Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nosná střešní konstrukce tělocvičny ve Smečnu

Hlavní nosnou konstrukci tvoří sedlové vazníky s vyklenutou spodní pásnicí z lepeného lamelového dřeva, do nichž jsou kotveny pomocí ocelových systémových třmenů běžné a rozpěrné vaznice taktéž z lepeného lamelového dřeva.


Konstrukce je stabilizována větrovacími ocelovými táhly. Na štítových stranách objektu jsou vaznice kotveny do atikové stěny prostřednictvím ocelových systémových třmenů. Hlavní vazníky jsou kotveny k ŽB věnci pomocí speciálních ocelových kotevních součástí, kotvených pomocí ocelových kotev.

Prvky z lepeného lamelového dřeva jsou v pohledové kvalitě, ocelové prvky v úpravě pozink. Celkem bylo použito cca 30 m3 lepeného lamelového dřeva.

Investor:Město Smečno, Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno
Generální Projektant: Energetiká agentura s.r.o., Strážovská 43/17, 153 00 Praha 5
Generální dodavatel stavby:Metall Quatro spol. s.r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Dodavatel nosné dřevěné střešní konstrukce:Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.>
 
 
Reklama