Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak opravit menší trhliny ve fasádě?

Sanaci stabilizovaných, tj. zklidněných trhlin, lze nejjistěji řešit vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS). Pokud má být provedena jen oprava omítky, je třeba dodržet následující postup.

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.


Jak opravit menší trhliny ve fasádě?
Sanaci stabilizovaných, tj. zklidněných trhlin, lze nejjistěji řešit vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS). Pokud má být provedena jen oprava omítky, je třeba dodržet následující postup:

kontrola podkladu


Proklepat fasádu, za účelem zjištění dutých míst.

Vyzkoušet savost podkladu namočením čistou vodou. Voda by se měla vsakovat pomalu a rovnoměrně.

Přezkoušet pevnost omítky vrypem šroubováku do povrchové vrstvy omítky.

příprava podkladu


Celá fasáda se omyje vysokotlakým zařízením s příměsí fasádního čisticího prostředku E709.

Trhliny menší než 0,2 mm (tzv. vlasové trhliny) přetřít nátěrem weber.ton micro V. Větší trhliny se proškrábnou rohem špachtle do tvaru písmene V a vyplní se Extra stěrkovou omítkou M742. Po zatvrdnutí se povrch přebrousí brusným papírem a následně se přetře nátěrem weber.ton micro V.

U silně savých podkladů (voda se ihned vsakuje) přetřít plochu penetračním nátěrem weber.podklad A ředěným vodou 1:5 před užitím omítky.

Omítku nanášet nerez hladítkem nebo špachtlí na suchý podklad. Po zaschnutí lze nanášet další vrstvu popř. plochu přebrousit hladítkem se smirko vým papírem.

Vhodný nátěr pro povrchovou úpravu je nátěr weber.ton micro V.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2 (při dvou nátěrech)str.
weber.podklad ANPA1000,05 kg202
stěrková omítkaEXTRA M7421 kg/vrstva 1 mm201
weber.ton micro VNFSON0,4 kg184

Jak oživit vzhled starších pevných omítek a prodloužit jejich životnost?

Omytí nejlépe tlakovou vodou. Použití fasádního čistícího prostředku je třeba zvláště u viditelně ušpiněných fasád a tehdy, pokud byla zkouškou zjištěna nestejnoměrná nasákavost podkladu v různých místech fasády.

Mírně drolivé nebo sprašující minerální podklady je možno zpevnit hloubkovým zpevňovačem omítek H707. Pokud je drolivost vyššího stupně nebo zkouška tvrdosti neprokázala dostatečnou pevnost podkladu, poraďte se, prosím, s realizační firmou, odborným prodejcem nebo přímo s obchodně technickým poradcem naší firmy o dalším postupu.

Penetrace podkladu se provede vhodným typem podkladního nátěru z důvodu snížení a sjednocení jeho savosti.

povrchová úprava


Vzhled fasády se oživí vhodným fasádním nátěrem.

Zvláště u hrubých struktur původních omítek je třeba dbát, aby nátěr dostatečně pokryl celou fasádu, tedy i vyškrábaná místa a rýhy v drásaných strukturách a póry v omítkách.

příklady povrchů


Pro starší minerální škrábané omítky, omítky tzv. břízolitového typu, doporučujeme silikonový fasádní nátěr weber.ton silikon.

Pro disperzní omítky – dříve většinou prová děné stříkáním ručním strojkem – je vhodná fasádní nátěrová hmota weber.rudicolor.

K oživení v dnešní době používaných probarvených pastózních omítek (na silikátové, silikonové a akrylátové bázi) zpravidla stačí omytí tlakovou vodou s přídavkem fasádního čistícího prostředku.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2 (při dvou nátěrech)str.
weber.fasádní čisticí prostředekE7090,2 kg216
hloubkový zpevňovač omítekH7070,3 kg208
weber.podklad ANPA1000,05 kg202
weber.rudicolorNF90 + č. barvy1,0 kg182
silikonový podkladní nátěrG5000,1 kg205
weber.ton silikonNFSIL + č. b.0,4 kg186

Jak renovovat fasádu se starými nátěry?


odstranění nesoudržných vrstev


Nesoudržné nátěry a velké vrstvy nátěrů se nejdříve odstraní mechanicky.

Rozrušený a změklý nátěr se seškrábne špachtlí a poté se plocha opláchne tlakovou vodou.

Při odstraňování organických nátěrů (i omítek) se plocha hustě natře odstraňovačem starých nátěrů a omítek.

sprašující nátěry – povrchová úprava (při stabilizovaném podkladu)


Plochy se staršími pevnými nátěry je třeba důkladně omýt, nejlépe tlakovou vodou s přídavkem fasádního čistícího prostředku.

Po proschnutí se provede penetrace vhodným typem podkladního nátěru pro snížení a sjednocení savosti podkladu.

Vzhled fasády se oživí novým nátěrem weber.ton micro V nebo weber.rudicolor nanášený ve dvou vrstvách.

sprašující nátěry – povrchová úprava (při renovaci podkladu)


Omyté, oškrábané plochy se přeštukují weber.sanem 600 jemnou štukovou omítkou s přídavkem adhezní emulze H.

Weber.san 600 jemná štuková omítka se zahladí filcovým hladítkem.

Fasáda se upraví nátěrem micro V nebo weber.rudicolorem včetně provedení systémové penetrace.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2 (při dvou nátěrech)str.
weber.fasádní čisticí prostředekE7090,2 kg216
odstraňovač starých nátěrů a omítekE7030,3–0,6 kg212
weber.san 600 – jemná štuková omítkaR6004,5 kg468
adhezní emulze HH7060,2 kg207
penetrace dle typu nátěru dle typu 
weber.ton micro V – silikonový nátěrNFSON0,4 kg184
weber.rudicolorNF90+č. barvy0,6 kg182

Jak renovovat nesoudržné, opadávající a sprašující omítky?


příprava podkladu


Poklepem vyhledáme dutá místa, která je nutno odstranit.

Oklepáním je třeba odstranit duté a nesoudržné omítky až na podklad.

Podklad dokonale zbavený všech zbytků malt se mírně navlhčí vodou a po zavadnutí se provede podkladní cementový postřik.

Nejdříve nalijeme do míchačky čistou vodu 6 – 7 l na jeden pytel. Potom naplníme míchačku suchou směsí a začneme míchat. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla plastické konzistence. Doba míchání 3 – 5 minut.

Nahazování se provádí ostrým nahozením zednickou lžící na celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny. Tloušťka jedné vrstvy max. 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme dvouvrstvé zpracování. Nanášení druhé vrstvy provádíme na čerstvý, ale zavadlý podklad.

Chybějící místa se doplní jádrovou omítkou a povrch se latí srovná do úrovně původní omítky.

úpravy povrchu


Podle zvolené povrchové úpravy se provede příslušná penetrace, např. pod probarvené pastózní omítky (weber.pas) weber.pas podkladem UNI v 8-mi základních odstínech.

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tl. vrstvy danou velikostí zrna.

Jemná štuková omítka weber.san R600 se nanáší plastovým hladítkem na předem mírně zvlhčený podklad čistou vodou.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2 (při dvou nátěrech)str.
weber.dur klasik RUMVC63016,5 kg/s/1 cm400
weber.san 600 – jemná štuková omítkaR600dle hrubosti povrchu468
systémová penetrace dle typu 
probarvená omítka dle použitého druhu a zrnitosti 
fasádní omítka dle zvoleného typu 

Jak vytvořit hladkou omítku na strukturované staré fasádě?


Příprava podkladu
Oklepem se přesvědčíme, zda fasáda neobsahuje dutá místa. Následně provedeme omytí fasády tlakovou vodou. U viditelně špinavých fasád použijeme na očištění fasádní čistící prostředek. Po očištění necháme fasádu řádně vyschnout.


1. varianta řešení


Záměsová voda pro zamíchání jemné štukové omítky se připraví přidáním adhezní emulze H do čisté vody v poměru 1:3 pro cementové povrchy a 1:5 pro vápenocementové povrchy.

Jemná štuková omítka se nanáší plastovým hladítkem na předem mírně zvlhčený podklad nejlépe záměsovou vodou.

Upravení povrchu se provede filcovým hladít kem.

2. varianta řešení


K vyrovnání podkladu se použije stěrková hmota weber.therm elastik. Nanáší se nerezovým hladítkem.

U podkladů s nepohyblivými trhlinami se provede druhá vrstva stěrkové hmoty s vložením výztužné skleněné síťoviny.

Nerovnosti se přebrousí speciálním hladítkem s jemným brusným papírem.

povrchová úprava


Podle zvoleného druhu nátěru se provede štětkou nebo válečkem penetrace systémovým podkladním nátěrem.

Fasádní nátěr se na napenetrovaný podklad nanese štětkou nebo válečkem ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou, zaručující dokonalé proschnutí první vrstvy.

U první varianty s jemnou štukovou omítkou doporučujeme použít nátěr weber.ton silikát. U druhé varianty se stěrkovou hmotou fasádní nátěrovou hmotu weber.rudicolor.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2 (při dvou nátěrech)str.
1. varianta řešení
weber.fasádní čisticí prostředekE7090,20 kg216
weber.san 600 – jemná štuková omítkaR600dle hrubosti povrchu468
adhezní emulze HH706dle hrubosti povrchu207
weber.pas podklad SNPS0,1 kg204
weber.ton silikátNFS0,4 kg190
2. varianta řešení
weber.fasádní čisticí prostředekE70920 kg216
weber.therm elastikLZS720dle hrubosti povrchu107
skleněná síťovinaWT1311,15 m236
weber.rudicolorNF90+odstín0,8 kg182

Jak renovovat starou břizolitovou omítku?
Řešení problému standardním způsobem

diagnostika podkladu


Poklepem je třeba se ujistit, že podkladní omítky jsou v celé ploše spojeny s podkladem.

Přezkoušet pevnost omítky vrypem šroubováku do povrchové vrstvy omítky.

Zkouškou nasákavosti na několika místech zjistit stupeň a rovnoměrnost nasákavosti původního podkladu. Voda musí pomalu a rovnoměrně vyschnout.

příprava podkladu


Provede se omytí fasády tlakovou vodou.

Mírně drolivé nebo sprašující podklady je možno zpevnit hloubkovým zpevňovačem omítek H707. Pokud je drolivost vyššího stupně nebo zkouška tvrdosti neprokázala dostatečnou pevnost podkladu, poraďte se, prosím, s realizační firmou, odborným prodejcem nebo přímo s obchodně-technickým poradcem naší firmy o dalším postupu.

Penetrace podkladu se neprovádí. Stará břizolitová omítka s nepohyblivými trhlinami se celoplošně natáhne tmelem weber.therm min LZS 740. Povrch tmelu se upraví zubovým hladítkem do vodorovných vln, do výšky 3 – 4 mm.

povrchová úprava


Provede se aplikace omítky weber.top v tloušťce 10 – 11 mm.

Po nastříkání se omítka urovná zubovou latí…

…a uhladí motýlem.

24 hod. po aplikaci se provede seškrábání povrchu omítky speciálním škrabá kem s hroty na tl. 8 mm.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2 (při dvou nátěrech)str.
weber.fasádní čisticí prostředekE7090,2 kg/m2216
hloubkový zpevňovač omítekH7070,3 kg/m2208
weber.therm minLZS 7407 kg/m2109
weber.pral KSOMM + č. barvy22 kg/m2172
weber.top 204OMME22 kg/m2168

Jak renovovat plochy napadené mikroorganizmy?
popis situace – plocha je napadena mikroorganizmy (zelený až šedozelený odstín)


Fasádní povrchové úpravy weber (tenkovrstvé pastovité omítky a nátěry) jsou proti napadení mikroorganizmy buď přirozeně odolné z hlediska svého složení, nebo je jejich odolnost zajištěna přídavkem látek znemožňujících růst mikroorganizmů – tzv. biocidů. Unikátní přirozenou ochranou jsou také jedinečné „weber technologie“, které využívají nejnovější omítky weber.pas aquaBalance.

Pravidelná údržba a mytí povrchu fasády je jednou z možností jak podpořit odolnost povrchu proti napadení mikroorganizmy.

I přes maximální snahu používat pouze chráněné povrchové úpravy může docházet v průběhu životnosti povrchových úprav k napadení ploch fasád mikroorganizmy (viz strana 151 „mikroorganizmy na fasádách“).

Mikroorganizmy se ovšem vyskytují na i na řadě dalších povrchů souvisejících s fasádou nebo střechou budovy jako jsou například různé obklady, střešní krytiny, plastové zastřešení a podobně. Mikroorganizmům se neubrání ani tradiční fasáda se škrábanou „břízolitovou omítkou“.

systémové řešení


Nejdříve doporučujeme na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění přípravku.

Odstraňovač řas, mechů a lišejníků je možno aplikovat štětkou nebo válečkem – zvláště na malé plochy a plochy s jemnější až hladkou strukturou…

…a stříkáním na všechny typy ploch, ale zvláště na hrubozrnné struktury. Používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky!
Nechte 30 minut působit.

Ošetřené plochy omyjte tlakovou vodou (směrem shora dolů), případně i s přídavkem weber.fasádního čisticího prostředku.

Penetrace se provádí vodou ředěným silikonovým podkladním nátěrem G500 zpravidla 1 den předem.

Nátěr weber.ton bio se provádí ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hod. První vrstva se ředí vodou max. do 5 %, druhá krycí vrstva se ředí max. do 2 %.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2 (při dvou nátěrech)str.
odstraňovač řas, mechů a lišejníkůV0030,1 – 0,4 kg209
silikonový podkladní nátěrG5000,1 kg205
weber.ton bioNFB0,4 – 0,6 kg188
weber.fasádní čisticí prostředekE7090,05 – 0,2 kg216

Také si přečtěte článek: "Jak chránit omítky proti graffiti?"


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.