Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Použití speciálních produktů od ZAPA beton a.s.

I přes nepříznivou situaci ohledně opatření spojených s ochranou proti šíření viru COVID-19, se společnosti ZAPA beton a.s. za zpřísněných podmínek daří nabízet speciální produkty tak, aby splnily všechny nadstandardní požadavky a očekávání v oblasti betonu.

Letní aktivita aneb ukázka speciálních produktů

Zde je pár ukázek letní aktivity a použití speciálních produktů, které výrazně usnadní ukládku betonových směsí, prodlouží životnost staveb a jsou cenově dostupné.

ZAPA BUBBLE

Pro stavbu ČSOB v Hradci Králové dodává společnost ZAPA beton a.s. nový speciální produkt – pěnobeton. Jedná se o produkt, který do června letošního roku chyběl v portfoliu speciálních produktů. Nyní už je však vše jinak a úspěšně pro společnost Korepo spol. s.r.o. je vyráběn a dodáván lehčený materiál v objemové hmotnosti 500 kg/m3 a 700 kg/m3 včetně požadovaných spádů. Množství: cca 1 400 m3.
ZAPA SLIM

Cementový litý potěr vhodný pro ukládku tenkých vrstev podlahových ploch vhodných pro bytovou a administrativní výstavbu. Realizovány byly mimo jiné například stavby ČSOB Hradec Králové pro společnost Korepo spol. s.r.o. množství 200 m3, Bytový dům Nusle V Horkách pro společnost Trading Services s.r.o. množství: 300 m3.
ZAPA SCC

Zajímavou stavbou a především technologií ochrany plynového potrubí je ukládka produktu SCC do speciálně vyrobených ochranných matrací, které se plní přímo na těle potrubí v místech, kde je nutno tuto konstrukci ochránit před tekoucí vodou. Potrubí je taženo pod korytem řeky. Vzhledem k tomu, že betony jsou dopravovány na velké vzdálenosti, musela být receptura speciálně navržena technologem tak, aby beton byl ve skvělé kondici při příjezdu na stavbu a následně při čerpání do připravených matrací. Tuto zajímavou stavbu realizoval zahraniční obchodní partner společnost SICIM S.p.A Czech Republic Branch. Stavba: Podklad pro plynovod Přimda – Úněšov. Množství: cca 300 m3.

ZAPA DROP

Drenážní beton s vysokou propustností vody zvolila společnost SUBTERRA a.s. pro pokládku chodníku ve velmi strmém terénu tak, aby se voda vsákla přímo v místě spadu a netekla po povrchu na příjezdovou komunikaci vedoucí pod svahem, jak je to obvyklé u standardních materiálů. Tento chodník je k vidění v lokalitě Waltrovka C v Praze, Radlické ulici.

Dalším příkladem použití vodopropustného betonu ZAPA DROP je například revitalizace dětského workoutového hřiště v obci Domanín. Původní drobné kamínky byly při používání hřiště spíše v okolní trávě a neplnily svoji funkci. Navíc podklad nedokázal propustit vodní srážkovou vodu do podloží a tak hřiště bylo po deštích dlouho mimo provoz. Úpravou podloží a využití vodopropustného betonu ZAPA DROP se vytvořil rovný odvodňovací povrch, na který se následně aplikovala gumová dlažba. Případná srážková voda okamžitě odtéká spárou do podloží a díky vodopropustnému betonu ZAPA DROP je hřiště plně funkční i po silném dešti.
ZAPA COLOR

Barevné betony jsou vždy výhradně estetickou záležitostí. Ne jinak tomu bylo, kdy společnost ZAPA beton a.s. dodávala betonovou směs probarveného betonu s černým pigmentem. Příprava přesného odstínu probíhá ještě před realizací a to na základě požadavku sochaře, který byl vybrán pro zhotovení pomníku J. Karse na náměstí v Kralupech nad Vltavou. Jednalo se o dodávku dvou směsí C30/37 XF3 a C25/30 XC2 vždy s přidáním 3 % černého pigmentu k váze cementu dané receptury.

Zhotovitelem a investorem této stavby je společnost MONTAKO s.r.o.
Betonáž pod vodou = oprava mostu Nové Mlýny.


Společnost ZAPA beton a.s. běžně dodává betony pro rodinné domy, bytové komplexy, nákupní centra, ale i pro náročné projekty jako jsou rychlostní komunikace, dálnice, mosty, objekty se speciálním zakládáním a požadavky. K těmto výzvám je nutno přistupovat vždy individuálně, dle požadavků investora, zhotovitele. Mezi podobné projekty patří i rekonstrukce mostu přes nádrž Nové Mlýny. Speciální betonovou směs bylo potřeba nejdříve přesně technologicky připravit a odzkoušet tak, aby splňovala veškeré požadavky pro náročnou betonáž pod vodou.

Betonovou směs dodávala betonárna Pohořelice, jednalo se o beton třídy C35/45 XF3.

Samotná ukládka betonu byla taktéž neobvyklá. Nejenom že domíchávač na místo betonáže připlul na speciálním pontonu, ale i samotné betonování prováděl v pětimetrové hloubce zkušený potápěč se svým týmem.

Společnost ZAPA beton a.s. si uvědomuje, že zákazníci, investoři, architekti a projektanti, chtějí znát nejnovější trendy na trhu stavebních materiálů, potřebují poradit při rozhodování o volbě vhodného výrobku, aby jim jejich rozhodnutí splnilo jejich očekávání, přineslo maximální přidanou hodnotu a zjednodušilo a urychlilo realizaci dané stavby.

Veškeré informace a kompletní portfolio speciálních výrobků naleznete na www.zapa.cz.


ZAPA beton a.s.
logo ZAPA beton a.s.

Výroba, doprava a ukládání betonových směsí. Výroba u ZAPA beton a.s. probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či výroben kameniva), v základním členění na regiony Čechy a Morava. Stejné oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) i pro ...