Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdivo Liapor z lehkého betonu pro Zimák v Teplicích

V březnu 2019 byl do provozu uveden nový zimní stadion v Teplicích, který se trefně jmenuje „Zimák“. Podobně jako u mnoha dalších sportovních staveb bylo i v Teplicích využito výhod zdiva Liapor z lehkého betonu. Podle projektanta Ing. Petra Dolenského byly důvodem, proč zvolili právě zdivo Liapor, jeho tepelně a zvukověizolační vlastnosti, nízká hmotnost a v neposlední řadě i jeho vzhled. Z tvarovek Liapor byly postaveny veškeré vnitřní zděné konstrukce a vyzdívky obvodového pláště.

O stadionu

Teplický Zimák pojme 750 diváků, z toho 450 sedících. Ledová plocha má rozměry 56 × 26 metrů. Sportovci mají k dispozici 10 šaten. Další šatna je určena pro návštěvníky veřejného bruslení. Pro rodiče či jiný doprovod trénujících nechybí ani ohřívárna nazývaná „mama box“. Na Zimáku je také ubytovna s  30 lůžky zamýšlená pro účastníky různých soustředění.

Konstrukce

Budova Zimáku byla navržena tak, aby architektonicky navazovala na blízkou budovu sportovní haly. Mezi obě haly byl vložen úzký hranol se vstupy. Vlastní hala ledové plochy byla pojata jako „hangár“ se střechou o dvou poloměrech zakřivení. Kovový plášť zároveň tvoří fasádu haly na jižní a severní straně. Přirozené osvětlení plochy zajišťuje vrcholový světlík v nejvyšším bodě oblouku.

Vnitřní konstrukce a vyzdívky

Vzhledem k provozu uvnitř objektu byly vnitřní příčky, dělící stěny a vyzdívky navrženy jako vyzdívané z tvarovek z lehčeného betonu. Byl použit ucelený systém s prvky pro klasické zdění doplněný systémovými překlady, věncovkami a tvarovkami pro ztracené bednění. Projektanti se rozhodli pro zdicí systém Liapor, v němž je místo běžného kameniva používáno lehké keramické kamenivo Liapor - přírodní keramický materiál s vynikajícími užitnými vlastnostmi. Z větší části se jednalo o provedení zdiva v pohledové kvalitě režného zdiva, a to ve vstupním objektu, ve vlastním prostoru ledové plochy, v hráčských šatnách, na chodbách apod.

Výhody tvarovek Liapor

Jak již bylo zmíněno, zdící systém Liapor vyhrál díky svým jedinečným vlastnostem: výborným tepelně a zvukově izolačním vlastnostem, nízke hmotnosti a vzhledu. Jak ale hodnotí práci s tvarovkami stavbyvedoucí?

S tvarovkami Liapor se nám pracovalo dobře, ale museli jsme si na něj zvyknout,“ uvedl stavbyvedoucí ze společnosti Syner Milan Kolář. Spáry byly centimetrové a na tvarovky byl následně válečkem nanesen fasádní nátěr. „I když nebyly použity speciální pohledové tvarovky, bylo dosaženo podobného efektu a výsledné stěny v pohledovém provedení vypadají velmi hezky,“ dodal Milan Kolář.

Stavbaři ocenili také věncovky, tedy speciální tvarovky ve tvaru U, do kterých lze umístit výztuž, která se vylije betonem. „Z pohledové strany to vypadá naprosto stejně jako jiná část stěny. Tímto způsobem jsme vyztužili 50 metrů dlouhou zeď,“ doplnil Milan Kolář.

Další sportovní stavby „z Liaporu“

Zdící systém Liapor nebyl při výstavbě sportovních staveb použit poprvé. Tvarovky Liapor jsou například součástí sportovně-rekreačního areálu Krajinka v Chebu, fotbalového stadionu Slavie v pražském Edenu, zimního stadionu Polárka ve Frýdku-Místku nebo sportovních hal v Třinci a Karlových Varech.

Další informace o zdicím systému Liapor najdete na www.liapor.cz.

Stadion za 16 měsíců vybudovala stavební firma SYNER podle architektonického návrhu Ing. arch Petra Sedláčka z ateliéru Mise a projektové dokumentace firmy SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec. Celkové náklady dosáhly necelých 230 milionům korun.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...