opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Lehký beton a jeho využití při rekonstrukcích

Lehký beton přináší pevnost a odolnost, kterou od betonu očekáváme, avšak bez zbytečného zatížení nosné konstrukce stavby. Vylehčení betonu se dosahuje nahrazením běžného kameniva lehkým keramickým kamenivem Liapor. Díky tomu pak získává výsledný beton nejen nižší hmotnost, ale také lepší tepelně izolační i akustické vlastnosti.

Lehké betony jsou vlastně speciální betonové směsi s přesně stanovenou recepturou, která zaručuje nejen nízkou hmotnost, ale také optimální pevnost a další parametry. Pro domácí použití je možné pro přípravu lehkého betonu využít suché směsi Liapor MixLiapor Mix final, ke kterým stačí přidat jen vodu.

Liapor Mix, Liapor Mix final
Liapor Mix, Liapor Mix final
Vlevo Liapor Mix, vpravo Liapor Mix final
Vlevo Liapor Mix, vpravo Liapor Mix final
Vrchní vrstva Liapor Mix final, spodní Liapor Mix
Vrchní vrstva Liapor Mix final, spodní Liapor Mix

Liapor Mix a Liapor Mix final

Směs pro přípravu lehkého betonu se vyrábí ve dvou variantách. Liapor Mix 4-8 mm a Liapor Mix final 1-4 mm. Liapor Mix s hrubší strukturou je vhodný pro lehké tepelně izolační výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah, kde zároveň zajišťuje požární ochranu rozvodů inženýrských sítí. Jemnější, potěrový Liapor Mix final se používá jako krycí a roznášecí vrstva.

Liaporbeton se připravuje a aplikuje se podobně jako běžný beton. V míchačce nebo ručně se smíchá s předepsaným množstvím vody a vzniklá směs se pak nanáší na připravený podklad. Na úpravu jeho povrchu se používá stahovací lať a hladítko.

Liapor Mix
Liapor Mix
Liapor Mix final
Liapor Mix final

Rekonstrukce s lehkým betonem

Lehký beton Liapor Mix se používá převážně pro rekonstrukce podlah. Především majitelé starších domů, chat, chalup a dalších budov s přísnějšími nároky na statiku ocení až o 2/3 nižší hmotnost, než má běžný beton (pouze 600 kg/m3, resp. 750 kg/m3 u verze final). Správný postup při realizaci podlahy pomocí lehkého betonu můžete zhlédnout v krátkém videu.

Skvělé vlastnosti lehkého keramického betonu Liapor Mix ale využijete i při rekonstrukcích betonových, keramických a klenbových stropů.

Při všech aplikacích je důležité dbát na to, aby byl podklad pevný a soudržný. Typicky se jedná o klenbové, prefabrikované nebo keramické stropy. Lehký beton není vhodné aplikovat na dřevěné stropy, nebo jiné netuhé podkladní vrstvy, například na kročejové a tepelné izolace. Důležité je také dodržení minimální doporučené výšky vrstvy 50 mm.

Další informace o lehkém betonu Liapor Mix a liapor Mix final najdete na webu výrobce www.liapor.cz. V balení po 30 l je můžete zakoupit on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.

Potřeby pro realizaci podlahy z lehkého betonu
Potřeby pro realizaci podlahy z lehkého betonu
Suchá směs Liapor Mix pro snadnou přípravu lehkého betonu
Suchá směs Liapor Mix pro snadnou přípravu lehkého betonu
Vysypeme Liapor Mix do nádoby
Vysypeme Liapor Mix do nádoby
Přidáme 4-5 l vody
Přidáme 4-5 l vody

Pomalu mícháme
Pomalu mícháme
Pro větší plochy je vhodné použí míchačku
Pro větší plochy je vhodné použí míchačku
Vzniklý lehký beton vylijeme na očištěný podklad
Vzniklý lehký beton vylijeme na očištěný podklad
Urovnáme zednickým hladítkem
Urovnáme zednickým hladítkem

Upravíme do požadované výšky stahovací latí
Upravíme do požadované výšky stahovací latí
Průběžně pomocí vodováhy kontrolujeme rovnost
Průběžně pomocí vodováhy kontrolujeme rovnost
Povrch bude pochozí již za 24 hodin
Povrch bude pochozí již za 24 hodin
Konečná podoba podlahy z lehkého betonu
Konečná podoba podlahy z lehkého betonu


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...