Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Wienerberger otevřel první výrobní linku v ČR na cihly plněné minerální vatou


Cihly Wienerberger plněné minerální vatou

Nosným grafickým motivem celé kampaně a zároveň této akce je kosmonaut pohybující se, společně s broušenou cihlou plněnou minerální vatou Porotherm T Profi, prostorem na orbitu. Toto spojení je provázeno sloganem: “Hvězdná technologie pro Váš dům.“ Po příjezdu na parkoviště uvnitř areálu cihelny Wienerberger – Novosedly kolem mě prochází dva mladíci v kosmických skafandrech bez přilby. Naštěstí na tiskové konferenci mne uvítaly již dvě pozemšťanky.

„Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle." Staré přísloví
(A co teprve, když je postaven z bloků Porotherm T Profi)

Generální ředitel Ing. Josef Kotek krátce uvedl část výrobního programu, která byla předmětem našeho setkání. Celá výrobní linka je první tohoto druhu v naší republice. Výsledek za 57 mil. Kč je vyvrcholením úsilí odborníků z vlastního vývoje společnosti Wienerberger a spolupracujících institucí VUT Brno, TZÚS Praha a Brno, CSI Praha a PAVUS Praha. Projekt instalace výrobní linky byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest - Operační program Podnikání a inovace - Program inovace - Inovační projekt – číslo projektu 4.1.IN04/896. Vývoj cihel plněných minerální vatou probíhal taktéž za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb“.

Slavnostní zahájení uvedení do provozu první výrobní linky v ČR na cihly plněné minerální vatou

Její provoz byl spuštěn 1. 1. 2014 se slavnostním zahájením 26. 3. 2014. Lze jí využívat ve trojsměnném provozu a výrobky bude dodávat zejména na trh v České republice s možností exportu do Polska a na Slovensko.

Wienerberger otevřel první výrobní linku v ČR na cihly plněné minerální vatou
Wienerberger otevřel první výrobní linku v ČR na cihly plněné minerální vatou

Tuto linku opustí cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou určené pro výstavbu nízkoenergetických budov, rodinných a bytových domů, bez nutnosti zdivo dodatečně zateplovat. Plnění přísných podmínek energeticky efektivní výstavby na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí zajišťuje tepelná izolace ve formě minerální čedičové vaty integrovaná uvnitř dutin.

Wienerberger otevřel první výrobní linku v ČR na cihly plněné minerální vatou
Hosty přivítal generální ředitel ing. Kotek, pan Heimo Scheuch, CEO Wienerberger AG a ing. Beran z Ministerstva průmyslu a obchodu
Hodnota součinitele prostupu tepla stěnou U se pohybuje od 0,14 do 0,22 W/(m2•K) podle tloušťky použitého zdiva a s rezervou tak vyhovuje zpřísněným požadavkům na obálku budov.
Jedinečnost je dána vysokou kvalitou použitých místních surovin. Spojením tradičních přírodních materiálů (keramický střep z cihelny Novosedly a čedičová minerální vata ROCKWOOL) vznikají ekologické, vysoce únosné, zvukově i tepelně izolační komponenty pro zdivo s vynikající protipožární odolností. Tyto bloky lze zdít pomocí tenkovrstvé celoplošné malty nebo s pomocí pěnového lepidla Porotherm Dryfix. Současná rozměrová řada je v tloušťkách zdiva 300, 380, 440, 500 mm.
Vedoucí marketingu Ing. Sochor společně s obchodním ředitelem Ing. Bustou zodpověděli dotazy novinářů.

Poté jsme byli pozváni na volné prostranství mezi halami, kde z podia přivítal znovu všechny hosty generální ředitel Ing. Kotek, pan Heimo Scheuch, CEO Wienerberger AG a Ing. Beran z Ministerstva průmyslu a obchodu. Ti posléze stiskli pomyslné tlačítko START a přestříhli pásku u vstupu do haly nové linky. Po skupinách potom proběhla exkurze linky, ukázek zdění z jmenovaných bloků různou technologií, no a obligátní raut. Celá linka je instalována na nevelké ploše uvnitř bezpečnostních ohrazení. Skládá se z části, kde automat plní dutiny bloků nařezanou skelnou vatou, další je rovná na palety a další je obaluje do předepnuté folie. Celý komplex je plně automatizovaný, sledovaný kamerami a velmi sofistikovaný. Obsluha vše řídí počítačově za občasné manuální dopomoci na výstupu, při kapacitě 750 bloků za hodinu. Bylo se opravdu na co dívat…

Cihly Wienerberger plněné minerální vatou
Wienerberger otevřel první výrobní linku v ČR na cihly plněné minerální vatou - bylo se opravdu na co dívat…

 
 
Reklama