Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Jílová klimaregulační omítka

Dvouvrstvá jílová omítka weber.mur 652 se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí. Obsahuje speciálně vybrané suroviny a minerální přísady. Je určená pro ruční i strojní zpracování a pouze k vnitřnímu použití. Má světle hnědou barvu a je ideální pro údržbu památek.

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.

 


Technická data
Pevnost v tlaku≥ 1 N/mm2
Součinitel tepelné vodivosti0,4 W/mK,
Koeficient odporu proti difúzi vodní páryμ = 8
Zrnitostcca 0,8 mm
Tloušťka vrstvy8–20 mm
Spotřeba/vydatnost16,5 kg/10 mm/m2, cca 1,8 m2/30 kg
Spotřeba vodycca 7 l/30 kg
Objemová hmotnost1800 kg/m3
Pevnost v tahu za ohybu> 0,3 MPa/m2
Přídržnost> 0,5 MPa/m2

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad pro omítku musí být čistý a schopný nést zatížení. Odstraňte nečistoty, prach, volné částice a látky omezující přilnavost. Neprodyšné podklady (např. beton) vyžadují předběžné ošetření pomocí minerálního lepicího a stěrkového tmelu weber.therm min – upraveným vodorovně zubovým hladítkem.

Podmínky pro zpracování

Do malty se nesmí přimíchávat žádné přísady. Během zpracování a vysychání omítkové malty nesmí teplota vzduchu, použitých materiálů a podkladu klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy je třeba chránit proti příliš rychlému vysychání.

Nářadí

Zednická lžíce, štětka, fanka, stahovací lať, vědro na vodu, míchačka nebo omítací stroj, hladítko PUR nebo dřevěné.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Použití

Omítky v interiéru.

Spotřeba m2

16,5 kg/10 mm/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

Ve 30kg papírových obalech, 42 ks – 1080 kg/paleta.

Upozornění

Neobsahuje žádné chemické přísady. Nanášení na nebo pod keramické obklady není povolené.

Schnutí jílové omítky musí probíhat v průběhu několika dnů. Pokud nevyhovuje přirozené vysychání stavby, je nutné strojní vysušení stavby/dilatační větrání. Jílové omítky musí být schopny plynule vysychat, aby byla zaručena bezpečná soudržnost (nevznikání trhlinek). Dostatečného větrání je dosaženo, když je jílová omítka po zhruba 2–5 dnech světle suchá (při normální tloušťce nánosu).

Aplikace


strojně: Omítacím strojem Uelzener S38 nebo PFT G4.

ručně: Obsah pytle důkladně promíchejte s uvedeným množstvím vody, abyste dosáhli správné konzistence pro zpracování.

 

vícevrstvé zpracování: Použije-li se materiál weber.mur 652 na dvě vrstvy omítky, musí být spodní vrstva dobře proschlá. Pokud dojde k nanášení druhé vrstvy na vlhkou spodní vrstvu, může dojít k tvorbě trhlin a k odloupnutí vrstvy omítky.

Při nanášení dvojvrstvé omítky musí být tloušťky omítky zvoleny tak, aby vrchní vrstva omítky nepřekročila tloušťku 15 mm. Nejprve nastříkejte řídkou jílovou omítku a potom nanášejte na zvlhčený podklad (vyschlou 1. vrstvu) do požadované celkové tloušťky omítky. Nejprve ji zarovnejte latí, utáhněte PUR hladítkem a následně uhlaďte molitanovým nebo houbovým hladítkem nebo vytvořte individuálně zvolené struktury povrchu.


Tloušťka vrstvy u jednovrstvého pracovního postupu u savé podkladní vrstvy je max. 20 mm, u nesavé nebo špatně savé podkladové vrstvy 5–8 mm. U dvouvrstvého pracovního postupu musí být spodní vrstva dobře proschlá a zdrsnělá. Tloušťka vrstvy 20 mm na jednotlivou vrstvu nesmí být u savých podkladů překročena. Po vyschnutí odmeťte volná zrníčka. Maximální tloušťka omítky je závislá na podkladu. Již zaschlá jílová omítka se může opět zpracovat přidáním vody. K tvrdnutí dochází díky vysychání, proto po zpracování zajistěte dobré větrání.

 

Nejdůležitější vlastnosti:

  • lehce zpracovatelná
  • regulující klima
  • velmi dobrá přilnavost
  • vynikající strojové nanášení
  • ruční i strojové zpracování
  • pro vnitřní použití
  • ideální pro údržbu památek
 
 
Reklama