Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tekuté hydroizolace SikaRoof MTC v praxi – technologicky vyspělé řešení

Mezi základní vlastnosti patří provedení hydroizolace bez spár, pružnost a pevnost systému, schopnost překlenout trhliny a paropropustnost. Systém skladby je založen na základním nátěru vyztuženém pomocí netkané skelné textilie a finálního nátěru použitého dle zatížení. Výztužná tkanina je snadno tvarovatelná a dokonale se přizpůsobí všem detailům.

Hynčice pod Sušinou – Objekt zázemí A5

Dokončená novostavba horského penzionu je situována v horní části obce Hynčice pod Sušinou, při dojezdu dvou sjezdových tratí, větší z nich je označená „A5“. Objekt je umístěn na louce, která je intenzivně celý rok využívána pro dětské aktivity (lyžařská škola, letní hry u potoka). Součástí atrakcí je i kruhová vodní nádrž s plánovanou saunou, dětské hřiště i znovu používaný řopík prvorepublikového pohraničního opevnění.

Architektonický výraz vychází ze souvislostí objektu, který je postaven mimo zástavbu ve volné krajině nad obcí. Cílem návrhu bylo vytvořit soudobou architektonickou formu v horském prostředí volné louky, jednoduchý celistvý tvar, kdy stěna přechází beze změny materiálu na „střechu“ (tmavě šedá hydroizolace). Celistvý tvar domu má svým výrazem vyvolávat představu přírodního objemu, placatého kamene na výšku, na volné pláni. Objekt nemá hlavní fasádu, jedná se o strukturu na architektonicky formované hmotě. Krajinný ráz volných sečených luk je výše uvedeným architektonickým řešením umocněn. Architektonické ztvárnění této představy bylo realizováno dřevěnou konstrukcí s pláštěm z hydroizolace. Okna na šikmých plochách fasád jsou umístěna do vikýřů – jen mírně narušující kompaktnost hmoty. Voda / sníh stéká ze střechy volně po šikmých fasádách až k patě objektu, odkud je příkopem o obvodu odváděna od objektu.

Horský penzion Hynčice pod Sušinou
Horský penzion Hynčice pod Sušinou
Horský penzion, pohled
Horský penzion, pohled

Technologie hydroizolace – celý plášť je opatřen tekutou za studena natíranou hydroizolací SikaRoof MTC na dřevěný OSB podklad. Voda stéká k patě objektu do obvodového otevřeného žlabu, do objektu se vchází mostky s propustky.

Model
Model
Aplikace
Aplikace

Detail provedení
Detail provedení
Detail provedení 2
Detail provedení 2

Tekuté hydroizolace SikaRoof MTC – technologicky vyspělé řešení

Tekuté hydroizolace Sikalastic na bázi polyuretanu jsou moderním a vysoce technologicky vyspělým řešením. Mezi základní vlastnosti patří provedení hydroizolace bez spár, pružnost a pevnost systému, schopnost překlenout trhliny a paropropustnost. Materiál není třeba před aplikací míchat a nanáší se přímo na plochu. Na první pohled se jeví vyšší materiálové náklady, ale při započítání nákladů na aplikaci, logistiku a dodatečné náklady spojené s aplikací jsou náklady nižší. Hlavně, pokud se jedná o střechy s mnoha detaily, napojení klimatizace, technologie, střešních oken apod.

Technologie
Technologie

SikaRoof MTC Systém obsahuje unikátní technologii spuštění vytvrzení díky vzdušné vlhkosti. MTC – Moisture Triggered Chemistry – Vytvrzení spuštěné vlhkostí nevyžaduje pro vytvrzování další vlhkost. Po prvotním kontaktu se vzdušnou vlhkostí je již reakce nastartována a samovolně pokračuje. Materiály jsou schopny vytvrzení v širokém rozsahu klimatických podmínek, včetně extrémních teplot, vlhkosti apod. Při vytvrzení není produkován CO2, který při nadměrném množství vlhkosti způsobuje vznik bublin v materiálu. Jedná se vlastně o vytvoření fóliové hydroizolace pomocí chemické reakce přímo na střeše bez nutnosti řezání, vzniku prořezů, přesahů a svarů.

Systémy je možno již těsně po aplikaci vystavit působení vody bez rizika ztráty těsnosti nebo rozplavení materiálu. Nehrozí problémy při náhlém dešti nebo při neopatrné manipulaci s kapalinami.

Výhodou je aplikace za studena, při nanášení není třeba horkovzdušné pistole nebo hořáku. Značně je tak omezeno riziko vzniku požáru, i proto je tato technologie vhodná do míst se zvýšeným požárním rizikem, jako jsou čerpací stanice a petrochemický průmysl, kde může být aplikace prováděna bez nákladných opatření. S tím souvisí i nehořlavost materiálu při dlouhém vystavení účinkům tepla a plamene.

Systém skladby je založen na základním nátěru vyztuženém pomocí netkané skelné textilie a finálního nátěru použitého dle zatížení. Výztužná tkanina je snadno tvarovatelná a dokonale se přizpůsobí všem detailům.

Tekuté hydroizolační nátěry poskytují mnoho výhod při hydroizolaci střech. Přestože technologie je známa již přes 20 let, její nástup je pomalý a až nyní je odhalen obrovský potenciál unikátní technologie.

 
 
Reklama