Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vybrané konstrukční detaily při zateplování obvodového pláště budovy

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.


Vybrané konstrukční detaily při zateplování obvodového pláště budovy

detail ETICS ostění u rámu oknadetail ETICS ostění u rámu okna
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. tepelná izolace
4. základní vrstva
5. vnitřní jádrová omítka
6. tenkovrstvá omítka
7. okenní ukončovací PVC profil pro omítky
8 rám dřevěného okna
9. PVC ochranná fólie
10. PVC ukončovací okenní profil pro ETICS
detail ostění s tepelnou omítkou ukončenou u rámu oknadetail ostění s tepelnou omítkou ukončenou u rámu okna
1. zdivo
2. tepelně izolační omítka
3. tenkovrstvá omítka
4. PVC ochranná fólie
5. okenní ukončovací PVC profil pro omítky
6. vnitřní jádrová omítka
7. rám dřevěného okna

detail ETICS ostění u rámu okna s obkladovými páskydetail ETICS ostění u rámu okna s obkladovými pásky
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. tepelná izolace
4. základní vrstva + lepicí tmel na lepení obkl. pásků
5. obkladové pásky
6. ukončovací okenní profil PVC k obklad. páskům s expanzní páskou
7. ukončovací okenní profil PVC pro omítky
8. vnitřní jádrová omítka
9. rám dřevěného okna
okenní parapetokenní parapet
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. rám okna
4. izolant
5. rohový profil + skleněná síťovina
6. ukončovací okenní profil
7. základní vrstva
8. tenkovrstvá omítka
9. parapet s U profilem
10. připojovací profil alt. expanzní páska
11. ukončovací parapet. profil
12. izolant

detail zateplení s rohovým profilem s okapničkoudetail zateplení s rohovým profilem s okapničkou
1. obvodová konstrukce
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. rohový PVC profil s okapničkou
půdorys zateplení ostění u oknapůdorys zateplení ostění u okna
1. betonová konstrukce
2. rám okna
3. ukončovací okenní profil
4. lepicí hmota
5. izolant
6. základní vrstva
7. tenkovrstvá omítka
8. rohový profil
9. ukončení parapetu do tvaru U
10. hmoždinka
11. parapet

dilatační „E“ profildilatační „E“ profil
1. obvodová konstrukce
2. lepicí hmota
3. dilatační E profil
4. izolant
5. tenkovrstvá omítka
6. základní vrstva
dilatační „V“ profildilatační „V“ profil
1. obvodová konstrukce
2. lepicí hmota
3. dilatační V profil
4. izolant
5. tenkovrstvá omítka
6. základní vrstva

Konstrukční detaily zateplovacího systému

styk s terénemstyk s terénem
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. hmoždinka
7. soklový profil s okapničkou
8. expanzní páska
9. tenkovrstvá omítka weber.pas marmolit
10. základní vrstva
11. izolant XPS nebo Perimetr
12. hydroizolace
13. nopová delta folie
14. okapní chodník
napojení na venkovní roletunapojení na venkovní roletu
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. expanzní páska
7. rohový profil s okapničkou
8. roleta venkovní

napojení na předsazený roletový překladnapojení na předsazený roletový překlad
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. připevnění nosné desky pomocí šroubovacích talířových hmoždinek s ocelovým trnem
4. izolant
5. základní vrstva - stěrková hmota + 2× skleněná síťovina
6. tenkovrstvá omítka
7. nosná deska např. Power Panel H2O osazená do izolantu s přesahem nejméně 25 cm od hrany izolantu.
8. rohový profil s okapničkou
9. roletový překlad
napojení na konstrukci předsazené žaluzienapojení na konstrukci předsazené žaluzie
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. plastová talířová hmoždinka
4. izolant
5. základní vrstva - stěrková hmota + 2× skleněná síťovina
6. tenkovrstvá omítka
7. rohový profil s okapničkou
8. nosná deska např. Power Panel H2O osazená do izolantu s přesahem nejméně 25 cm od hrany izolantu.
9. připevnění nosné desky pomocí šroubovacích talířových hmoždinek s ocelovým trnem

styk pod střešním souvrstvímstyk pod střešním souvrstvím
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. tepelně izolační souvrství
7. expanzní páska
8. difuzní folie
styk nad střešním souvrstvímstyk nad střešním souvrstvím
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. soklový profil s okapničkou
7. expanzní páska
8. lemování zdi

řešení balkónu ve stávající konstrukciřešení balkónu ve stávající konstrukci
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant EPS
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. izolant XPS
7. hydroizolace
8. ukončovací profil a trvale pružný tmel
9. obkladový pásek
10. těsnicí profil
11. trvale pružný tmel
12. hydroizolace
založení ETICS podle PKO v souladu s ČSN 73 08 10 z 08:2016založení ETICS podle PKO v souladu s ČSN 73 08 10 z 08:2016
- pro ETICS s EPS s požární výškou h ≤ 12 m
(kromě jednopodlažních objektů a rodinných domků)
- pro ETICS s EPS s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m
1. zdivo
2. lepicí hmota
3. zakládací úhelníkový profil se skleněnou síťovinou D33
4. tepelná izolace EPS
5. okapní profil D 06, D 067
6. základní vrstva
7. základní vrstva na spodní hraně ETICS (min. vymezena konstrukcí profilů)
8. povrchová úprava


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.