Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ZAPA QCC – vysoce tekutý beton

Každý stavebník jistě potvrdí, že během stavby a hlavně při výběru vhodného materiálu je důležité hledisko pracnosti a rychlosti výstavby. Proto společnost ZAPA beton a. s. vyvíjí vlastní speciální produkty, mezi které patří i ZAPA QCC (Quick Clever Concrete = Rychlý chytrý beton).

Jedná se o vysoce tekutý beton, který spojuje výhody tradičně vibrovaného a samozhutnitelného betonu. Tato betonová směs se způsobem zpracování blíží samozhutnitelným betonům (SCC beton), ale není tak citlivá na obsah dávek, čímž se výrazně zlepšuje její zpracovatelnost. Umožňuje snadné a rychlé uložení při výrazné úspoře času a počtu pracovníků. Doba zpracovatelnosti tohoto betonu je 90 minut. Beton ZAPA QCC odpovídá požadavkům ČSN EN 206 + A1 (včetně národních dodatků této normy – např. ČSN P 73 2404).

Foto 1:


Beton ZAPA QCC je možné použít jak na horizontální, tak vertikální monolitické konstrukce jako jsou stěny, sloupy, základové pasy, desky a stropy. Výhodou tohoto betonu je vysoká tekutost, bez segregace materiálů a rizika krvácení betonu. Vysoká tekutost usnadňuje realizaci složitějších tvarů konstrukcí a zvyšuje přesnost a rovinnost konstrukce (konstrukci není nutné rovnat potěrem). Ukládka betonu probíhá pomocí skluzu, bádiemi nebo čerpadlem. ZAPA QCC lze vyrábět v tloušťkách už od 100 mm.

Jednou z  realizací je základová deska pro budoucí obchodní centrum ve Slavkově u Brna. Uložení betonu probíhalo pomocí čerpadla za průběžného, kontinuálního návozu betonové směsi z betonárny v Holubicích. Rychlost ukládky byla díky souhře realizační firmy a obsluhy čerpadla velmi vysoká. Díky samozhutnitelné schopnosti betonu, bylo zapotřebí jen dohlížet na předepsanou výšku betonové vrstvy. Celá plocha (cca 110 m3 QCC C 25/30) byla uložena během 4 hodin. Foto 2:

Smršťovací spáry a dilatace se provádějí stejně jako u běžných betonů. Je vždy nutno dodržet specifikace uvedené v projektové dokumentaci. Při nedodržení technických podmínek, nebo nedostatečném ošetřování může dojít ke vzniku trhlin.

Foto 2:


Důležité je i následné ošetřování betonové plochy. Beton je nutné chránit proti nadměrnému vysušování (zakrytí folií, mlžení vodou) a teplotám přesahující 25 °C a klesající pod 5 °C.

Foto 3:


Samozhutnitelné betony dodávají veškeré betonárny společnosti ZAPA beton a.s. v České republice. Kvalitu betonu a především rychlost ukládky ocení realizační firmy u velkých staveb, ale i soukromé osoby při realizaci rodinných domů.

Více informací, případně kontakt na obchodního zástupce – specialistu naleznete na www.zapa.cz.

BETONÁŽ S NUTNOSTÍ ČERPADLA V NEPŘÍSTUPNÉM TERÉNU
typ betonu doba ukládky cena betonu hodinová sazba čerpadla použití čerpadla v hod. počet dělníků hodinová sazba celkem
S3 5 h 1 800 Kč 2 100 Kč 5 h 4 270 Kč 105 900 Kč
QCC 1 h 1 980 Kč 2 100 Kč 1 h 2 270 101 640 Kč
BETONÁŽ V MÉNĚ PŘÍSTUPNÉM TERÉNU DO 5 m
typ betonu doba ukládky cena betonu hodinová sazba čerpadla použití čerpadla v hod. počet dělníků hodinová sazba celkem
S3 5 h 1 800 Kč 2 100 Kč 5 h 4 270 Kč 105 900 Kč
QCC 1 h 1 980 Kč 0 Kč 0 2 270 99 540 Kč
ZAPA beton a.s.
logo ZAPA beton a.s.

Výroba, doprava a ukládání betonových směsí. Výroba u ZAPA beton a.s. probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či výroben kameniva), v základním členění na regiony Čechy a Morava. Stejné oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) i pro ...