opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Odolnost tašek vůči krupobití

Jedním z nejnebezpečnějších přírodních jevů jsou bouřky s krupobitím. Hrozbou jsou kroupy o to víc, že krupobití je v ČR jevem poměrně frekventovaným. Ročně je na našem území evidováno asi 12 dní s kroupami o průměru větším než 2 cm. Záležitost je to nepříjemná, ale škody na nemovitém majetku nebývají katastrofické. Problém nastává až když se průměr krup blíží ke 4 cm. Dvakrát až třikrát ročně jsou u nás dokonce hlášeny extrémně velké kroupy s průměrem 5 cm a více, které mají samozřejmě důsledky ještě tragičtější.

Pro srovnání – velikost ledových krup, které padaly v Praze 15. srpna 2010
Pro srovnání – velikost ledových krup, které padaly v Praze 15. srpna 2010
Poslechněte si audio verzi článku:    

Takto velké kroupy s průměrem cca 6,5 cm (tenisový míček) padaly v červenci 1999 na jihu Čech, konkrétně v oblasti mezi Táborem a Pískem. Krupobití tehdy zasáhlo území zhruba 25 km2, na kterém zbyly z taškových střech jen střepy. Menší kroupy velikosti pingpongového míčku (průměr 4 cm, hmotnost 32 g) dopadly při dalším katastrofálním krupobití 15. srpna 2010 na Prahu. Průměr krup byl sice menší, ale zasažená plocha byla tenkrát 3× větší a navíc šlo o velmi hustě osídlené území. Škody na střechách i majetku proto byly značné (nahlášené škody dosáhly téměř 2 miliardy korun).

Jak vznikají kroupy

Kroupy vznikají vysoko v atmosféře v bouřkových mracích. Až 15 km nad našimi hlavami se tvoří ledové krystalky, které se dále obalují zmrzlou vzdušnou vlhkostí, proudící prudce vzhůru skrz víry bouřkových mraků. Velikost krup začíná na zhruba 0,5 cm a může dosáhnout až několika centimetrů v průměru. Kvůli své hmotnosti pak vlivem zemské přitažlivosti padají kroupy z mraků k zemi. Na krupobití je nejnebezpečnější jeho kinetická energie, odvíjející se od hmotnosti krup. Malé kroupy (0,6 cm) padají rychlostí pouze 39 km/h, větší (3 cm) přibližně 80 km/h a kroupa velikosti softbalového míče (11,4 cm) dokáže nabrat rychlost až 170 km/h!

Naštěstí vlivem větru a rychlosti pohybu mračen vypadávají kroupy v relativně úzkých a ohraničených pásech. Pokud však přitom zasáhnou hustě obydlená území, dochází k velkým škodám na stavbách a střechách domů.

Střešní tašky TONDACH Figaro připravené k testování
Střešní tašky TONDACH Figaro připravené k testování
Pohled na vzduchové dělo v testovací laboratoři
Pohled na vzduchové dělo v testovací laboratoři
Testované tašky versus používané „ledové střelivo“
Testované tašky versus používané „ledové střelivo“
Kroupa vystřelená na střed tašky
Kroupa vystřelená na střed tašky

Vizionáři jsou vždy krok napřed

Vědomi si všech rizik spojených s krupobitím, rozhodli jsme se ve společnosti TONDACH otestovat naše pálené střešní tašky na odolnost proti tomuto jevu. A to přesto, že normou tato povinnost není stanovena! Vedla nás k tomu důvěra v kvalitu našich produktů a také snaha dokázat vám, že se střechou od TONDACHU jste v bezpečí.

Pro testování tašek na odolnost vůči krupobití jsme vyrazili do specializované laboratoře IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) v rakouském Linci. Základem jejího vybavení je unikátní vzduchové dělo, které dokáže ostřelovat zkoušený materiál ledovými koulemi (kroupami) různých průměrů. Tašky se při zkoušce umísťují ve třech řadách na posuvnou konstrukci, díky čemuž je možno měnit místo dopadu kroupy.

Pro zkoušce našich tašek TONDACH jsme používali ledové kroupy různých průměrů (viz. tab), s postupem od nejmenších k větším. Stanovena byla také rozmanitá místa dopadu. Nejprve se vždy střílelo na střed tašky, následně na horní rohy, na spodní rohy a nakonec na střed levé a pravé strany. Po každé ráně bylo místo dopadu označeno, s uvedením čísla a průměru kroupy.

Jako první byla zkoušena nejoblíbenější pálená střešní taška Stodo 12. Vydržela kroupy o průměru 3 cm v jakémkoliv bodě dopadu. To znamená, že při běžném krupobití evidovaném na našem území (kroupy s průměrem cca 2 cm) je zcela bezpečná.

Označení místa dopadu a velikosti ledové kroupy
Označení místa dopadu a velikosti ledové kroupy
Levý spodní roh ostřelovaný kroupou
Levý spodní roh ostřelovaný kroupou
Ostřelování středu tašky kroupou s průměrem 50 mm
Ostřelování středu tašky kroupou s průměrem 50 mm
Prasklina na levém středu při ostřelování kroupami 50 mm
Prasklina na levém středu při ostřelování kroupami 50 mm

Druhou zkoušenou byla plochá pálená střešní taška Figaro 11, kterou mají zákazníci rovněž ve vysoké oblibě. Po předchozích testech, provedených na modelu Stodo 12, začala zkouška rovnou ledovou koulí o průměru 4 cm, směrovanou na střed tašky. Výsledek? Na tašce tato „obří ráže“ nezanechala žádný estetický nebo funkční projev. Stejně dopadly i všechny rohy a levý okraj v polovině tašky. Pouze na pravém okraji se v polovině tašky objevila miniaturní prasklinka, okem nepostřehnutelná.

Po tomto úspěchu zkouška pokračovala větším průměrem ledové koule – 5 cm. Ta na zkušební plochu dopadala rychlostí 110 km/h, což představuje pro testovaný výrobek značnou zátěž. Prasklina na levém středu kvůli tomu byla už dost patrná, nicméně taška vydržela. Kroupy s tímto extrémním průměrem jsou u nás hlášeny max. dvakrát až třikrát do roka a zkouška prokázala, že i tehdy je možno být se střechou TONDACH v klidu.

Přestože větší průměry krup jsou u nás opravdu velmi vzácné, rozhodli jsme se ve zkoušce dál pokračovat a zjistit, co taška Figaro 11 zvládne. Při průměru 6 cm byl ostřelován jen střed, ovšem s kladným výsledkem. Taška se neroztříštila, došlo pouze k povrchové prasklině. Destrukce nastala až u průměru ledové koule 7 cm, která na krytinu dopadla rychlostí 130 km/h.

Celkem bylo při testu vystřeleno 50 ledových koulí různých velikostí. Střely mířily vždy kolmo na plochu tašky, aby bylo dosaženo maximálního účinku. Ve skutečnosti se ale krupobití neuskutečňuje kolmo, kroupy dopadají na líc tašky pod úhlem v závislosti na sklonu střechy a síle větru. Při shodném průměru s testovací kroupou je tedy jejich kinetický účinek nižší. Proto je víc než pravděpodobné, že v reálných podmínkách tašky TONDACH vydrží víc, než prokázala laboratorní zkouška.

Shrnutí

V úvodu jsme konstatovali, že v ČR je běžné krupobití s kroupami o průměru kolem 2 cm. Způsobí vám s největší pravděpodobností škody na autě (kroupy od 2 cm vytvářejí důlky na kapotě), ale o střechu svého domu se nemusíte obávat. Provedené zkoušky prokázaly, že pálené tašky TONDACH jsou v tomto případě 100% odolné. Zvládnou dokonce i výjimečně se vyskytující větší kroupy.

Problém nastává až u extrémně velkých krup, ale ty jsou na našem území evidovány jen velmi ojediněle. Proto by další zvyšování odolnosti sériově vyráběných tašek krytinu TONDACH zbytečně prodražovalo.

Význam zkoušky podtrhuje studie (Rädler, 2019), zabývající se změnou frekvence výskytu bouří v Evropě. Pro konec století (2071–2100) předpokládá zvýšení četnosti krupobití o 20 až 45 %. Provedená zkouška je tak nejen přesvědčivým důkazem o spolehlivosti střešních tašek TONDACH pro současné majitele, ale také potvrzením motta TONDACHU: „Tvoříme střechy pro budoucnost“.

Tabulka ledových koulí, použitých pro zkoušku

Průměr Hmotnost Rychlost Potenciální energie
[mm] [g] [km/h] [J]
20 3,6 70,2 0,7
30 12,3 86,0 3,5
40 29,2 99,0 11,1
50 56,9 110,9 27,0
60 98,4 121,3 56,0
70 156,2 131,0 103,7
80 233,4 140,2 177,0
Prasklina na povrchu při ostřelování středu kroupami 60 mm
Prasklina na povrchu při ostřelování středu kroupami 60 mm
Destrukce tašky při použití ledové kroupy 70 mm s rychlostí dopadu 130 km/h
Destrukce tašky při použití ledové kroupy 70 mm s rychlostí dopadu 130 km/h
Různé průměry ledových krup pro testování zblízka
Různé průměry ledových krup pro testování zblízka


Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...