Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Xella si jako součást ambiciózního plánu udržitelnosti stanovuje vědecky podložené cíle

Komplexní opatření k přizpůsobení se makroekonomickému prostředí

Xella Group, přední evropský poskytovatel udržitelných, efektivních a cenově dostupných řešení hrubé stavby, dosáhla v předchozím roce významného pokroku ve svých iniciativách udržitelnosti a je na dobré cestě k dosažení svých cílů pro rok 2030. Hlavním milníkem pro rok 2023 bylo snížit emise oxidu uhličitého v rozsahu 1, 2 a 31, což je schváleno také iniciativou Science Based Targets Initiative (SBTi).

Cílem skupiny Xella je do konce desetiletí2 snížit své tržní3 emise CO2 v rozsahu 1 a 2 o 42 procent. Kromě toho se emise rozsahu 3 (představující 85 procent globálních emisí CO2) z nakupovaného zboží a služeb do roku 2030 sníží o 25 procent. Prvního cíle bude dosaženo prostřednictvím stále se zvyšující energetické účinnosti výroby, zvyšováním využití obnovitelných energií a postupným vyřazováním uhlí v závodech Xella. Druhého cíle bude dosaženo prohloubením partnerství s klíčovými dodavateli Xella, optimalizací receptur a rozvojem cirkularity materiálů Xella.

Dále se skupina Xella zavázala k cíli nevyhazovat žádné zbytky z výroby na skládky, s cílem zastavit skládkování jakýchkoli zbytků pórobetonu nebo vápenopískových stavebních prvků do roku 2030. Pro další rozvoj recyklovatelnosti svých produktů optimalizuje Xella hodnotový řetězec pro příjem druhotných materiálů z recyklace a vyvíjí nové produkty na bázi drceného a mletého hrubého materiálu AAC a lehčích materiálů s podporou vlastního výzkumného a vývojového zařízení Xella Technologie – und Forschungsgesellschaft mbH (T&F).

Investice do bezpečnosti a dodržování předpisů

Skupina Xella se také zlepšila ve svých sociálních cílech, zejména pokud jde o bezpečnost svých zaměstnanců. V minulém roce se nehodovost snížila o 36 procent. Kromě toho společnost Xella najala Radmilu Petrovic, aby se připojila k výkonnému výboru jako Chief Legal and Compliance Officer Xella Group, aby dále ukotvila řízení a dodržování předpisů v nejvyšších řadách společnosti.

Christophe Clemente, generální ředitel společnosti Xella Group, říká:
Stavební průmysl je klíčem k dosažení klimatických cílů v Evropě. Ve společnosti Xella jsme dosáhli významného pokroku v řízení energetické účinnosti a účinnosti zdrojů a neúnavně pracujeme na zlepšování principů cirkulace v průběhu životního cyklu našich udržitelných produktů.

Cécile Fagesová, Chief Legal and Compliance Officer Xella Group, k tomu dodává:
Ve společnosti Xella víme, že máme velkou odpovědnost za společnost a životní prostředí. Jsem proto obzvláště hrdá na to, že cesta dekarbonizace společnosti Xella pro rok 2030 byla schválena iniciativou Science Based Targets Initiative. To pomůže společnosti Xella dosáhnout jejích obchodních cílů poskytováním stavebních materiálů s nízkým obsahem CO2.

Úsilí společnosti Xella o udržitelnost ocenili také externí experti ESG. V červenci 2023 byla společnost oceněna jako lídr ve svém oboru nezávislou ratingovou agenturou ESG Sustainalytics. Se skóre 17,5 a nízkým rizikovým profilem se Xella umístila na druhém místě mezi 142 společnostmi z celého světa, zabývajícími se výrobou stavebních materiálů.

Úspěšná adaptace na makroekonomické podmínky

Rok 2023 byl náročným rokem pro trh nové rezidenční výstavby v Evropě, který jako celek zaznamenal bezprecedentní propady o třetinu. Skupina vytvořila celkové příjmy ve výši více než 1 miliardy EUR (ve srovnání s 1,4 miliardami EUR v předchozím roce). Normalizovaná EBITDA činila přibližně 205 milionů EUR (ve srovnání s 291 miliony EUR v roce 2022).

Během uplynulého roku zahájila skupina Xella řadu iniciativ zaměřených na zlepšení své výrobní sítě, snížení fixních nákladů a úspěšné přizpůsobení se náročné makroekonomické situaci, přičemž stále dodržuje svůj ambiciózní plán udržitelnosti.

S těmito iniciativami a očekáváním oživení trhu je skupina Xella přesvědčena, že ve střednědobém horizontu poroste nad předkrizovou úroveň.

Další informace jsou také k dispozici na webových stránkách Xella:
https://www.xella.cz/cs_CZ/udrzitelnost-nase-strategie


1 Emise rozsahu 3 zahrnují emise, které neprodukuje sama společnost a nejsou výsledkem činností z aktiv, která vlastní nebo kontroluje, ale emisí, za které je nepřímo zodpovědná, a to na vyšších i nižších úrovních hodnotového řetězce.

2 Ve srovnání s rokem 2021

3 Tržní metoda pro emise CO2 z rozsahu 2 odráží emise z elektřiny, které si společnosti záměrně vybraly.


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.