Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Postup instalace topných rohoží Fenix ECOFLOOR s materiály Weber

Skladba systému

1 OSB deska
2 penetrace weber.podklad haft
3 topná rohož Fenix ECOFLOOR
4 fixace rohoží pomocí opravné hmoty weber.bat opravná hmota
5 zalití topných rohoží pomocí samonivelační cementové stěrky s vláknem weber. floor 4320
6 penetrace pomocí penetračního nátěru weber.podklad A
7 hydroizolační cementová stěrka Terizol
8 lepení keramické dlažby lepidlem weber.for duoflex
9 keramická dlažba
10 spárovací cementová malta weber.color comfort


Postup instalace

Instalace elektrického podlahového topení pod hydroizolační cementovou stěrku - Terizol a vlastní lepení keramické dlažby na tuto konstrukci pomocí cementových lepidel. Práce se provádí na OSB DESKY (cementový nebo anhydritový potěr) v koupelně, která je umístěna ve 2. nadzemním podlaží budovy.

 1. OSB desky se napenetrují penetrací weber.podklad haft.
 2. Podkladní betonový nebo anhydritový potěr se očistí od zbytků malt, lepidel případně maleb a napenetruje se přednátěrem weber.podklad A zředěným 1/5.

Po zaschnutí přednátěru se vyspraví případné nerovnosti na potěru rychloopravnou hmotou weber.bat opravná hmota, která se rozmíchá v předepsaném poměru s vodou a nechá se uzrát.

Na uzrálou weber.bat opravnou hmotu naneseme opět penetrační nátěr weber.podklad A zředěný v témže poměru. Posléze přistoupíme k osazení rohoží podlahového topení a jeho uchycení k podkladu opravnou cementovou hmotou weber.bat opravná hmota, aby nám při další operaci nevyplaval na povrch.

Nezapomeneme na správnou instalaci přívodů elektřiny a vývodů pro regulaci teploty v topné rohoži.

Další operací je zalití rohoží samonivelační cementovou podlahovou hmotou s vlákny určenou na podlahové topení, weber.floor 4320 v tloušťce minimálně 12 mm, která se rozmíchá v předepsaném poměru s vodou a nanese se na rohože pomocí plochého ocelového hladítka. Po nanesení podlahové hmoty následuje technologická přestávka min. 12 hodin.

Po vyzrání weber.foor 4320 celý podklad lehce zvlhčíme a začneme s nanášením první vrstvy polymercementové hydroizolační stěrky Terizol, rozmíchané v předepsaném poměru s vodou, pomocí ozubeného ocelového hladítka o velikosti zubů 4 x 4 mm. Zároveň v první vrstvě Terizolu uchytíme koutovou pásku weber.BE 14.

Po natažení první vrstvy Terizolu musí následovat technologická přestávka min. 6 hodin, aby mohl Terizol uzrát. Po 6 hodinách pokračujeme v pracích 2. vrstvou Terizolu, která se rovněž nanáší pomocí ozubeného hladítka a to kolmo na předešlé drážky. Hmota se po této operaci nechá min. 12 hodin uzrát.

Jakmile uplyne tato doba zrání, můžeme přistoupit k vlastnímu kladení keramické dlažby do lepidla na dlažbu weber.for duoflex. Lepidlo na obklady a dlažbu musí být rozmícháno v předepsaném poměru s vodou a je nanášeno pomocí ocelového ozubeného hladítka velikosti 8 x 8 mm.

Po vyzrání lepidla na dlažbu cca 24 hod. se spáry Mezi dlaždicemi vyčistí a započneme se spárováním cementovou spárovací maltou weber.color comfort pomocí pryžového hladítka. Po mírném zavadnutí spárovací malty následuje začištění dlažby pomocí molitanového hladítka a čisté vody.

Cca 24 hod. po zaspárování je dlažba pochozí.

Případné koutové a dilatační spáry vyplníme pomocí silikonového tmelu weber.color silikon nebo modifikovaného silikonu weber.color POLY.

1 penetrace OSB desky weber.podklad haft
1 penetrace OSB desky weber.podklad haft
2 položení topných rohoží Fenix
2 položení topných rohoží Fenix
3 položení topných rohoží Fenix pomocí opravné hmoty weber.bat opravná hmota
3 položení topných rohoží Fenix pomocí opravné hmoty weber.bat opravná hmota

4 zalití rohoží samonivelační cementovou hmotou s vlákny weber.floor 4320
4 zalití rohoží samonivelační cementovou hmotou s vlákny weber.floor 4320
5 náběhový cyklus doba zrání 20 dní, po té penetrační nátěr weber. podklad A
5 náběhový cyklus doba zrání 20 dní, po té penetrační nátěr weber. podklad A
6 nanesení cementové hydroizolační stěrky Terizol
6 nanesení cementové hydroizolační stěrky Terizol

7 lepení keramické dlažby lepidlem weber.for duoflex
7 lepení keramické dlažby lepidlem weber.for duoflex
8 zaspárování dlažby spárovací maltou weber. color comfort
8 zaspárování dlažby spárovací maltou weber. color comfort

 1. Před pokládkou je nutné zkontrolovat podkladní vrstvu, zda je vyzrálá, suchá, soudržná, zbavená prachu a mastnoty. Nepevná, nesoudržná a znečištěná místa musejí být odstraněny a vyspraveny. Před aplikací izolačních desek F-BOARD podklad opatřete vhodným penetračním nátěrem např. weber.podklad floor dle povahy podkladu a použitého lepidla. Rozneste zubovou stěrkou lepidlo weber.for duoflex na cementové bázi.
 2. Desky F - BOARD důkladně usaďte a vyrovnejte. Lepidlo nechte vytvrdnout dle návodu k použití. Při pokládce nesmí lepidlo weber.for duoflex pronikat do spár mezi deskami.
 3. Desky F-BOARD jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu, povrchová úprava je po obou stranách provedena polymercementovou stěrkovou hmotou, vyztuženou sklovláknitou síťovinou.
 4. Podklad s deskami nechte vytvrdnout cca 24 hodin.
 5. Proveďte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu topné rohože ECOFLOOR a hodnoty zapište do Záručního listu
 6. Rohož rozviňte a upravte dle požadovaného tvaru vytápěné plochy, na podlaze vyznačte místo pro podlahovou sondu. Podlahová sonda se umisťuje do vytápěné plochy co nejblíže nášlapné vrstvě podlahy. Měla by být umístěna uprostřed mezi topnou smyčkou – termistor se nesmí topného kabelu dotýkat. Pokud by byl příliš blízko, měřil by teplotu v blízkosti pláště topného kabelu, která může být cca 50 °C. Termostat by tak podlahové vytápění neustále vypínal, i když by byla podlaha studená.
 7. Samotná podlahová sonda se umisťuje do rýhované ohebné trubice – tzv. husího krku. Konec ochranné trubice se utěsní, aby do ní nevnikl lepící tmel. Termistor sondy tím sice není v bezprostředním kontaktu se zahřívanou podlahou, odchylka v měření je však zanedbatelná.
 8. Do krabice pro nástěnný přijímač systému regulace Watts zapojte sondu i topnou rohož ECOFLOOR. Topné kabely se připojují na soustavu 230 V, 50 Hz. Krytí IP 67.
 9. Topná rohož sestává z topného kabelu, připevněného k nosné sklovláknité tkanině. V místech ohybu (například kolem WC) odstřihněte potřebný kus tkaniny a vytvarujte plochu jen s topným kabelem. Na rovné ploše už opět pokládejte celou rohož.
 10. Topnou rohož rozviňte dle požadované vytápěné plochy a zafixujte rychletuhnoucí opravnou hmotou weber.bat opravná hmota.
 11. Samonivelační hmotou weber. floor 4320 srovnejte podlahovou plochu, tl. podlahové hmoty musí být min. 10 mm. Dbejte, abyste ostrou hranou stěrky nepoškodili kabel.
 12. Stejně jako před pokládkou rohože ECOFLOOR, je i po pokládce nutné provést měření odporu topného okruhu. Naměřené hodnoty se musí shodovat. Naměřené hodnoty opět zapište do Záručního listu.
 13. Položte dlažbu na lepidlo weber. for duoflex, pokud však potřebujete dodatečnou hydroizolaci. Použijte před nanesením lepidla na dlažbu hydroizolační cementovou stěrku Terizol. A až po jejím zatvrdnutí nanášejte lepidlo na dlažbu weber.for duoflex. Topnou rohož uveďte do provozu až po vytvrdnutí lepidla, a zaspárování dlažby spárovací maltou weber.color comfort dle doporučení výrobce lepidla a spárovací malty - Weber.
 14. Nainstalujte nástěnný přijímač Watts V23. Přijímač je řízen bezdrátovým signálem termostatu a může přímo spínat zátěž do 16 A. K hlavnímu přijímači V23 – Master – lze přiřadit až tři další podřízené přijímače V23 nebo V25 – Slave. V jedné místnosti je tak umožněna kombinace podlahového vytápění spolu s topným žebříkem nebo se sálavými panely, kdy přijímač s podlahovou sondou vypíná, v případě dosažení limitní teploty na podlaze, pouze podlahový topný systém ECOFLOOR a topný žebřík nebo sálavé panely mohou dále vytápět místnost až do požadované prostorové teploty.
 15. Spárujte nástěnný přijímač s digitálním programovatelným termostatem Watts V22. Ten nabízí regulaci v několika provozních režimech a umožňuje řízení až 4 přijímačů. Samozřejmostí je možnost přepnout regulaci dle typu vytápění na prostor, podlaha, prostor + omezení teploty podlahy. K dispozici jsou dvě menu – „Uživatelské“ a „Instalační“, umožňující široké nastavení parametrů regulace.
1 zafixování desek F.BOARD pomocí flexibilního lepidla na dlažby weber.for duoflex
1 zafixování desek F.BOARD pomocí flexibilního lepidla na dlažby weber.for duoflex
2 usazení desek F-BOARD
2 usazení desek F-BOARD
3 desky F-BOARD
3 desky F-BOARD

4 vytvrdnutí podkladu
4 vytvrdnutí podkladu
5 proměření odporu topného okruhu
5 proměření odporu topného okruhu
6 položení topných rohoží
6 položení topných rohoží

7 umístění podlahové sondy
7 umístění podlahové sondy
8 zapojení sondy a topné rohože
8 zapojení sondy a topné rohože
9 tvarování rohože v ohybu
9 tvarování rohože v ohybu

10 rozvinutí a zafixování topných rohoží Fenix pomocí opravné hmoty weber.bat opravná hmota
10 rozvinutí a zafixování topných rohoží Fenix pomocí opravné hmoty weber.bat opravná hmota
11 vyrovnání podlahové plochy
11 vyrovnání podlahové plochy
12 kontrola měření odporu topného okruhu
12 kontrola měření odporu topného okruhu

13 položení dlažby do lepidla weber.for duoflex a zaspárování dlažby spárovací maltou weber.color comfort
13 položení dlažby do lepidla weber.for duoflex a zaspárování dlažby spárovací maltou weber.color comfort
14 instalace řídících komponent
14 instalace řídících komponent
15 regulace topných rohoží
15 regulace topných rohoží


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.