Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výhody použití keramického kameniva při zakládání domu

Realizace základových desek na tepelně izolačním zásypu z keramického kameniva Liapor Ground je inovativní a moderní způsob zakládání staveb, který přináší řadu výhod. Velké oblibě se těší především v Německu, Rakousku a dalších západních zemích.

Řešení základové desky na lehkém keramickém kamenivu je ideální pro stavby všeho druhu včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Kromě výborných tepelně izolačních vlastností a zamezení vzniku tepelných mostů v základech domu, přináší i další výhody. Je to totiž také technologie vhodná i pro méně stabilní podloží. A neopomenutelnou výhodou zakládání na Liapor Ground je i mnohem menší časová náročnost stavby. Základová deska může být hotová během jednoho týdne. Navíc na rozdíl od jiných moderních technologií, které pomáhají snižovat tepelnou náročnost domu, ve finále nenavyšuje zásadním způsobem ani cenu stavby.

Další výhody:

  • Systém založení na Liaporu je vhodný pro založení montovaných, monolitických i zděných staveb.
  • Další podlahová izolace není potřebná.
  • Mnoho referencí u nás i v celé Evropě
  • Rychlá stabilizace základové spáry
  • Jednoduchá montáž

Jak probíhá realizace

Zakládání na tepelně izolačním zásypu z kameniva Liapor je vhodné navrhovat na rovinatém pozemku. V případě svažitého pozemku je nutné navrhnout terénní úpravy.

  • Nejprve se provádí potřebné výkopové práce.
  • Poté se připraví drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě.
  • Do připravené stavební jámy se pokládá geotextilie.
  • Následuje navezení potřebné vrstvy tepelně izolačního zásypu - pro zakládání staveb se používá kamenivo Liapor Ground frakce 4-8 mm. Standardní výška násypu je 500 mm. Lze ale použít i násyp vysoký 750 mm či 1000 mm.
  • Na zhutnělou vrstvu kameniva se pokládá další geotextilie.
  • Následně probíhá betonáž monolitické železobetonové desky.

U tohoto typu realizace odpadají práce jako výkopy a betonáž základových pasů, stavba ztraceného bednění, jeho izolace a zateplení. Díky tomu se celý proces stavby zrychluje.

Možnosti dodávek

  • Dodání materiálu + technická podpora a poradenství ZDARMA
  • Základová deska na klíč s garancí kvality materiálu, technologického postupu i odborných prací přímo od výrobce

Nezávazná poptávka >>

Další informace o zakládání rodinných domů a dalších staveb na Liaporu najdete na webu www.zakladani-domu.cz.

Výkopové práce
Výkopové práce
Drenáže
Drenáže
Pokládka geotextilie
Pokládka geotextilie
Navážení
Navážení

Urovnání
Urovnání
Zhutnění
Zhutnění
Pokládka geotextilie
Pokládka geotextilie
Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
Bednění základové desky, výztuž, kari sítě

Betonáž
Betonáž
Zhotovená základová deska
Zhotovená základová deska


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...