Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kombinace oceli a betonu u konstrukčního systému hal

Efektivní trendy při výstavbě halových objektů

Výstavba v dnešní době si žádá nová a efektivní řešení. Jednou z možností pro realizaci efektivního řešení průmyslových objektů může být kombinace oceli a betonu u konstrukčního systému hal.

Tato kombinace je v dnešní době s úspěchem využívána především u průmyslových staveb, na které se kladou vysoké nároky z hlediska požární odolnosti nosného skeletového systému. Jejich uplatnění v průmyslové sféře je nejčastěji u logistických skladových objektů náročných na vysoko-objemové skladování, dále u výrobních objektů náročných na výrobní technologické procesy. Kombinace materiálu jsou využívány i administrativních a vícepodlažních staveb. Kombinovat lze ocel a beton v rámci základního skeletu v různém rozsahu.

Koncept efektivního návrhu objektu vychází z kvalitně zpracovaného požárně bezpečnostního řešení stavby

V mnoha případech se za pomocí vhodného požárně technického řešení dá dosáhnout takového snížení požárně bezpečnostních nároků na nosný skelet, že je možno navrhnout ekonomicky výhodný celoocelový nosný skelet. V případě, že požárně bezpečnostní nároky jsou přece jenom vyšší, nemusí být návrh celoocelového skeletu výhodný z důvodů dodatečného zajišťování požární odolnosti.

Vzhledem k tomu, že v rámci požárně bezpečnostního řešení často vznikají rozdílné požadavky na stěnové a střešní prvky, nemusí být ani celobetonový skelet nejlepším řešením. Daný stav je právě tou nejvhodnější oblastí pro efektivní kombinace oceli a betonu u konstrukčního systému hal.

Základní nosný skelet je v daném případě tvořen železobetonovými vetknutými sloupy a kloubově uloženými příhradovými vazníky. Železobetonové sloupy jsou dostatečně tuhé a masivní, a odolávají bez dalších opatření zvýšeným nárokům na požární odolnost. Nejnižší hodnoty těchto požadavků bývají na úrovni R30 D1.

Ocelové příhradové vazníky umožňují vytvoření nosné střešní konstrukce s velkými rozpony bez vnitřních podpor. Za ekonomicky velmi příznivých podmínek je u této konstrukce dosahováno požární odolnosti na R15 D1. Tyto ocelové vazníky slouží jako podpora pro uložení nosného trapézového plechu, respektive ocelových vaznic. Dané prvky slouží pro vynesení souvrství střešního pláště.

Ideální propojení jednotlivých konstrukčních prvků

Výše popsaná kombinace materiálů v rámci konstrukčního systému hal s sebou přináší ideální propojení materiálově technických charakteristik jednotlivých konstrukčních prvků.

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. má s realizací tohoto typu staveb bohaté zkušenosti. Svým zákazníkům je schopna zajistit komplexní řešení od návrhu po realizaci.

Vacula – Lipník (1)
Vacula – Lipník (1)
Vacula – Lipník (2)
Vacula – Lipník (2)
LIDL – Olomouc
LIDL – Olomouc

FEMONT OPAVA s.r.o
logo FEMONT OPAVA s.r.o

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vyrábí a dodává ocelové konstrukce a haly s uplatněním v mnoha odvětvích. Kromě výstavby v oblasti průmyslu, zemědělství či logistiky jsou naše haly realizovány v oblasti sportovních zařízeních, autosalónů a autoservisů.