Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Široké využití pro průmysl – lehké výrobní a skladové haly od společnosti FEMONT OPAVA s.r.o.

Již více než 25 let se naše společnost FEMONT OPAVA s.r.o. zabývá realizací hal a ocelových konstrukcí, a to po celém území České a Slovenské republiky. Významnou část našeho širokého portfolia dodávaných staveb tvoří realizace výrobních skladových hal.

U realizace uvedených halových systémů patří naše společnost mezi nejvýznamnější dodavatele na území České republiky. Našim zákazníkům nabízíme služby již od samotného vzniku projekčního návrhu, přes vizuální stránku až po samotnou výrobu, expedici a realizaci, kterou jsme v případě zájmu zákazníka schopni nabídnout také jako generální dodavatel.

S ohledem na minimalizaci celkových nákladů staveb se snažíme klást důraz na součinnost se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení již v projektové přípravě stavby. Zejména u skladových hal může tato spolupráce pro investora znamenat značnou finanční úsporu. Snažíme se vyjít vstříc našim zákazníkům, a zajištěním komplexní dodávky jim garantujeme kvalitní realizaci haly jako funkčního celku s vazbou na efektivně vynaložené investiční náklady.

Z hlediska konstrukčního systému se snažíme navrhnout průmyslové objekty tak, aby byly v maximální míře zohledněny požadavky zákazníka a technické specifikace z předprojektové fáze. V rámci našich realizací nabízíme systémová řešení u většiny komponent hal. Výrobní a skladové haly jsou navrženy i s ohledem na minimalizaci nákladů při budoucí údržbě.
U výrobních a skladových hal jsou rozhodující pro kvalitní a ekonomicky výhodnou realizaci tyto faktory:

1. Návrh nosného konstrukčního systému haly
U výrobních a skladových hal jsme schopni navrhnout příhradové i rámové konstrukční systémy. Využití našich konstrukčních systémů umožňuje splnit požadavky zákazníka u všech rozhodujících parametrů haly, jako jsou modulace objektu, geometrie a sklon střech, dispozice ztužujících prvků. Pro naše zákazníky nejčastěji realizujeme haly s rozpětím do 30 m s volnou vnitřní dispozicí, nicméně dle požadavku zákazníka jsme však schopni navrhnout a dodat halu s rozpětím větším. V rámci konceptu našich výrobních a skladových hal je uvažováno i s požadavky na instalaci mostových, případně otočných jeřábů. Běžně realizujeme halové objekty s mostovými jeřáby o nosnosti od 3 t do 35 t.

2. Návrh stěnových a střešních systémů
Jednotlivé prvky stěnových střešních systémů jsou dodávány renomovanými výrobci. Návrh střešních a stěnových plášťů je do značné míry ovlivněn požárně bezpečnostními a tepelně technickými parametry. Pro splnění těchto parametrů používáme u stěnového opláštění našich hal sendvičových panelů. Jádro těchto panelů tvoří PUR pěna nebo minerální izolace. V rámci střešních systémů jsou využívány rovněž sendvičové panely, popřípadě u střech s nízkým skonem souvrství systémové skládané střechy. V rámci stěnového i střešního pláště je možno zajistit stavební připravenost pro osazení požadovaných otvorů. Zejména u výrobních objektů bývá kladen vysoký důraz na prosvětlení prostoru přirozeným světlem. Tento požadavek umíme u střešního pláště splnit použitím několika typů střešních světlíků nebo prosvětlovacích střešních pásů. U stěnového pláště lze prostory také prosvětlit za použití prosvětlovacích pásů a okenních prvků.
Námi dodávané objekty jsou charakteristické propracovaným řešením detailů s precizním zpracováním klempířských prvků.

FEMONT OPAVA s.r.o
logo FEMONT OPAVA s.r.o

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vyrábí a dodává ocelové konstrukce a haly s uplatněním v mnoha odvětvích. Kromě výstavby v oblasti průmyslu, zemědělství či logistiky jsou naše haly realizovány v oblasti sportovních zařízeních, autosalónů a autoservisů.