Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Jak vytvořit kročejovou izolaci pod keramickou dlažbou v dřevostavbách?

Pokud jste zvolili pro svoje bydlení dřevostavbu, vřele doporučujeme už dopředu myslet při pokládce keramické dlažby i na zvukovou izolaci. Nabízíme komplexní Weber řešení od podkladu po finální vrstvu. Naším cílem je vaše tiché a spokojené bydlení.

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.

  

weber.dilatační páska
+
weber.podklad A
+
weber.podklad haft
+
DAMTEC
+
weber.for duoflex
nebo
weber.xerm 847
+
weber.color comfort
+
weber.color silicon

Technologický postup


Nesavé podklady

Dřevotřísky, dřevoštěpky, sádrovláknité desky, Cetris apod. Podkladní desky musí být náležitě upevněné a rovné, bez průhybů. Montáž musí být provedena dle předpisů výrobce desek a příslušných předpisů a norem.

 

Vlastní kladení rohože a keramických dlaždic

Jakmile jsou desky dokonale vyrovnané a dle předpisů uchycené a je správně vytvořena dilatační spára okolo pevných konstrukcí, vyplněny silonovým tmelem weber.color silikon veškeré spoje, nalepíme po celém obvodu místnosti weber.dilatační pásku. Napenetrujeme stěny, pokud jsou ze sádrovláknitých desek, podkladním nátěrem weber.podklad A ředěným vodou v poměru 1/5 a podlahové dílce z např. dřevoštěpky podkladním nátěrem weber.podklad haft.

 

Po zaschnutí penetračního nátěru naneseme na podlahu cementové lepidlo třídy C2TE – S1, weber.for duoflex pomocí ocelového hladítka se zuby 4 × 4 mm nejvíce však 6 × 6 mm.

 

Do naneseného lepidla postupně klademe předem naměřenou a nařezanou tlumicí podložku DAMTEC standart v tl. 3 mm a to tak, že hrana podložky těsně přiléhá k dilatační pásce a jednotlivé pásy rohože jsou kladeny na sraz. Zároveň při vlastním kladení podložky do cementového lepidla vtlačujeme podložku, plnou silou, pomocí plochého hladítka do lepidla.

 

Pokud je podložka dokonale stabilizovaná, přistoupíme k vlastnímu lepení keramických dlaždic. Naneseme na povrch podložky cementové lepidlo weber.for duoflex zubovou stěrkou o velikosti zubů min. 8 × 8 mm a zároveň nanášíme i lepidlo na rubovou stranu dlaždic. Takto upravenou dlaždici vtlačíme do naneseného lepidla a stabilizujeme ji poklepem pryžovou paličkou. Při této operaci vytlačíme i zbytek vzduchu z mezivrství.

 

Výše popsanou technologií s použitím flexibilního lepidla třídy C2TE – S1, weber. for duoflex dosáhneme přilnavosti jak podložky k podkladu, tak i přilnavosti keramických dlaždic k podložce odtahových hodnot cca 0,3 MPa, pokud je nutno dosáhnout vyšších hodnot doporučujeme k lepení podložky i dlaždic použít dvousložkové reaktivní lepidlo třídy R2TE weber.xerm 847. Odtrhové hodnoty v tomto případě dosahují cca 1 MPa. Technologie kladení na reaktivní lepidlo je obdobná, jen s tím rozdílem, že je možno použít zubových hladítek s menšími zuby a není třeba užívat oboustranného lepení dlaždic.

 

Nakonec odřízneme přečnívající dilatační pásek a nalepíme soklové dlaždice, tak že v každém případě musí být mezi horizontálně položenou a soklovou dlaždicí zachována spára. Pokud je obkládána i stěna je nutno tuto operaci provést až po vyspárování dlažby.

 

Spárování

Po náležitém vyzrání celého souvrství, tj. cca 48 hodin a řádném vyčištění spár přistoupíme ke spárování spárovací cementovou maltou weber.color comfort nebo weber.color perfect. Vlastní spárování probíhá takto – ve vodě řádně rozmíchanou spárovací maltu nanášíme a vtláčíme do vyčištěných spár pomocí pryžového hladítka. Po vtlačení spárovací malty do spár odstraníme nahrubo přebytečnou maltu a po zavadnutí přistoupíme k čištění ploch molitanovou houbou smáčenou v čisté vodě. Pokud jsou spárované plochy náležitě očištěny, chráníme je min. 24 hodin před jakýmkoli namáháním. V žádném případě nesmí být spárovací cementovou maltou zalita spára mezi horizontálně položenou a soklovou dlaždicí. Tato spára bude dodatečně vyplněna trvale pružným silikonovým tmelem weber.color silicon.

 
 
Reklama