Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pohledové zdivo Liapor pro nosné stěny i příčky bez nutnosti omítání

Administrativní budovy, průmyslové objekty nebo sportovních haly v hojné míře používají přiznané konstrukční materiály. Do obliby se znovu vrací třeba režné zdivo, často používané společně kovem, sklem a dřevem. V posledních letech se ale stále častěji tímto způsobem uplatňuje i beton.

Praktické využití pohledového zdiva
Praktické využití pohledového zdiva

Zdicí systém Liapor z lehkého Liaporbetonu je díky své technologii výroby schopen dostát požadavkům na pohledovou kvalitu i pro nejnáročnější zákazníky.

Praktické využití pohledového zdiva

Pohledové zdivo z lehkého Liaporbetonu se využívá především v obslužných prostorách administrativních budov, kde musí být dodržena estetická úroveň. Díky vzhledu materiálu a možnosti přesného zdění odpadá nutnost zdivo omítat. Je ale možné ho opatřit tenkým barevným nátěrem či nástřikem. Rychlé a vizuálně úhledné zdění významně šetří náklady i čas. Příkladem realizace je energeticky úsporná administrativní budova Dynamica, která je součásti znovuoživení zdevastovaného brownfieldu Waltrovka. Developerem projektu je česko-slovenská investiční skupina Penta Investments, autorem návrhu jsou Jakub Cigler Architects. Celkově zde bylo použito 2 700 m2 tvarovek Liapor M 175 AKU P6 bez omítek a překlady Liapor PN. Další zdařilou realizací je kancelářský komplex Butterfly Karlín, tvořený dvěma šestipodlažními budovami, který z ptačí perspektivy připomíná motýlí křídla. Za návrhem stojí český ateliér CMC Architects, developerem je společnost AFI EUROPE. Tento developer obecně ve svých administrativních budovách používá příčky bez omítek Liapor M, KM 115 P2 nebo KM 175 P4 a odpovídající překlady. Třetí zajímavou realizací je polyfunkční budova AFI Vokovice na Praze 6 skupiny AFI EUROPE. Za architektonickým návrhem stojí DAM architekti, s.r.o.

Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice

Variabilita systému

Pohledové tvarovky Liapor R se standardně vyrábí ve dvou tloušťkách a šedém barevném provedení s rozměry 400 x 100 x 200 mm, respektive 400 x 195 x 200 mm. Lias Vintířov nabízí přizpůsobení výroby zdicích prvků potřebám individuálního architektonického návrhu, dokáže vyrobit i tvarovky s různou barevností ve hmotě materiálu. Více druhů – různé atypické a zakončovací tvary jsou pak k dostání v rámci systému klasických zdicích tvarovek. Díky mrazuvzdornosti materiálu je možné neomítané pohledové zdivo použít i v exteriéru a v kombinaci se sklem a kovem tak vytvořit jednoduchou a efektní fasádu, a to v jednovrstvém i dvouvrstvém systému.

Snadná opracovatelnost materiálu je benefitem, který usnadňuje a urychluje zdění, dobrá tepelná akumulace pomáhá vyrovnávat výkyvy vnějšího prostředí v každém ročním období, nízký odpor proti difuzi vodních par pak přináší příjemné vnitřní klima. Technologie výroby je uzavřeným cyklem bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty a samozřejmostí je i následná ekologická recyklace po dožití.

Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice

Akustické parametry Liaporu na výbornou

Nezbývá než zmínit další vlastnosti zdicího systému Liapor, které kopírují atributy keramických perel, zastávajících v Liaporbetonu úlohu kameniva. Je to nízká objemová hmotnost, vysoká životnost a pevnost v tlaku i odolnost vůči žáru a mrazu. Oceňované jsou především akustické vlastnosti, zapříčiněné především tzv. komůrkovým útlumem, při kterém je zvuk absorbován v mezerách mezi jednotlivými zrny kameniva Liapor. To má za následek výrazné zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti oproti jiným zdicím materiálům. Samotné tvarovky režného zdiva Liapor R s tloušťkou pouhých 195 mm dosahují při laboratorních měřeních hodnotu neprůzvučnosti 50 dB, což podle normy ČSN 730532 umožňuje jejich použití v bytových objektech, v ubytovacích zařízeních u pokojů i společenských prostor, v nemocnicích, školách i kancelářských budovách.

Více o nabídce zdiva Liapor a jeho vlastnostech najdete na www.liapor.cz

Administrativní budova Dynamica (autor návrhu Jakub Cigler Architects)

Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica

Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica

Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica
Administrativní budova Dynamica

Kancelářský komplex Butterfly Karlín (ateliér CMC Architects)

Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín

Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín

Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín
Kancelářský komplex Butterfly Karlín

Polyfunkční budova AFI Vokovice (DAM architekti, s.r.o.)

Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice

Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice

Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice
Polyfunkční budova AFI Vokovice


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...