Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cyklus odborných seminářů přinese praktické zkušenosti s řešením problémů při rekonstrukcích a výstavbě

Rekonstrukce a sanace v praxi 2013

Cílem seminářů je předat odborné veřejnosti informace pro navrhování správných, funkčních a spolehlivých technických řešení používaných při rekonstrukcích a výstavbě budov. Přednášející jsou připraveni problémy a chyby v projektech i realizaci na příkladech z praxe nejen pojmenovat, ale navrhnout cesty jak těmto problémům již ve fázi návrhu předcházet, nebo jak tyto problémy řešit.

Semináře jsou určeny především pro projektanty, architekty, realizační firmy a zadavatele.

Odborný garant:
Ing. Petr Kučera, CSc., technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a.s., Praha

Program semináře

8:30–9:00prezence
9:00–11:15zahájení semináře a první přednáškový blok
11:15–11:45přestávka, diskuse s přednášejícími
11:45–13:15druhý přednáškový blok

Protiskluznost a odolnost keramických podlah v konkrétních aplikacích s ohledem na požadavky norem
Ing. Miroslav Diviš
Příklady řešení, vstupní vestibuly, schodišti, balkony a terasy, výrobní prostory apod., aplikace pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké.

Řešení balkonů, lodžií, teras z hlediska jejich spolehlivosti a funkčnosti
Mgr. Pavel Svatoš
Zásady pro navrhování a provádění jednotlivých částí z ucelené skladby, izolace proti vlhkosti, napojení na okolní konstrukci, vhodná povrchová úprava.

Optimální návrh a provedení tepelných izolací na rozhodujících částech budov
(fasády, podlahy, podkroví, střecha)
Ing. Milan Pokrivčák
Jak navrhovat a provádět izolace rozhodujících částí budov vzhledem k požadavkům různých norem a dotačních titulů. Je možno v projektech vycházet i ze zjednodušených návrhů skladeb tepelných izolací?

Požadavky na odolnost zateplovacích systémů proti mechanickému poškození a možnosti jejího zvýšení
Jiří Pavlíček
K mechanickému poškození zateplovacích systémů a vzniku poruch dochází díky různým vlivům. Při návrhu je třeba tyto vlivy zohlednit a využít dostupné prostředky ke zvýšení odolnosti těchto systémů proti poškození. Jak jsou ale běžně používané způsoby z dlouhodobého hlediska doopravdy spolehlivé?

Praktická ukázka odolnosti zateplovacích systémů proti průrazu

Proveditelnost a spolehlivost navržených řešení vzhledem ke skutečnému stavu domu.
Důsledky
nerespektování obecných zásad. Význam předprojektové a projektové přípravy
Ing. Jan Ficenec Ph.D.
Statické zajištění a sanace nosných prvků jako základní část každé smysluplné rekonstrukce. Důsledná eliminace tepelných mostů – je vždy vůbec možná? Tepelně technická opatření versus vlhkost – řešení detailů.

Termíny a místa konání

DatumMěstoMísto konáníKód akce (pro SMS)
12. 3.BrnoVýstaviště BVV, kongresové centrum u hlavního vstupu, sál ARBR
19. 3.PrahaKC Novodvorská, Novodvorská 1013/151, Praha 4 - LhotkaRPH

Účast na semináři je hodnocena 1 bodem v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a 2 body v profesním vzdělávání ČKA.

Účast na semináři je zdarma. Počet míst je omezen. Přihlášení budou zařazeni dle pořadí přihlášek.

Instrukce pro přihlášení

Způsoby přihlášení:

SMS

Zašlete SMS na telefonní číslo 790 323 876 ve tvaru:
JMENO_PRIJMENI_KOD AKCE_telefonní číslo, na kterém budete k zastižení
Příklad: JOSEF_NOVAK_RHK_723000000
Kód akce pro SMS přihlášení naleznete v tabulce.

E-mail

Vyplněnou přihlášku oskenujte a zašlete na adresu info@organizacni.cz

Pošta

Vyplněnou přihlášku odstřihněte a zašlete na adresu:
ORGANIZAČNÍ.cz, M. Bezouška, Albánská 23/386, 405 02 Děčín

Fax

Vyplněnou přihlášku zašlete faxem na číslo 412 151 999

* Po přihlášení SMS či e-mailem Vás budeme kontaktovat a přihlášku s Vámi zpracujeme telefonicky.

Pořadatel seminářů:
Miroslav Bezouška
GSM: +420 776 103 540
www.organizacni.cz