Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktická aplikace konstrukčního systému VEDE

Ocelové montované haly díky různým konstrukčním systémům umožňují realizovat široké spektrum staveb. Představujeme Vám několik halových objektů v rámovém či příhradovém provedení konstrukčního systému VEDE. Každá z uvedených hal má specifické využití a odlišují se od sebe konstrukčně-technickým řešením.

Provozní a skladová hala společnosti pronax group s.r.o.
ve Vysokově u Náchodu


Nové sídlo společnosti pronax group s.r.o. výstavby sestává ze skladové haly a administrativního zázemí. Zatímco skladová hala o rozměru 25,9x40,2 m je tvořena příhradovou konstrukcí s vetknutými sloupy, administrativní zázemí je řešeno betonovou monolitickou konstrukcí o rozměru 25,9x19,2 m. Výhoda našeho konstrukčního systému spočívá v jednoduchém řešení hal také co do užití prostor s možností napojení dalších prostor navzájem na sebe navazujících. K optimálnímu funkčnímu řešení skladových prostor byly využity výhody pultové střechy a z hlediska designové stránky administrativy neváhal investor využít fasádní vlnu, která stavbě dodává originální vzhled.

Realizace tohoto zázemí pro nás znamenala výstavbu provozních a skladových prostor, terénní úpravy a oplocení objektu včetně bran, veškeré vnitřní instalace, vnitřní vybavení provozu.
Více informací o výstavbě naleznete zde.

Nové výrobní prostory společnosti KPB INTRA s.r.o. v Bučovicích


Společnost KPB INTRA s.r.o. rozšířila své výrobní prostory o 1078 m2 formou přístavby ke stávajícímu halovému objektu. Přístavba výrobního zázemí byla řešena rámovou ocelovou konstrukcí. V podélném směru probíhá po celé délce objektu dělicí příčka. Zastřešení přístavby bylo řešeno skládaným střešním pláštěm zakončeným PVC fólií, v nichž byly umístěny střešní světlíky k prosvětlení výrobních prostor. Stěnové opláštění přístavby objektu bylo řešeno sendvičovým panelem v barevném provedení exteriéru RAL 6011. Nelze si nevšimnout, že výrobní zázemí v sobě nezahrnuje mezilehlé sloupy, což umožňuje libovolné rozmístění výrobních technologií a snadnější pohyb osob v procesu výroby.

Výstavba výrobní haly zahrnovala kompletní výrobu, dodávku a montáž ocelové konstrukce, dodávku střešního a stěnového opláštění včetně výplní otvorů s klempířským lemováním. Celé dílo je k dispozici ke zhlédnutí zde.

Zemědělský sklad sypkých hmot zemědělské společnosti AGROPROGRES Kateřinky s.r.o. v Arnoštově


Tato zemědělská skladová hala je vystavěna v rámovém provedení ocelové konstrukce s rozměry 25x52 m a výškou v hřebeni střechy 9,9 m. Spodní část stěn skladu tvoří železobetonová opěrná stěna, která mimo jiné umožňuje skladování zrnin a dalších zemědělských komodit. Kombinace železobetonových a ocelových konstrukcí umožňuje zvýšit funkční užití haly.

Rámec naší dodávky spočíval také v kompletním opláštění objektu, dodáním sekčních průmyslových vrat a klempířských prvků. Kompletní průběh realizace zemědělské skladové haly je uveden zde.

Sportovní hala základní školy v Petřkovicích u Ostravy


Pro novostavbu sportovního zázemí základní školy byla zvolena ocelová konstrukce s příhradovými vazníky konstrukčního systému VEDE. Tento systém lze využít také u hal s vyšším rozponem jak 30 m, příkladem mohou být tenisové či multifunkční sportovní haly. Součástí těchto typů výstaveb bývá zázemí pro sportovce, bufet a tribuny pro návštěvníky turnaje, skladové prostory k uchování sportovního náčiní či spojovací koridor (krček).

V případě výstavby sportovního objektu základní školy byla vystavěna sportovní hala s rozměry 17,3x25,6 m, skladové prostory a spojovací koridor propojující zázemí školy s tělocvičnou. Součástí ocelové konstrukce byla dodávka střešního a stěnového opláštění celého objektu včetně výplní otvorů, klempířských a zámečnických konstrukcí. Konečné dílo je ke zhlédnutí zde.

Výhody konstrukčního systému VEDE:

  • variabilita ocelové konstrukce
  • individuální rozpon bez mezilehlých sloupů
  • široké využití střešních a stěnových systémů
  • možnost vestavby, přístavby, nástavby
  • zajištění funkčnosti objektu
  • možnost umístění mostových jeřábů pro manipulaci

Každá z námi realizovaných typových hal má své přednosti a požadavky. Jejich specifikaci a charakteristiku způsobu zhotovení každé z nich uvádí společnost FEMONT OPAVA s.r.o. na webových stránkách Ocelové montované haly.

FEMONT OPAVA s.r.o
logo FEMONT OPAVA s.r.o

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vyrábí a dodává ocelové konstrukce a haly s uplatněním v mnoha odvětvích. Kromě výstavby v oblasti průmyslu, zemědělství či logistiky jsou naše haly realizovány v oblasti sportovních zařízeních, autosalónů a autoservisů.