Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Barevné betony mají téměř neomezené možnosti

Barevný beton je dnes významně zastoupen v rámci urbanistické architektury při projektování a následné výstavbě především veřejných staveb. Svou oblibu si získal u projektantů a odborné veřejnosti i pro špičkové barvicí schopnosti syntetických pigmentů. V jejich důsledku pak barva betonu nepodléhá škodlivým vlivům UV záření, působení deště, smogu a dalším negativním vlivům měst a průmyslových oblastí.

Beton, který je tradičně pevným, spolehlivým a vysoce trvanlivým stavebním materiálem, je nyní možné povýšit na vyšší úrovně architektonického ztvárnění. Využití barevných pigmentů Sika® ColorFlo umožňuje přesné, úsporné a stálé obarvení tradičního betonu a tím umožňuje investorům a architektům nacházet nová vyjádření a nový design pomocí betonu.

Sika® ColorFlo jsou rozptýlené pigmenty oxidů železa ve vodném roztoku s vysokým obsahem sušiny. Tato sušina je vyráběna synteticky působením kyselin za cíleného vzniku oxidů železa, pigmenty jsou dokonale čisté a více vydatné v barevnosti. Tímto způsobem výroby barevných pigmentů a jejich dávkováním do betonové směsi je zajištěna vysoká kvalita a homogenita samotného pigmentu, ale i výsledného probarveného betonu. Sika celosvětově navázala spolupráci s primárním výrobcem pigmentů do betonu v USA, firmou Solomon Colors, Inc. Sika je exkluzivním partnerem v Evropě a v areálu společnosti Sika CZ v Říčanech u Prahy je umístěno špičkové dávkovací a míchací zařízení.


Použití barevných pigmentů Sika® ColorFlo:

  • transportbeton
  • prefabrikované prvky
  • prvky ze zavlhlého vibrolisovaného betonu
  • stříkaný beton
  • malty, omítky apod.

Barevný beton však vyžaduje mnohem víc než jen přidat špetku barviva. Již od prvotního plánování je potřeba činit zásadní rozhodnutí, aby realizace byla úspěšná a nejrozmanitější výrobní kroky musí být kontrolovány a profesionálně vykonány. To byl přesně případ stavby Nového divadla v Plzni.

Barevný návrh betonu vznikl na základě požadavků architekta, kdy přinesl malý kousek barevného betonu, kterému se přizpůsobila receptura a barevnost. Vývoj betonové směsi probíhal ve spolupráci se společností BETOTECH v Berouně a techniků společnosti Sika. Výsledná receptura obsahuje plnění barevným pigmentem v hodnotě 8 %, aby bylo dosaženo požadované barevnosti. Celkem tedy bylo použito 35 kg anorganického červeného pigmentu na 1 m3 betonu. Mimo barevný pigment Sika® ColorFlo bylo součástí návrhu betonu i použití přísad Sika, konkrétně Sika® ViscoCrete® 4035 a mikrosilika Sika® Fume Compasil.

Samozhutnitelný beton pevnostní třídy C30/37 byl vyráběn společností TBG Plzeň Transportbeton a celkem bylo dodáno 600 m3 barevného značkového betonu COLORCRETE® s pigmenty Sika® ColorFlo a přísadami Sika. Ukládání betonu bylo prováděno pomocí bádií, tím se omezuje napěnění betonu a vznik pórů. Beton byl ukládán v 238 jednotlivých částech, tzv. taktech. Jednotlivé betonované části v tloušťce 150 mm měly rozměry 5 m × 2,5 až 10 m. Finální povrch působí unikátním dojmem a respektuje náročné podmínky, kterým bude vystaven po celou dobu životnosti budovy.

Mimo barevné pigmenty pro výrobu betonu a přísady bylo třeba na fasádě následně řešit zatmelení spár. Společnost Sika nabízí špičkové fasádní tmely na bázi polyuretanu, ty jsou dostupné i v barevných verzích a proto byl využit pro ošetření spár červené fasády polyuretanový tmel SikaHyflex-250 Facade červené barvy. Dále byly použity spárové pásy Sika při betonáži spodní stavby pro vytvoření vodonepropustné betonové konstrukce.
Produkty společnosti Sika garantují spolehlivá řešení, špičkový servis a tím naplňují přání všech zúčastněných stran, od investora a architekta, přes realizátora až po konečného uživatele a návštěvníka. Více o barevných betonech naleznete na webu www.barevnybeton.cz a o produktech Sika na webu www.sika.cz

S použitím podkladů společnosti Sika CZ a Českomoravský beton.

 
 
Reklama