Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Realizace přístavby a stavebních úprav autosalónu v Třinci

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. dokončila na konci roku 2015 jako subdodavatel ocelové konstrukce a opláštění realizaci přístavby a stavebních úprav autosalónu ŠKODA Karireal v Třinci. Stavba vznikala v bezprostřední blízkosti třinecké hokejové Werk Areny v Třinci na Frýdecké ulici. Realizovaný objekt je jako celek zcela jistě zdařilým dílem, nicméně jeho zrod nebyl bez problémů.

Popis konstrukce

Stávající objekt tvořily 3 propojené provozy autosalonu, autoservisu a STK. V návaznosti na podmínky stanovené společností ŠKODA AUTO musela být do konce roku 2015 provedena rekonstrukce autosalonu. Stávající část autosalonu byla odstraněna, a na jeho místě byl vystavěn nový autosalon. Jeho nosný konstrukční systém je tvořen ocelovou rámovou konstrukcí. Na části půdorysu byla řešena konstrukce podlaží. Stěnové opláštění bylo řešeno minerálními stěnovými panely v kombinaci s prosklenými stěnami. V nadpraží některých otvorů jsou zabudovány kastlíky pro předokenní žaluzie.

Vlastní provozy autoservisu a STK nebyly kromě rekonstrukce střešního pláště nějak zásadně upravovány.

Z hlediska rozsahu a konstrukčního řešení se nejedná o stavbu nikterak složitou a náročnou. Nicméně při výstavbě došlo k souběhu několika negativních faktorů, které značně ovlivnily průběh výstavby.

Příčiny a důsledky řešené v průběhu realizace

Zásadním faktorem, který negativně ovlivnil průběh realizace, byla vlastní délka výstavby. Čas na realizaci byl extrémně krátký, a i přes maximální úsilí GD při koordinaci docházelo v rámci staveniště ke kumulaci profesí. Navíc neustále docházelo k velkému množství změn a úprav.
Určitým pozitivním faktorem bylo, že projektová dokumentace byla zpracována ve stupni pro provedení stavby. Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci objektu, se dalo předpokládat, že bude nutno provádět některé úpravy nebo změny.

V rámci projektové dokumentace však bylo zjištěno několik větších, či menších nedostatků. Závažnost jejich důsledků však v souvislosti časovou tísní při realizaci narůstala. V průběhu výroby došlo například ke změně deklarace požární odolnosti některých prvků ocelové konstrukce, z čehož nakonec vyplynula jejich záměna. S ohledem na koncepční návrh ocelové střešní konstrukce musela být změněna skladba střešního pláště. Touto změnou bylo zase dotčeno ukotvení ocelové konstrukce atik. Nutno podotknout, že vlastní provozy autoservisu a STK nesměly být při rekonstrukci dotčeny. V souvislosti s tímto požadavkem v návaznosti na průběžně zapracovávané změny musely být korigovány i montážní postupy.

S ohledem na časový průběh výstavby stála účastníky výstavby hodně úsilí i koordinace relativně banální záležitosti, jakou jsou předokenní žaluzie integrované ve stěnovém plášti. Rozměry žaluzií byly změněny v takové fázi výstavby, kdy už zahraniční výrobce nebyl schopen dodat prvky opláštění s konstrukční úpravou pro žaluzie v požadovaném termínu, a úpravy byly prováděny těsně před vlastní montáží.
Závěr

Díky maximálnímu úsilí všech účastníku výstavby se nakonec podařilo dílo realizovat tak, aby byl investor spokojen. Jsem přesvědčen o tom, že stavba nejenom dobře vypadá, ale i po provedení všech změn a úprav bude splňovat všechny funkční požadavky. U všech rekonstrukcí ale výsledek nemusí být tak zdařilý.

Všeobecně platí, že v zájmu investora určitě je vybrat kvalitního projektanta a kvalitní realizační firmu. Pokud to okolnosti dovolí, měl by podle mého názoru každý investor dbát na to, aby pro jednotlivé fáze výstavby byl vytvořen dostatečný časový prostor.

V opačném případě se zvyšuje riziko chyb a následných oprav, včetně těch pozáručních.

Ing. Lukáš Churavý
lukas.churavy@femont.cz

Najděte si naši nejbližší halu autosalonu přímo ve vašem okolí.
Najděte si naši nejbližší halu autosalonu přímo ve vašem okolí.

FEMONT OPAVA s.r.o
logo FEMONT OPAVA s.r.o

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vyrábí a dodává ocelové konstrukce a haly s uplatněním v mnoha odvětvích. Kromě výstavby v oblasti průmyslu, zemědělství či logistiky jsou naše haly realizovány v oblasti sportovních zařízeních, autosalónů a autoservisů.