Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu se společností ZAPA

Na přelomu měsíce dubna a května 2018 začala společnost ZAPA beton a.s., dodávat na rekonstrukci Negrelliho viaduktu betonové podkladní směsi třídy C12/15 a C16/20.

Na rekonstrukci viaduktu bude expedováno z betonárny Kačerov více jak 7 900 m3 materiálu. Z větší části se budou vyvážet provzdušněné betony od pevnostní třídy C25/30 až po třídu C35/45. Do některých betonů budou přidávána polypropylenová mikrovlákna, která omezují plastické smrštění.

Na stavbě budou betony čerpány pomocí výložníkových čerpadel o různých velikostech v závislosti na místě vykládky. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je plánovaná až do října roku 2019.

Negrelliho viadukt - Jedná se o druhý nejstarší most v Praze, který byl postavený podle projektu rakouského inženýra Aloise Negrelliho.

ZAPA beton a.s.
logo ZAPA beton a.s.

Výroba, doprava a ukládání betonových směsí. Výroba u ZAPA beton a.s. probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či výroben kameniva), v základním členění na regiony Čechy a Morava. Stejné oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) i pro ...

 
 
Reklama