Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová PU pěna Ceresit WhiteTeq je unikát mezi polyuretanovými pěnami

Různorodá struktura, malá odolnost vůči UV záření a rychlá degradace - to vše jsou faktory spojené se stávajícími PU pěnami. S unikátní WhiteTeq technologií však Ceresit otevírá novou stránku v historii PU pěn. Ceresit WhiteTeq izolační pěny se zásadně liší od stávajících receptur.

Změnou technologie byly vyřešeny nedostatky stávajících PU pěn a bylo dosaženo vynikajících technických a uživatelských parametrů. Ceresit WhiteTeq nabízí vlastnosti, jako jsou jemná buněčná struktura, velmi vysoká odolnost vůči UV záření, zvýšená trvanlivost a elasticita či vyšší spolehlivost a životnost.

Nová mimořádně jemná buněčná struktura - až 4krát více buněk na cm3

Běžné PU pěny, v závislosti na kvalitě receptury a pracovních podmínkách, obvykle nedosahují stejnorodé struktury. Různé velikost buněk vytvrzené pěny zásadně mění tepelně izolační parametry pěny, a dochází tak k velkým tepelným únikům. Nově vyvinutá pěna WhiteTeq oproti tomu díky maximálně stejnorodé struktuře pěny dosahuje zcela nové úrovně tepelné vodivosti a vnitřní pevnosti.

Ledově bílá barva jako ukazatel kvality

Díky nedokonalému složení receptury běžných pěn je barva vytvrzené pěny žlutohnědá. Ledově bílá barva pěny Ceresit WhiteTeq má zcela jiný původ – je vyvolána procesem čištění, který odstraňuje jakékoli nečistoty, a není tedy třeba jakýchkoli barviv.


Nový standard v odolnosti vůči UV záření

Je všeobecně známo, že dlouhodobé vystavení slunečnímu záření vede k postupné degradaci PU pěn, což je ostatně vidět na řadě současných PU pěn. Takto narušená PU pěna se stává křehkou a zcela ztrácí své parametry. Nová WhiteTeq Technologie přináší desetinásobně vyšší odolnost vůči UV záření, což pěně WhiteTeq zaručuje dlouhodobé zachování izolačních vlastností.

Chytrý obal pomáhá s optimální aplikační teplotou

Kvalita PU pěny je ovlivněna řadou faktorů – od podmínek okolního prostředí až po aplikační postup. Ceresit přitom našel u nové pěny WhiteTeq způsob, jak kontrolovat jeden z nejdůležitějších faktorů – teplotu pěny v nádobě. Tento faktor má totiž velký vliv na kvalitu a použitelnost pěny. Doposud bylo obtížné kontrolovat správnou teplotu pěny v nádobě. Obal pěny WhiteTeq je však vybaven indikátorem teploty, který umožňuje snadnou kontrolu požadované aplikační teploty. Pokud je totiž teplota PU pěny nižší, než je minimální teplota pro použití, objeví se na obale jako upozornění modrá vločka, a tudíž je třeba nádobu s pěnou zahřát.

O 25 % vyšší flexibilita

Stávající PU pěny většinou nesplňují požadavky na mechanické namáhání, jako je například neustálé otevírání a zavírání oken a dveří, a dilatace materiálu v důsledku častých teplotních změn. To může mít za následek praskliny ve struktuře pěny, které ohrožují její izolační vlastnosti. Hlavním důvodem je nízká flexibilita pěny. Pěna Ceresit WhiteTeq byla proto vyvinuta s lepší elasticitou, díky níž dosahuje o 25 % vyšší flexibility. Tím jsou zajištěny zvukově a tepelněizolační vlastnosti, jakož i odolnost vůči opakovaným mechanickým a tepelným vlivům.

Až 2krát nižší expanze

Může se Vám stát, že u čerstvě nainstalovaných oken a dveří budete čelit problému, že jdou jen stěží otevřít. Hlavním důvodem může být deformace jejich rámů, způsobená vysokým tlakem při vytvrzování PU pěny. Tento účinek je však možné předvídat. S izolační pěnou Ceresit WhiteTeq již deformace není hrozbou. Její expanze je oproti běžným PU pěnám 2krát nižší, což snižuje riziko poškození sousedních předmětů (okenních rámů, dveřních zárubní, atd.) na absolutní minimum.


Velké dutiny a póry u běžných PU pěn rychle odvádí tepelnou energii a výrazně přispívají ke ztrátě tepla. Pěna Ceresit WhiteTeq dosahuje díky velmi jemné a stejnorodé struktuře zcela nové úrovně tepelné vodivosti a vnitřní pevnosti.

Ledově bílá barva pěny Ceresit WhiteTeq je vyvolána specifickým procesem čištění, který odstraňuje jakékoli nečistoty.

O 20 % vyšší tepelná a o 50 % vyšší zvuková izolace

V době rostoucích požadavků na úsporu energie již ani v případě PU pěn nestačí, že plní pouze základní funkci – tedy výplň materiálu. Nové izolační pěny s WhiteTeq Technologií nabízí špičkové tepelné a zvukové izolační vlastnosti. Vzhledem k mimořádně jemné buněčné struktuře se tepelněizolační vlastnosti nové pěny WhiteTeq zlepšily o 20 % ve srovnání s běžnými PU pěnami. Nová pěna také vyniká svojí zvukovou izolací až 63 dB. Ta zaručuje o 50 % vyšší ochranu oproti běžným PU pěnám, a tak i pohodlné životní podmínky i v těch nejrušnějších oblastech.

Proč vyzkoušet PU pěnu Ceresit WhiteTeq

Nikdy předtím nebyla práce s PU pěnou tak snadná a technické parametry tak zajímavé. Pěna Ceresit WhiteTeq optimalizuje pracovní proces a minimalizuje jakékoli následné náklady. Novou pěnu můžete použít na izolace okenních rámů a zárubní, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření protihlukových zábran, izolování stěnových panelů a střešních tašek, vyplňování dutin apod.

Kontakt:
Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel. 220 101 101
e-mail: info@ceresit.cz
www.ceresit.cz/whiteteq

 
 
Reklama