Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akustické cihly Porotherm splňují veškeré změny akustické normy

V nedávné době vstoupilo v platnost nové znění akustické normy ČSN, která mimo jiné určuje požadavky na akustické zdivo. Tyto změny jsou opět o něco přísnější i vzhledem k neustálému nárůstu hluku v okolí. Hluk, jak je známo, výraznou měrou škodí lidskému zdraví. I to je jeden z důvodů, proč byly nové požadavky do akustické normy ČSN zařazeny.

Poslechněte si audio verzi článku:

Nové normové požadavky

V souvislosti se stavbou a budovami obecně platí, že člověk v nich tráví až 90 % svého času. Proto je důležité věnovat akustickému zdivu zvýšenou pozornost. Ve Wienerbergeru můžeme konstatovat, že akustické cihly Porotherm splňují všechny požadavky, které akustická norma řeší. Pokud se tedy rozhodnete pro stavbu z cihel Porotherm, hluk z venku ani z jiných místností vás nikterak obtěžovat nebude.

Pozn.: Pro úplnost je třeba zmínit, že norma se vždy snaží uvádět stav věcí k poznání daného oboru, avšak nikdy nedokáže obsáhnout rozmanitost materiálů různých výrobců a jejich použití. Na druhé strané ale dokáže určit podmínky, které musejí být splněny. Je poté na jednotlivých firmách, zda dají doporučení pro použití výrobků a jejich kombinací pro zajištění všech předpisy požadovaných akustických vlastností.

Korekce – norma a cihelné zdivo Porotherm

Jednou z vítaných změn je zpřesnění hodnot a větší přehlednost korekcí u vedlejších cest přenosu zvuku pro vzduchovou neprůzvučnost stěn. Korekce jsou jedním z prvních kroků pro předběžný návrh akustického útlumu vzduchové neprůzvučnosti a bývá to nezřídka i jedna z prvních chyb při návrhu volby správného zdiva. Výrobci stavebních materiálů totiž uvádějí akustické vlastnosti pro zdivo, a to včetně pojiva a omítek, vždy v laboratorních hodnotách. Ty postrádají vliv provádění a vliv šíření zvuku bočními cestami. Tato vlastnost se označuje jako laboratorní neprůzvučnost a označuje se Rw. Norma pro akusticky dělící konstrukce však nově požaduje stavební neprůzvučnost s označením R'w. Základní rozdíl spočívá v rozdílu hodnot dB a odsuvníku (') v názvu, který se velmi snadno přehlédne.

Cihly Porotherm se vyznačují velmi dobrým akustickým útlumem. Při jejich návrhu je důležité dbát doporučení Wienerbergeru ke korekcím, které jsou přibližně o 1 dB vyšší, než jsou korekce normy. Laboratorní hodnoty zdiva Porotherm jsou vždy stanoveny včetně příslušného pojiva a omítky. Rw materiálu je svázáno s použitím a dodržením celé skladby konstrukce. V případě její změny může výrazným způsobem dojít ke změně deklarovaných hodnot. Tyto změny ale lze provádět vždy po pečlivém uvážení a posouzení konstrukce.

Řešení akustiky v rodinných domech a bytových jednotkách

V rámci rodinného domu nebo bytové jednotky platí akustické požadavky stejně jako kdekoliv jinde. Bohužel, v praxi tomu bylo často naopak. Dříve byl požadavek stanoven pro jednu akusticky chráněnou místnost v rámci bytu i rodinného domu ve výši stavební neprůzvučnosti R'w= 42 dB. Nové znění normy říká, že tato hodnota je snížena u stěn na R'w = 40 dB a zároveň je vyžadována pro všechny obytné místnosti. Novinkou je také požadavek na akustické ošetření dveří s hodnotou Rw = 27 dB.

Tabulka nejčastěji užívaného cihlového příčkového zdiva ukazuje vhodné a nevhodné typy stěn pro obytné mezipokojové konstrukce. Je možné použít i nevyhovující stěny za předpokladu, že neoddělují obytné místnosti. Příkladem je stěna mezi WC a koupelnou, u které tyto požadavky neplatí, a proto u ní můžeme použít zdivo s horšími akustickými parametry.


S Porothermem vše v normě

Úprava normy ČSN 730532:2020 sebou přináší i zcela nové kategorie požadavků na akustické konstrukce v objektech. Pokud vás zajímá více o kombinaci těchto parametrů se zdivem Porotherm, můžete nahlédnout do tabulek, které jsou volně dostupné na webu společnosti Wienerberger.

Jestliže budete stavět nový rodinný dům nebo se chystáte na přestavbu bytové jednotky, rozhodně byste neměli brát akustiku vnitřního zdiva na lehkou váhu. Najděte si o vybrané cihle vždy veškeré potřebné informace a předejdete možným problémům.

Nezapomeňte, že domov je především o klidu a pohodě. Pro více informací o akustických cihlách Porotherm jděte na www.wienerberger.cz/akusticke-cihly.


Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...