Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Když betonovat, tak rychle a chytře

Společnost ZAPA beton a.s. vyvíjí vlastní speciální produkty, mezi které patří i ZAPA QCC (Quick Clever Concrete = Rychlý chytrý beton). Jedná se o vysoce tekutý beton, který spojuje výhody tradičně vibrovaného a samozhutnitelného betonu.

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Tato betonová směs se způsobem zpracování blíží samozhutnitelným betonům (SCC beton), ale není tak citlivá na obsah dávek, čímž se výrazně zlepšuje její zpracovatelnost. Umožňuje snadné a rychlé uložení při výrazné úspoře času a počtu pracovníků. Doba zpracovatelnosti tohoto betonu je 90 minut. Beton ZAPA QCC odpovídá požadavkům ČSN EN 206 + A1 (včetně národních dodatků této normy – např. ČSN P 73 2404).

ZAPA QCC je možné použít jak na horizontální, tak vertikální monolitické konstrukce jako jsou stěny, sloupy, základové pasy, desky a stropy. Výhodou tohoto betonu je vysoká tekutost, bez segregace materiálů a rizika krvácení betonu. Vysoká tekutost usnadňuje realizaci složitějších tvarů konstrukcí a zvyšuje přesnost a rovinnost konstrukce (konstrukci není nutné rovnat potěrem). Ukládka betonu probíhá pomocí skluzu, bádiemi nebo čerpadlem. ZAPA QCC lze vyrábět v tloušťkách už od 100 mm.

Smršťovací spáry a dilatace se provádějí stejně jako u běžných betonů. Je vždy nutno dodržet specifikace uvedené v projektové dokumentaci. Při nedodržení technických podmínek, nebo nedostatečném ošetřování může dojít ke vzniku trhlin.

Důležité je i následné ošetřování betonové plochy. Beton je nutné chránit proti nadměrnému vysušování (zakrytí folií, mlžení vodou) a teplotám přesahující 25 °C a klesající pod 5 °C.

Samozhutnitelné betony dodávají veškeré betonárny společnosti ZAPA beton a.s. v České republice. Kvalitu betonu a především rychlost ukládky ocení realizační firmy u velkých staveb, ale i soukromé osoby při realizaci rodinných domů.

Více informací, případně kontakt na obchodního zástupce – specialistu naleznete na www.zapa.cz.

ZAPA beton a.s.
logo ZAPA beton a.s.

Výroba, doprava a ukládání betonových směsí. Výroba u ZAPA beton a.s. probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či výroben kameniva), v základním členění na regiony Čechy a Morava. Stejné oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) i pro ...