Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revoluční cihla plněná vatou POROTHERM 36,5 T Profi

Ve středu představila společnost Wienerberger na své tiskové konferenci revoluční novinku na českém trhu - dutinovou cihlu POROTHERM 36,5 T Profi plněnou minerální vlnou. Při tloušťce stěny 36,5 cm se dosáhne součinitele prostupu tepla odpovídajícího nárokům pasivních domů, a to bez nutnosti dalšího zateplení, při dokonalé požární odolnosti a 100% přírodní bázi.

Nová broušená dutinová cihla plněná minerální vatou je určena zejména pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Při dané tloušťce stěny 36,5 cm již není nutné zdivo dodatečně zateplovat. Tato jednovrstvá konstrukce dosahuje součinitele prostupu tepla U 0,19 W/m2K. Jde o unikátní spojení dvou tradičních přírodních materiálů - keramické cihly s minerální vatou, přičemž technologie provádění se neliší od technologie již zavedených zdicích systémů POROTHERM.

Výhody cihel plněných vatou

Zdivo z těchto cihel v sobě spojuje výhody keramické cihly (pevnost, únosnost, ochrana proti hluku a požáru apod.) a minerální anorganické izolace (tepelná ochrana, difuze vodních par, stálost parametrů). Oba materiály jsou přírodního původu, ekologicky nezávadné, snadno recyklovatelné, navíc jejich spojením získá zdivo vynikající, dlouhodobě stabilní tepelněizolační parametry. Izolant skrytý uvnitř cihel není náchylný na mechanické a biotické poškození.

 

Sama tvarovka při tloušťce 36,5 cm obsahuje ve svých dutinách izolaci o souhrnné tloušťce 24 cm. POROTHERM 36,5 T Profi dosahuje velmi nízké tepelné vodivosti 0,08 W/mK a součinitele prostupu tepla U=0,19 W/m2K. Díky tomu se sníží náklady za stavbu, vytápění a údržbu domu.

Stěna z cihel plněných vatou o tloušťce 36,5 cm má srovnatelné tepelněizolační vlastnosti jako stěna z cihelných bloků o tloušťce 24 cm zateplená izolantem o tloušťce 18 cm. Plně tak nahrazuje sendvičové zdivo.

Akumulace a difuzní propustnost

POROTHERM 36,5 T Profi vyniká i výbornými akumulačními vlastnostmi - v zimě brání rychlému vychladnutí domu, v horku zabraňuje přehřátí. Protože se jedná o cihlu plněnou minerální vatou, umožňuje zdivo difuzi vodních par stejně jako při výstavbě z klasických cihelných bloků.

Rychlá, snadná a přesná výstavba

Stavění z POROTHERMU 36,5 T Profi je snadné, velmi rychlé a přesné. Cihla i přes svoji masivnost váží pouze 14,2 kg, což usnadňuje manipulaci. Zdí se na tenkovrstvou maltu, která se někde v praxi označuje jako lepidlo. Na cihly se aplikuje speciálním nanášecím válcem pouze v 1 mm silné vrstvě. Ložné spáry jsou u tohoto typu zdiva naprosto minimální a nehrozí zde vznik tepelných mostů. Protože nejnáročnějším krokem je přesné založení stavby, poskytuje výrobce, společnost Wienerberger, možnost objednat si na zakládání stavby a prvního podlaží odbornou pomoc. Nanášecí válec se k objednávce cihel půjčuje zdarma.

   

Díky hydrofobizaci vata nenavlhne

Minerální vata ukrytá uvnitř cihly se vyrábí roztavením vhodných hornin. Neobsahuje žádné toxické ani zdraví škodlivé látky. Vata je uvnitř cihly mírně stlačena, což ji fixuje na přesně určené pozici a zároveň brání jejímu sesedání vlivem gravitace. Proti navlhání je tato vata chráněna hydrofobizací. Pokud není přímo ponořena ve vodě, nenabírá vlhkost. Při zdění se hotové řady zdiva chrání proti povětrnosti obvyklým způsobem.

Na drážkování pouze s drážkovačkou

Ve zdivu z cihel POROTHERM 36,5 T Profi je možné provádět drážky pro vedení rozvodů elektřiny či vody pouze pomocí drážkovačky. Pokud je nutné vést vnější stěnou například odpadní potrubí, je lépe vyřešit tuto velkou drážku přímo při zdění stěny a zdivo nefrézovat.

Pro rodinné domy a nízkopodlažní bytovou výstavbu

Z hlediska únosnosti je POROTHERM 36,5 T Profi určen pro výstavbu rodinných domů, případně pro nízkopodlažní bytovou výstavbu. Cihla splňuje i všechny požadavky na pevnost a další požadavky, které předepisuje evropská norma pro navrhování pro nejvíce seizmicky zatížené oblasti ČR, a dokonce více než dvojnásobně překračuje požadavky na pevnost v bočním tlaku.

Díky silným stěnám 18 mm jsou cihelné bloky POROTHERM 36,5 T Profi méně náchylné na poškození při manipulaci na stavbě.

Cihla POROTHERM 36,5 T Profi se vyrábí v podobě základního formátu a polovičních cihel. Rohové cihly nejsou pro tuto tloušťku zdiva a vazbu cihel v rohu třeba. Malta pro zdění na tenkou spáru je zahrnuta v ceně v odpovídajícím množství při nákupu cihel. Ceníková cena metru čtverečného zdiva z cihel POROTHERM 36,5 T Profi je 1280,- Kč bez DPH (cena včetně malty).

Více informací najdete na www.porotherm.cz.

Příprava na výrobu tohoto nového produktu pro český trh právě vrcholí. Široké veřejnosti bude POROTHERM 36,5 T Profi představen na stánku společnosti Wienerberger v rámci stavebních veletrhů IBF v Brně příští týden, od 12. do 16. dubna.

POROTHERM 36,5 T Profi - Technický list

 
 
Reklama