Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Haas Fertigbau dokončil nový pavilon mateřské školy v Mukařově u Říčan

Z klasické středočeské vesničky dnes v podstatě roste předměstí Prahy, kam míří mladé rodiny, které touží po bydlení v klidu blízko přírodě a zároveň se nechtějí vzdát výhod nedaleké metropole. Příchod nových obyvatel do Mukařova přirozeně doprovází nejen čilý stavební ruch, ale i nárůst počtu dětí. Kapacita budov občanské vybavenosti se tak nevyhnutelně dostává za hranice svých možností.

Situace se významně nezměnila ani po roce 2011, kdy byla po rekonstrukci (dříve technického pravého křídla budovy) otevřena 3. třída mateřské školky, která tak bude až do léta 2016 disponovat celkovou kapacitou pro 72 dětí. To se však začátkem nového školního roku díky montované dřevostavbě Haas Fertigbau změní.

Přízemní novostavba navazuje na stávající areál mukařovské školky a obyvatelům obce a především jejich ratolestem nabídne dvě nové učebny pro 2 × 25 dětí, výdejnu jídel, kancelář pro čtyři učitelky a technické zázemí. Společnost Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. realizovala nový objekt formou certifikované panelové výstavby jako difuzně uzavřenou, nízkoenergetickou dřevostavbu. Střešní konstrukce je provedena z dřevěných sbíjených vazníků vlastní výroby.

Na novém pavilonu mukařovské školky je použit certifikovaný systém Haas Fertigbau s atestem na konstrukce DP2, novostavba je navíc s třídou energetické náročnosti „B“ i velmi úsporná. Skladba stěn školky v Mukařově je, podobně jako u ostatních mateřských školek Haas Fertigbau, ve srovnání s rodinnými domy upravena: OSB desky jsou v obvodové konstrukci nahrazeny sádrovláknitými deskami. Důvodem je požadavek na vyšší požární odolnost mateřských školek. Obvodové konstrukce mukařovské školky mají v souladu s požární zprávou projektové dokumentace třídu požární odolnosti EW 15 DP 2, vnitřní pak EI 15 DP2.
Součástí dodávky stavby bylo i provedení přípojky vody, STL přípojky plynu, areálového NTL plynového rozvodu, areálových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace s retenční nádrží na dešťovou vodu, parkoviště s 20 parkovacími místy, chodníky, oplocení, terénní a sadové úpravy.

Ing. Milan Bílek, projektový manager společnosti Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., k mukařovskému pavilonu uvádí: „V kvalitě stavby se nám podařilo navázat na výsledky mateřské školy v Chýni z podzimu 2015, což potvrdily i výsledky blower door testu průvzdušnosti budov, který provedl Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha. Přestože se jedná o nízkoenergetickou stavbu, byly naměřené průměrné hodnoty rychlosti výměny vzduchu nso 0,66 h−1, což jsou hodnoty požadované pro pasivní domy.“

Blower door test byl na stavbě MŠ Mukařov úspěšně proveden v únoru 2016. U dřevostaveb je pomocí tohoto testu kontrolována zejména kvalita provedení parotěsných zábran, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti ve stěnových konstrukcích a následné hnilobě nosných prvků. Zároveň je tak zkontrolován rozsah netěsností, které by měly vliv na tepelné ztráty budovy.

Princip metody spočívá v opakovaném měření průtoku vzduchu skrz obálku budovy při různých úrovních tlakového rozdílu. Tlakový rozdíl se vyvolává uměle, pomocí ventilátoru, který je součástí měřicího zařízení. Pomocí speciálního rámu a vzduchotěsné plachty nebo panelu se ventilátor osadí do otvoru v obálce budovy (nejčastěji vstupních dveří). Změnou otáček ventilátoru se postupně mění tlakový rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostředím. Pro každý tlakový rozdíl se změří průtok vzduchu ventilátorem. Předpokládá se, že stejné množství vzduchu protéká netěsnostmi v obálce budovy. Měří se obvykle dvakrát, jednou při přetlaku, podruhé při podtlaku v budově.

Moderní zařízení jsou řízena počítačem, takže měření probíhá zcela automaticky. Výsledkem měření je sada hodnot objemového toku vzduchu změřených při různých tlakových rozdílech. Pomocí rovnice proudění se vypočte objemový tok vzduchu při 50 Pa, V50, a z něj se odvodí hodnota n50. O výsledku měření se vystaví protokol, jehož náležitosti jsou definovány v ČSN EN 13829 a upřesněny v TNI 73 0330.
 
 
Reklama