Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak provádět instalaci ultratenkých velkoplošných keramických obkladů a dlažeb?

V současné době se čím dál častěji v developerských projektech a hlavně v projektech občanské vybavenosti (obchodní a administrativní centra), objevují systémy řešení povrchových úprav na stěnách a podlahách pomocí ultratenkých velkoplošných keramických materiálů. Chybí však závazné předpisy pro provádění těchto systémů, proto se pokusíme nastínit alespoň základní technická prováděcí řešení.

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.


Obkládání stěn (keramické prvky tl. 3–7,5 mm)

Zásady:

  1. K provádění jsou nutné kvalitní kladečské plány, ve kterých jsou zapracovány jak rozměry keramických prvků, spárořezy, dilatační pole, řešení vlastní šíře spár mezi jednotlivými prvky (určeno výrobcem), vytyčení prostupů apod.
  2. Musí být již od výrobce určen druh a třída lepidla k vlastní aplikaci střepu (je třeba rozlišovat různé typy střepu a jeho rubové úpravy)
  3. K instalaci je nutné, aby prováděcí firmy byly prokazatelně prakticky proškoleny techniky výrobní firmy nebo osobami tím pověřenými.
  4. Prováděcí firmy bezpodmínečně musí umět ovládat, jak přípravky na vlastní instalaci (manipulační rámy a vozíky určené k manipulaci s deskami např. při aplikaci lepidla, řezací stoly a řezačky, které vytváří v prvcích prostupy, zabrušovače hran apod., tak i přísavky pro vlastní manipulaci s keramickými prvky.
  5. Výrobcem musí být rovněž určen způsob lepení prvků, a to buď oboustranné lepení anebo jen jednostranné lepení. Zároveň musí být určen druh lepidla, nejčastěji cementová lepidla min. tř. C2T S1 a výše nebo u prvků vyztužených skleněnou síťkou v epoxidové emulzi – lepidly tř. R2. Pro lepení musí být určena i velikost nanášecích zubů jak na střep, tak i na podklad, který musí být, před vlastní aplikací, naprosto srovnán.
  6. Ke srovnání ploch jednotlivých prvků musí být použity vymezovací srovnávací klínky.
  7. Lepení beze spár – NELZE.

Kladení dlažby (keramické prvky tl. 6–7,5 mm)

Platí veškeré zásady uvedené při technologii obkládání stěn s tím rozdílem, že plochy, na které se aplikuje velkoformátová ultratenká dlaždice, musí být bezpodmínečně znivelovány.

Zbytková vlhkost v podkladní vrstvě nesmí u velkých formátů přesáhnout 2 % dle CM.

Vždy respektovat pokyny ke kladení a instalace keramických prvků od výrobce.

Ultratenké velkoplošné dlaždice vyztužené laminátem se nesmí použít na podlahách namáhaných zvýšenou zátěží z vozíků s tvrdými koly.

Ukázka řezání, zabrušování hran, vyvážení otvorů, nanášení lepidla
a vlastní instalace s vyrovnáním dlaždic klínky systému Lash

Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.
Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.
Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.
Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.
Ukázka manipulačních a řezacích stolů.
Ukázka manipulačních a řezacích stolů.
Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.
Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.
Ukázka zafixování a vyrovnání velkoplošných keramických desek.
Ukázka zafixování a vyrovnání velkoplošných keramických desek.
Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.
Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.


Použitá fota – zdroje: Správná praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem, a archiv fa Hochtief – metro Motol.

Doporučené produkty weber

názevbaleníspotřeba na m2str.
1. Podkladní nátěry
weber.podklad A1; 2; 4; 15 kg0,05 kg363
weber.podklad floor1; 5 kg0,1 kg274
weber.podklad haft1; 5 kg0,2 kg362
weber.sys epox podklad3 kg0,3-0,5 kg276
2. Opravné a samonivelační hmoty
weber.bat opravná hmota20 kg1,5 kg/1 mm272
weber.floor 415025 kg1,7 kg/1 mm/m2250
weber.floor 416025 kg1,7 kg/1 mm/m2 
weber.floor 409525 kg1,7 kg/1 mm/m2 
weber.niv dur25 kg1,7 kg/1 mm/m2 
weber.floor 432025 kg1,7 kg/1 mm/m2 
3. Lepidla na obklady a dlažby
weber.for duoflex25 kg4 kg/m2324
weber.for profiflex R25 kg4 kg/m2336
weber.for profiflex25 kg4 kg/m2332
weber.xerm 859 F25 kg4 kg/m2 
weber.xerm 843 F25 kg4 kg/m2 
weber.for superflex25 kg4 kg/m2338
weber.pox easy4,5 kg4 kg/m2348
4. Spárovací malty
weber.color comfort5 kg0,33 kg350
weber.color perfect5 kg0,5 kg352
weber.pox easy4,5 kg0,7 – 1,3 kg – dle velikosti dlaždic348

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.