Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Podporované veletržní akce v zahraničí a jak na ně

Veletrhy jsou účinným marketingovým nástrojem pro prezentaci firmy, o tom není pochyb. Zkušenosti dokazují, že podpora veletržní účasti zůstává jedním z klíčových způsobů, jimiž CzechTrade může přispět k navazování obchodních vztahů a hlavně k úspěšnosti českých exportérů na zahraničních trzích.

Zvláštní význam hrají podporované veletrhy hlavně ve vzdálených perspektivních zemích, jejichž trhy jsou pro české firmy lákavé, avšak hůře dostupné a vstup na ně obnáší řadu rizik. Zároveň poskytují zahraničním partnerům záruku důvěryhodnosti českých vystavovatelů nezbytnou pro navázání prvních kontaktů. Českým vystavovatelům pak umožňují získat nové obchodní partnery, navázat osobní kontakty, zviditelnit firemní produkci široké veřejnosti, získat nové prodejní kanály nebo zmapovat konkurenci.

Agentura na podporu exportu CzechTrade proto každoročně přichází s projekty společných účastí na mezinárodních výstavách a veletrzích, které se dlouhodobě těší oblibě u podnikatelské veřejnosti. Cílem těchto aktivit je podpořit české firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy. Podpora firemní prezentace na veletrzích má podobu buď komplexního servisu ve společné expozici, spojeného se službami zahraničních kanceláří agentury CzechTrade, nebo projektu CzechTradu NOVUMM a NOVUMM KET.

SPOLEČNÁ EXPOZICE S ASISTENCÍ ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ CZECHTRADE

Aby prezentace na veletrhu přinesla kýžené ovoce v podobě nových zakázek, je nutná pečlivá příprava. Zahraniční zástupci agentury CzechTrade proto kromě organizování společné expozice nabízejí komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti, popř. katalogové prezentace, s řadou doprovodných asistenčních služeb. Patří sem např. individuální oslovení zahraničních potenciálních partnerů v místním jazyce s nabídkou spolupráce, a to s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu, speciální prezentace firmy nebo organizace a aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Vystavovatelé obdrží doporučení, jak jednat s místními obchodními partnery, a praktické rady od informací o veletrhu a umístění expozice přes ubytování a dopravu až po užitečné kontakty.

Díky akvizičním službám zahraničních pracovníků před konáním veletrhu navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři, což představuje zvýšení šancí na úspěšně uzavřený kontrakt. Po akci je vystavovatelům nabídnuta pomoc v případě další komunikace s navázanými kontakty.

Společnou účast připravuje CzechTrade firmám na klíč a klient tím tak ušetří čas, finance i starosti. Pracovník CzechTradu komunikuje s veletržní správou i realizátorem stánku, vyřeší veškerou administrativu, je schopný vyjednat slevu či vhodné umístění. Firmy se tak prezentují ve velké důstojné národní expozici, která láká pozornost návštěvníků veletrhu. Kromě prezentací na veletrzích organizuje agentura CzechTrade i mise českých podnikatelů do zahraničí, v konkrétním oboru a s pečlivě připraveným programem

Velký úspěch prezentačních akcí potvrzuje firma Smart Heating Technology z konference All Energy, kterou měla v gesci britská pobočka agentury CzechTrade. „Děkujeme agentuře CzechTrade za precizní přípravu pavilonu na konferenci All Energy. Perfektní organizace naší firmě umožnila úspěšně prezentovat technologii na využití biomasy pro farmáře, díky čemuž se nám podařilo již na konferenci získat první předobjednávku,“ poděkoval agentuře CzechTrade Josef Vávra, který společnost Smart Heating Technology na akci zastupoval.

© Fotolia.com
© Fotolia.com

NOVUMM A NOVUMM KET

Projekty agentury CzechTrade NOVUMM a NOVUMM KET nabízejí malým a středním mimopražským podnikům čerpat podporu ve formě zvýhodněné služby na účast na mezinárodních akcích. Firmy oproti předchozím projektům od agentury nezískávají přímo peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

Jednou z podmínek účasti je také participace firem na nákladech spojených s realizací expozice – na veletrzích v členských zemích EU je tento podíl minimálně 50 % a na veletrzích konaných mimo Evropskou unii pak 30 %. Podpora dosahuje až 80, respektive 90 tisíc korun, v závislosti na projektu, a vztahuje se na nákup plochy, registrační poplatek, zápis do veletržního katalogu nebo základní provozní zajištění expozice.

Do projektů je zařazeno celkem 150 veletrhů napříč různými průmyslovými obory v Evropě i mimo ni.

Projekty Nové marketingové modely veletržních účastí (NOVUMM) a Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií (NOVUMM KET) jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Detaily o projektech a podmínkách účasti jsou vypsané na stránkách agentury CzechTrade www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik

Proč vystavovat v expozici pod patronací agentury CzechTrade?

  • Firmu prezentujete ve velkém atraktivním stánku ČR, který poutá pozornost.
  • Díky tradiční účasti získáte plochu i na významných světových veletrzích, na které by se menší firmy samy těžko dostaly.
  • Vzniká významná úspora rozložením fixních nákladů mezi účastníky.
  • Firmy se mohou prezentovat i na ploše menší, než je minimální plocha pro individuální expozici stanovená veletržní správou.
  • Společný stánek je vskutku ekonomicky výhodnou variantou a ve spojení s doprovodnými akvizičními službami zahraničních pracovníků se efekt oslovení vhodné cílové skupiny násobí.

Na stránkách portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz v sekci Kalendář akcí najdou zájemci přehled všech veletrhů a výstav s připravovanou kolektivní prezentací.

Vážení obchodní přátelé, těšíme se na setkání s vámi na některém z podporovaných veletrhů.

Společné české expozice na mezinárodních veletrzích s agenturou CzechTrade

5. - 8. 9. 2017
KazBuild-AquaTherm 2017
Almaty, Kazachstán

Rozvoj stavebnictví je nyní v Kazachstánu stimulován mj. přípravami na světovou výstavu EXPO 2017 v Astaně nebo zimní univerziádu v Almaty. Vystavovatelé a návštěvníci veletrhu KazBuild-AquaTherm 2017 budou mít možnost v průběhu několika dnů kontaktovat na jednom místě výrobce, distributory i investory, což umožňuje navázat nové kontakty a projednat otázky potenciální spolupráce. Kontakt: antonin.marcik@czechtrade.cz, M: 602 513 134.

22. - 25. 3. 2018
Construct Expo 2018
Bukurešť, Rumunsko

Mezinárodní stavební veletrh CONSTRUCT EXPO 2018 a paralelně probíhající veletrhy Ambient (interiéry) a Romtherm (vzduchotechnika a technologie tepla) se konají každoročně a nabízejí vynikající příležitost k prezentaci a navázání obchodní spolupráce. Jedná se již o 25. ročník, kterého se v letošním roce zúčastnilo celkem přes 280 vystavovatelů ze 17 zemí světa. Zájemci o společnou prezentaci na Construct Expo 2018 mohou kontaktovat martin.hlavnicka@czechtrade.cz, M: 724 249 783.

10. - 13. 4. 2018
Nordbygg 2018
Stockholm, Švédsko

Stavebního veletrhu Nordbygg se tradičně účastní 900 vystavovatelů z více než 30 zemí, kteří se prezentují na 10 000 m2 výstavní plochy. Již několik let zažívá švédské stavebnictví nebývalý růst, a to jak v infrastrukturním, tak i pozemním stavitelství. Vláda schválila investiční plán ve výši 200 mld. SEK pro výstavbu a obnovu stávající infrastrukturní sítě. Větší městské aglomerace, jakými jsou Stockholm, Malmö či Göteborg, se potýkají s obrovským převisem poptávky po nových bytech i komerčních a průmyslových stavbách. Kapacity místních dodavatelů nejsou dostatečné a trh se tak otvírá zahraničním subjektům. Veletrh Nordbygg je zpřístupněn pouze odborné veřejnosti a návštěvníci přichází předně za účelem nalezení nových dodavatelů. Kontakt: kontaktovat martin.hlavnicka@czechtrade.cz, M: 724 249 783.


Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
logo Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizace založená Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, ...