Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Trápí Vás vlhké zdivo a plíseň? Podívejte se na instruktážní video

Sanace vlhkého zdiva a vzlínající vlhkosti pomocí injektážního krému SikaMur®-InjectoCream-100

Vlhké zdivo a plíseň jsou nepříjemným jevem a zná jej bohužel téměř každý majitel rodinného domu. Příčin poruchy bývá několik, od zcela chybějící izolace, přes izolaci porušenou, chybný návrh a provedení až po její stáří. Na trhu existuje několik možných řešení dodatečné izolace ve stávajícím objektu, obvykle jsou však spojeny s náročnou a drahou aplikací.

Mezi snadné a účinné postupy patří injektáž vlhkého zdiva pomocí silanové emulze SikaMurŸ-InjectoCream-100, kterou jistě zvládne každý.

Materiál se vyznačuje velmi vysokým podílem aktivních částic a dokonalou schopností propenetrovat do ložné spáry ve zdivu, kde vytvoří neprostupnou bariéru. Tím je umožněno zdivu nad rovinou aplikace dokonale vyschnout a navrátit pohodlí domova.

Vhodné typy zdiva pro aplikaci:

 • zdivo z cihel plných či dutinových
 • kamenné i smíšené zdivo
 • duté nebo sutí plněné zdivo

Aplikace:

Celá aplikace je velmi jednoduchá a vystačíte si s běžně dostupným nářadím.

Postup je možné shrnout do následujících kroků:

 • k určení potřebného materiálu potřebujete znát tloušťku zasaženého zdiva a délku stěny, kde budete izolaci provádět. Pomocí jednoduché tabulky nebo výpočtem ze vzorce určíte potřebné množství materiálu.
 • příprava místa aplikace spočívá v určení spáry ve zdivu, do které budeme emulzi aplikovat. Doporučujeme odstranit plíseň, vlhkou a zasolenou omítku v celé zasažené ploše s přesahem rovnajícím se dvěma tloušťkám zdiva.
 • do spáry ve zdivu vyvrtejte vodorovným směrem otvory o průměru 12 mm v osové vzdálenosti do 120 mm. Hloubka otvoru musí být o cca 30 mm kratší, než je tloušťka zdiva. Vyvrtané otvory vyčistěte pomocí pumpičky či stlačeného vzduchu.
 • vložte 300 ml kartuši nebo 600 ml monoporci do aplikační pistole, balení otevřete a našroubujte koncovku s aplikačním nástavcem s trubičkou.
 • aplikační trubičku vsuňte až na dno otvoru a důkladně jej vyplňte cca 10 mm pod okraj otvoru. Takto vyplňujte jeden otvor za druhým.

Toto je celý postup aplikace silanové emulze SikaMurŸ-InjectoCream-100, není třeba injektážní čerpadlo, opakovaná injektáž, čekání na vstřebání materiálu, zmrazování náplní, ani náročné podřezávání stavby.

Instruktážní video

Opatření po aplikaci:

Následně doporučujeme opatřit ošetřené zdivo novou sanační omítkou SikaMurŸ a vyčkat až ze zdiva nad aplikací vlhkost zmizí. Rychlost vysychání je závislá na několika faktorech (roční období, teplota, větrání, typ zdiva apod.) obecně se však dá říci, že za 1 měsíc vyschne 25 mm tloušťky zdiva. Uvnitř budovy je vhodné ošetřit oblast pod rovinou vyplněné spáry pomocí vodonepropustné stěrky na cementové bázi, např. SikaTopŸ Seal-107. Z vnější strany je vhodné sanační omítku ošetřit hydrofobním přípravkem, který umožní odpařování vlhkosti a zabrání dalšímu vlhnutí zdiva, např. SikagardŸ-703 W.

Hlavní předností injektáže SikaMurŸ-InjectoCream-100 je:

 • vysoká účinnost díky 80 % aktivní složky
 • rovnoměrné dávkování, jednoduchá kalkulace spotřeby
 • snadná ruční aplikace pomocí trubkové pistole a nástavce
 • materiál je na vodní bázi, bez rozpouštědel, je ekologický
 • nářadí lze snadno čistit vodou

Instruktážní fotogalerie - pracovní postup

Balení a výpočet spotřeby

SikaMur InjectoCream 100 - Balení a výpočet spotřeby

Nové praktické balení 300 ml kartuše do běžné vytlačovací pistole.

Výpočet platí pro 600 ml balení, pro určení spotřeby v 300 ml balení je třeba výsledek vynásobit dvěma. Spotřebu SikaMur-InjectoCream-100 je možné určit dvěma způsoby:

 • dle šířky a délky zdiva z tabulky v letácích
 • vzorec: 1,6 x hloubka vrtu [m] x délka stěny [m] = xy balení 600 ml
 • příklad: 1,6 x 0,29 m x 6 m = 2,78 tj. 3 balení
SikaMur InjectoCream 100 - Příprava zdiva

Příprava zdiva

Odstraňte spodní sokl nebo omítku a podhoz, aby bylo možné určit druh zdiva a ložnou spáru, kterou budete ošetřovat. Tloušťku ošetřované zdi změřte pomocí vrtáku nebo vhodným měřidlem.

Pokud byla omítka ve styku se solemi a nebo je poškozena vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna v celém rozsahu poškození až do výšky dva- až třikrát větší, než je tloušťka zdiva.

SikaMur InjectoCream 100 - Vrtání otvorů

Vrtání otvorů

Pro účinné ošetření vzlínající vlhkosti musí být hmota aplikována ve správném množství.

Systém vyžaduje vrtání otvorů o průměru 12 mm, ve vodorovné linii, středy otvorů nesmí být více jak 120 mm od sebe. Pro ostatní tloušťky zdí platí, že hloubka otvoru musí být maximálně o 40 mm kratší jak tloušťka zdiva.

Ve všech případech vrtejte otvor vodorovně přímo do spáry ve zdivu. Každý otvor po vyvrtání důkladně vyčistěte stlačeným vzduchem.

SikaMur InjectoCream 100 - Příprava aplikace

Příprava aplikace

 • vložte monoporci do těla trubkové pistole Sika Avon MoPo.
 • viditelný konec monoporce propíchněte. (např. nožem)
 • na konec pistole našroubujte zpět převlečnou matku s aplikačním nástavcem.
SikaMur InjectoCream 100 - Aplikace

Aplikace

Vsuňte aplikační nástavec pistole až na dno vyvrtaného otvoru. Stiskem aplikační páky a postupným vysunováním pistole směrem ven důkladně vyplňte otvor maximálně 1 cm pod okraj. Pravidelně otírejte z aplikační koncovky nečistoty a zbytky materiálu.

SikaMur InjectoCream 100 - Ošetření zdiva po aplikaci

Ošetření zdiva po aplikaci

 • otvory vyvrtané do zdi v interiéru mohou zůstat neuzavřené. Venkovní otvory je nutné uzavřít vhodnou vhodnou maltou, např. Sika MiniPack - opravná malta
 • zdivo pod rovinnou aplikace ošetřete pomocí Sika vodonepropustné cementové stěrky SikaTop Seal-107
 • zdivo nad rovinnou aplikace ošetřete pomocí sanační omítky SikaMur
 
 
Reklama