Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová ekonomická situace a ceny staveb

Současná světová ekonomická situace významně ovlivnila i český stavební trh a postavení stavebních společností se výrazně změnilo.

Citelně se snížila poptávka v oblasti pozemního stavitelství, především v soukromém sektoru. Veřejní investoři mají problémy i s financováním inženýrských staveb. Očekává se, že situace nebude ani v následujících dvou letech o mnoho příznivější.

Po odeznění krize nebude svět stejný jako před ní. Tak, jak se změní svět, musí se změnit i české stavebnictví.

Vzhledem k menšímu objemu zakázek z důvodu méně dostupného financování, se výrazně zvýší konkurence. Investoři a developeři budou usilovat o optimalizaci nákladů a zamění požadavky na kvantitu za kvalitu. Současně se očekává jejich vysoký tlak na snižování cen. Stavební trh očekává snížení cen stavebních prací o 20 - 30%.

Stavební společnosti se budou muset přizpůsobit požadavkům investorů. Jejich konkurenceschopnost bude v následujícím období spočívat především v kvalitě a v hospodárnosti výstavby. Ekonomičnost zakázek bude zásadní.

Pro dosažení těchto cílů se současný stav operativního řízení změní na řízení manažerské, které zamezí negativním jevům, jež provázejí dnešní stavební praxi (nedodržování termínů, plýtvání, prostoje ...) a jejichž důsledkem je nehospodárnost.

Důležitou součástí projektového controllingu je řízení nákladů zakázek. Základem tohoto řízení je pečlivé plánování, které přispěje k snížení nákladů. Jedním z předpokladů je i zamezení řetězení marží (subdodavatel subdodavatele), které cenu stavebního díla nepřiměřeně zvyšuje. Stavební společnosti pravděpodobně sníží počet subdodávek a budou práce ve větší míře využívat vlastní kapacity.

Očekávané změny vystupňují nároky na rozpočtování staveb. Předkrizové rozpočtování "co trh unese" se změní především s ohledem na očekávané snížení cen na pečlivé kalkulování vlastních nákladů.

Ceny v obecných databázích, které se běžně využívají pro rozpočtování, se však bez ohledu na důsledky krize stále zvyšují. Cenou stavby ale napříště nebude cena "ceníková", nýbrž cena objektivizovaná, konkurenceschopná.

Ceny stavebních prací budou v rozpočtech s ohledem na pokles cen stavebních materiálů spolu s požadavky na zvýšení produktivity práce a tlakem na úsporu režijních nákladů modifikovány jak v oblasti přímých tak i nepřímých (režijních) nákladů.

Stávající pravidla rozpočtování se pod tlakem investorů změní.

Proměnou bude procházet i systém kalkulace nákladů spojených s umístěním stavby včetně zařízení staveniště. Náklady budou kalkulovány se zaměřením na konkrétní potřeby konkrétní stavby na základě projektů organizace výstavby. Procentní sazby se stanou pro investory nepřijatelnými.


Obr.: Graf očekávaného vývoje stavební produkce

Cena stavebních materiálů tvoří cca 50% stavebního díla a proto se jejich kalkulace stane pro objektivizaci nákladů klíčovou. Dodavatelé se budou muset zaměřit na kalkulaci nákladů na materiál včetně zahrnutí slev prodejců a budou kalkulovat jejich dopravu na stavbu podle podmínek stavby.

Investoři cítí možnost významných úspor v položkách pro vnitrostaveništní dopravu (přesun hmot dle hmotnosti nebo v procentních sazbách). Ty budou nahrazeny kalkulací skutečných potřeb obsluhy stavby - jeřáby, výtahy, vrátky apod.

Důležitou částí kalkulace jsou režijní náklady. Především výrobní režie (spotřebovávaná na stavbě), která je ve směrných ceníkových cenách zahrnuta neprůkaznou procentní sazbou, bude kalkulována opět s ohledem na potřeby stavby.

Ve stávajícím způsobu rozpočtování staveb existuje mnoho dalších a zastaralých stereotypů, které bude třeba pozměnit, aby bylo možné naplnit očekávání investorů a developerů na razantní snížení cen, které se jeví pro oživení stavebnictví jako nezbytné.

Helena Kalivodová, jednatelka společnosti Questima a konzultantka pro rozpočtování staveb

Oceňování stavebních prací - odborné kurzy věnované znalostem v oblasti jednotlivých typů oceňování, kalkulačních vzorců, kalkulace přímých a nepřímých nákladů, fakturace a cenového managementu. Více zde.


Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Zjednodušujeme přípravu a realizaci projektů především ve stavebnictví. Naše služby a produkty jsou určené firmám všech velikostí, které mají zájem zlepšit práci s daty a informacemi. Vyvíjíme a poskytujeme systémy, které pomáhají v jakékoli fázi životního ...