Další příčinou mohou být bludné proudy a místní koncentrační články dané nerovnoměrným chemickým prostředím.

Předúprava podkladu a ocelové výztuže


Pojmem předúprava betonu a výztuže se rozumí především odstranění nesoudržných neúnosných partií betonu, případně povrchových partií betonu, které jsou kontaminovány nežádoucími látkami, resp. odstranění korozních zplodin z povrchu výztuže. Cílem předúpravy podkladu je také „otevřít“ strukturu betonu, tj. odhalit strukturu tak, aby mohlo dojít k dobrému zakotvení reprofilačních vrstev. „Otevření“ povrchu betonu se nejsnáze definuje tak, že jsou na povrchu vizuálně patrná zrna drobného i hrubého kameniva včetně větších vzduchových pórů v maltovém podílu. Současně odhalený podklad musí být dostatečně únosný. Soudržnost povrchových vrstev připraveného podkladu musí docilovat min. 1,5 Mpa (pevnost v tahu). Důležitým krokem je odstranění korozních zplodin z ocelové výztuže – mechanicky pomocí ručních ocelových kartáčů či elektrických ocelových kotoučů nebo pískováním. Obnažená ocelová výztuž napadená korozí se musí obnažit po celém svém obvodu. Je třeba ji důkladně očistit od betonových zbytků a zbavit rzi otryskáním do stupně SA 2.5 (kovový lesk). Úbytek ocelového prutu nesmí být větší než 20 procent V opačném případě konzultujeme se statikem možnost náhrady. Ihned po očištění výztuže aplikujeme antikorozní ochranný nátěr. Pro správnou funkci sanace železobetonové konstrukce je nutné dodržet tyto zásady, což tvoří 50 procent úspěchu provedené opravy.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.