Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zapa – všechny naše betonárny v provozu

I v této době jsme připraveni vám poskytnout obchodní a informačně-technologický servis. Všechny naše betonárny jsou v provozu a naši dispečeři i nadále přijímají vaše objednávky na dodávky betonu, které aktivně vyřizují.

Zapa - všechny naše betonárny v provozu
Zapa - všechny naše betonárny v provozu

Informace o aktuálních opatřeních v souvislosti s epidemií COVID-19

Informace jsou platné k datu 18.3.2020. Budou dále aktualizovány dle jednotlivých nařízení státu a stavu v jednotlivých regionech.

Vážení obchodní partneři,
společnost ZAPA beton přijala opatření v souvislosti s aktuální situací v ČR za účelem ochrany zdraví našich zaměstnanců, ale i obchodních partnerů. Tato opatření platí pro aktuální období a může se s ohledem na vývoj celostátní i regionální situace měnit.

Dispečeři i nadále přijímají vaše objednávky na dodávky betonu, které aktivně vyřizují

Kanceláře všech oddělení jsou pro veřejnost uzavřeny. Komunikace probíhá výhradně telefonicky a v on-line prostředí (email).

K dnešnímu dni jsou všechny naše betonárny v provozu a naši dispečeři i nadále přijímají vaše objednávky na dodávky betonu, které aktivně vyřizují. Aktuální informace vždy naleznete na našich www stránkách, nebo můžete volat regionálním obchodním zástupcům.

I v této době jsme připraveni vám poskytnout obchodní a informačně-technologický servis, nicméně vyzýváme vás, abyste omezili osobní kontakt s našimi zaměstnanci a používali dálkovou komunikaci.

Upřednostňujeme naši dopravu, pro odběr v betonárně platí mimořádná opatření

V rámci zajištění zdraví našich zaměstnanců v provozu rušíme maloobchodní prodej, tzn., beton rádi vyrobíme a dodáme, ale upřednostňujeme zajištění dodávek naší dopravou. V případě Vaší dopravy vyzýváme k maximální ohleduplnosti a respektování nařízení vlády ve věci povinnosti nošení roušek. Do areálu betonárny se tedy nesmí vstoupit bez ochranných pomůcek – roušky, rukavice.

Na betonárně prosím dodržujte odstup jak od našich pracovníků – 2m, tak od jiných zákazníků. Upřednostňujeme při podpisu dodacích listů, aby každý použil svou vlastní propisku a minimální počet kontaktů s DL. Prosím nepoužívejme společné WC. Z důvodu forem přenosu viru COVID 19 doporučujeme též ochranné brýle.

Stejná opatření platí i pro místa stavby. Prosím respektujme aktuální situaci, chraňme sebe i své okolí tím, že opatření zajistíme společně i na stavbách. Držte prosím bezpečnou vzdálenost mezi stavebníky a našimi řidiči mixů a čerpadel, kontakt omezte na minimum jen při předávání dodacích listů. Zajistěte stavebníkům roušky a rukavice. V případě, že řidič přijede na stavbu, kde nebudou přijata tato opatření, má nařízení z takové nezabezpečené stavby odjet. Následné Vaše reklamace a stížnosti pak nebudou akceptovány.

Dále pozastavujeme odběry formou hotovostní platby na betonárně, nebo řidiči na stavbě. Na každé naší provozovně jsou platební terminály, nebo prosím využijte v případě smluvních podmínek s hotovostní platbou, možnost vystavení zálohové faktury. Zde jen upřesňujeme, že zálohová faktura je vždy vystavena jen pro jednu z našich provozoven a pro lepší hlídání čerpání složených finančních prostředků je vhodné mít zálohovou fakturu hradit i dle jednotlivých staveb. O zálohovou fakturu může požádat jak dispečera, tak fakturační oddělení, tak svého obchodního zástupce. Beton vždy bude vydán ve chvíli, kdy dispečer bude mít potvrzení, že finanční prostředky jsou připsány na našem účtu.

Poradenství on-line

Děkujeme, že nezvete kolegy na schůzky s osobami v karanténě, s respiračními obtížemi, či do rizikových míst. My dbáme na to, aby naši zaměstnanci dodržovali všechna nařízená omezení.

Celý obchodní a technický tým má nepřetržitý přístup k internetu, mohou poskytnout poradenství na základě fotografií či videa.

Děkujeme všem za pochopení a přejeme pevné zdraví.