Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zateplení soklu pomocí kontaktního nebo provětrávaného zateplovacího systému

Soklová část fasády patří k velmi exponovaným částem stavby. Často, hlavně při rekonstrukcích a renovacích fasád, jí není věnována dostatečná pozornost. Sokl stavby přiléhá těsně k okolnímu terénu, okapnímu chodníku, nebo jiné zpevněné ploše. Je namáhán především odstřikující srážkovou vodou, sněhem, ale také mechanicky pohybem osob. Řešení soklových částí staveb může být provedeno pomocí kontaktního nebo provětrávaného zateplovacího systému.

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.


Soklová část fasády patří k velmi exponovaným částem stavby. Často, hlavně při rekonstrukcích a renovacích fasád jí není věnována dostatečná pozornost. Sokl stavby přiléhá těsně k okolnímu terénu, okapnímu chodníku, nebo jiné zpevněné ploše. Je namáhán především ostřikující srážkovou vodou, sněhem, ale také mechanicky pohybem osob.

U starších staveb, které nemají dostatečné hydroizolace je soklová část stavby exponována též vzlínáním vody z podzákladí. Voda ostřikující z chodníku nebo voda vzlínající z podzákladí v sobě může obsahovat rozpuštěné soli, hlavně v zimě kdy se solí chodníky, které společně s nízkou teplotou poškozují omítky soklů.

Jestliže zateplujeme fasádu soklu kontaktním zateplovacím systémem, většinou se jako izolant používají izolační desky z extruovaného polystyrenu nebo perimetru z důvodu nízké nasákavosti a vysoké mechanické odolnosti.

Pro zajištění životnosti zateplení soklové části stavby je třeba zajistit, aby voda stékající po fasádě stavby byla odvedena pomocí okapní hrany soklového profilu nebo okapnice pryč a nezatékala do spáry mezi zateplením fasády a soklové části.

Voda stékající z fasády musí být odváděna od stavby správnou úpravou přilehlého terénu nebo pomocí drenážního systému. V žádném případě se voda stékající z fasády nesmí hromadit v místech, zapuštění zateplení soklu pod terén, aby nedocházelo k jeho trvalému zvlhčování.

Pro zateplení soklové části stavby se zvýšenou vlhkostí je vhodné použít provětrávaný zateplovací systém, který je schopen působením proudění vzduchu v mezeře mezi izolantem a fasádní deskou odvádět vlhkost z konstrukce.

Provětrávaný zateplovací systém se skládá z fasádních desek, nosného roštu, kotevních prvků a tepelné izolace. Důležitá je vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a fasádními deskami, která zajišťuje provětrávání fasády. Stejně jako kontaktní zateplovací systém (ETICS), tak i provětrávaný zateplovací systém, je třeba navrhnout projektantem v projektové dokumentaci.

Fasádní deska

Jako fasádní je navržena cementová fasádní deska Aquaroc (délka: 900 mm, 2500 mm, šířka: 1200 mm, tloušťka: 12,5 mm, hmotnost: 13,5 kg/m2).

Fasádní deska Aquaroc se na vnějším povrchu opatří tenkovrstvou omítkou weber.pas, případně fasádním nátěrem weber.ton. Hrany desky se opatří fasádním nátěrem weber.ton. Vhodné je použít tenkovrstvou omítku weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas top dry, weber.pas extraClean nebo weber.pas marmolit včetně podkladního nátěru. Jako nátěr je vhodné použít fasádní nátěr weber.ton micro V včetně podkladního nátěru. Desky se řežou pomocí kotoučové pily se zuby opatřenými tvrdokovem.

K nosnému roštu se deska Aquaroc šroubuje speciálními vruty. Desky se šroubují tak, že krajní vrut musí být umístěn min. 50 mm od vodorovné hrany desky a 30 mm od svislé hrany desky. Mezi sebou mají vruty maximální rozteč 500 mm.

Nosný rošt

Nostný rošt se vytváří z hliníkový L profilů 50 × 30 × 1,5 mm. Profily jsou většinou délky 2 m. Nosné profily roštu se osazují do kotevních profilů a připevňují se samořeznými vruty.
Běžně se profily nosného roštu osazují ve vzdálenosti 600 mm. V exponovaných částech, tj. na rozích objektu se vzdálenost nosných profilů zmenšuje na ½ vzdálenosti nosných profilů v ploše.

Kotvení nosného roštu

Nosný rošt se kotví do podkladu pomocí kotevních profilů. Kotevní profily jsou vyráběny z pozinkovaného plechu a vyráběny ve výškách od 60 mm do 3 000 mm po 20 mm.

Pro upevnění kotevních profilů k podkladu se používají vruty ø 8 mm se šestihrannou hlavou a hmoždinky ø 10 mm. Pod hlavu vrutu se vkládá obdélníková podložka, která zajišťuje přiléhající část kotevního profilu před deformací.

Tepelná izolace

Jako tepelný izolant se použijí desky z hydrofobizované minerální vlny určené pro odvětrávané fasády. Tloušťka desek je dána projektovou dokumentací. Izolační desky jsou k podkladu kotveny min. 6 ks plastových talířových hmoždinek.

Vzduchová mezera

Provětrávání fasády zajišťuje vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a fasádními deskami. Provětrávaná mezera se běžně navrhuje v tloušťce od 20 do 50 mm. Proudění vzduchu v provětrávané mezeře zajišťuje ve spodní části děrovaný plech a v horní části mezera v opláštění široká od 20 do 50 mm.

Detail soklové části kontaktního zateplovacího systémuDetail soklové části kontaktního zateplovacího systému

1 Pastovitá akrylátová omítka zrno 1,5 mm včetně podkldního nátěru
2 Skleněná síťovina R 117
3 Lepicí a stěrková hmota weber.therm 700
4 Izolační desky EPS 70 F 140 mm
5 Lepící a s těrkový tmel weber.tmel 700
6 Plastová talířová hmoždinka
7 Obvodové zdivo – plná cihla CP 300 mm
8 Hydroizolace
9 Soklový profil se zatloukací hmoždinkou pro kotvení soklového profilu
10 Těsnicí páska
11 Lepicí hmota
12 Izolační soklové desky perimetr 110 mm připevněné lepicí hmotou
13 Lepící a stěrková hmota weber.therm elastik
14 Skleněná síťovina R 117
15 Omítka weber.pas marmolit včetně podkladního nátěru
16 Okapní chodník
17 Nopová delta fólie

Detaily provětrávaného zateplovacího systému soklové části stavby

detail ostění a nadpraží otvorudetail ostění a nadpraží otvoru
1 fasádní deska Aquarock s povrchovou úpravou
2 šroub
3 vzduchová mezera 20 až 50 mm
4 plastová hmoždinka, vrut s podložkou
5 kotva nosného roštu
6 nosný rošt
7 klempířský parapet
8 tepelný izolant
9 rohový profil 50 × 50 mm
10 nadpražní fasádní deska
11 připojovací profil k rámu okna
schéma nosného roštu provětrávaného zateplovacího systémuschéma nosného roštu provětrávaného zateplovacího systému

detail vnějšího rohu sokludetail vnějšího rohu soklu
1 fasádní deska Aquarock s povrchovou úpravou
2 šroub
3 vzduchová mezera 20 až 50 mm
4 plastová hmoždinka, vrut s podložkou
5 kotva nosného roštu
6 nosný rošt
7 rohový profil 50 × 50 mm
8 tepelný izolant
detail vnitřního rohu sokludetail vnitřního rohu soklu
1 fasádní deska Aquarock s povrchovou úpravou
2 šroub
3 vzduchová mezera 20 až 50 mm
4 plastová hmoždinka, vrut s podložkou
5 kotva nosného roštu
6 nosný rošt

detail spodního zakončení sokludetail spodního zakončení soklu

1 fasádní deska Aquarock s povrchovou úpravou
2 šroub
3 vzduchová mezera 20 až 50 mm
4 plastová hmoždinka, vrut s podložkou
5 kotva nosného roštu
6 nosný rošt
7 děrovaný plech
8 tepelný izolant


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.