Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kolik stojí cihla na začátku stavební sezóny 2023 a jaké jsou dodací lhůty?

U cihel stavebníky na začátku stavební sezóny potěší dodací lhůta i ceny. Rozhovor s Petrem Porubským, obchodním ředitelem Heluz před začátkem stavební sezóny o cenách, o výhledu na letošní stavební sezónu a novém konceptu Heluz.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Pro stavebnictví v ČR je typické intenzivní využívání tuzemské surovinové i materiální základny. Tu poskytuje odvětví těžby stavebních materiálů (z hlediska objemu i hodnoty těžby převažuje drcený kámen používaný při výstavbě a údržbě komunikací, důležitý je také vápenec, žula, kaolín, písky, jíly či říční štěrk). Mezi hlavními spolupracujícími odvětvími vykazuje dlouhodobě největší podobnost se stavebnictvím právě těžba stavebních materiálů. To není vzhledem k silným subdodavatelským vazbám a slabému exportnímu zaměření těžebního průmyslu překvapivé. U hrubé přidané hodnoty (HPH) tvořilo v roce 2021 samotné stavebnictví 5,6 % výkonu celé ekonomiky, v širším pojetí, tedy spolu s navazujícími obory, již 8,4 %. Váha těžby i výroby stavebních materiálů je srovnatelná s významem architektonických a podpůrných činností.1)

Zděnou nosnou konstrukci má více než polovina bytových domů a více než 3/4 rodinných domů

Z bytů dokončených v roce 2021 v bytových domech mělo zděnou nosnou konstrukci 55 %, panely a monolity využilo 36 % a jiné materiály nebo jejich kombinace 9 %.

V případě bytů v rodinných domech je převaha cihel a tvárnic výraznější, v roce 2021 u nich byla zděná nosní konstrukce zastoupena 83 %. Panely a jiné stavební materiály v této kategorii bytů nehrají významnější roli, byly využity jen ve 2 % případů. Druhým nejvyužívanějším stavebním materiálem je se 14 % dřevo.

Mezi další důležité odlišnosti patří velikost a dispozice bytu. Byty v bytovém domě mají průměrnou obytnou plochu 51 m2 a užitnou plochu 66 m2 a oproti bytům v rodinných domech jsou téměř poloviční. Tomu odpovídá i dispozice, která v bytových domech bývá nejčastěji 2+1 a v rodinných domech je v průměru o dvě místnosti větší.2)


Parametry bytů dokončených v roce 2021, zdroj ČSÚ 2)

Zdroje:
1) Stavebnictví by se bez spolupracujících oborů neobešlo
2) Bytová výstavba v detailu

 
 
Reklama