Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Zelená úsporám na TZB-info
Archiv článků od 29.6.2010 do 16.8.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

16.8.2010
doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D, FA VUT v Brně

Jedním z hlavních ukazatelů kvality pasivní dřevostavby je zajištění kvalitního zdravého vnitřního prostředí. Velký důraz je kladen na výběr nejvhodnějších materiálů a to nejen pro samotnou konstrukci stavby, ale i pro jednotlivé komponenty. Dřevo, jako ekologický stavební materiál, je velmi vhodné pro výstavbu pasivních domů. Podívejte se na několik příkladů a možností kvality pasivního domu.

12.8.2010
redakce

Zveme Vás na konferenci Revitalizace bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info ve spolupráci s ABF a.s. v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2010. Tématy konference jsou úspory energií v bytových domech, využití obnovitelných zdrojů pro bytové domy, úpravy systémů TZB a zkušenosti s dotačními tituly pro bytové domy.

9.8.2010
Ing. Vladimír Galád

Sofistikované řešení otopných soustav vede k tomu, že když se jednou a v jakémkoliv stádiu zateplení správně osadí TRV a seřídí a současně se instaluje sofistikovaně řešená předávací stanice, která „umí“ připravit a hlavně udržet požadované parametry v průběhu celé otopné sezony, pak již do doby životnosti otopné soustavy (vč. stanice) není třeba nic rekonstruovat a jiného řešit, než správně upravit teplotní a hydraulické parametry v této stanici.

9.8.2010
Ing. Jiří Frankl, PhD, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i., Akademie věd České republiky

Praktické poznatky získané při průzkumech krovových konstrukcí v podstatě potvrdily a doplnily obecné údaje uváděné v literatuře. Poškození dřevokaznými houbami, zjištěná na jednotlivých prvcích krovových konstrukcí vždy souvisela s nějakou poruchou, vadou nebo špatným technologickým řešením.

2.8.2010
Ing. Miroslav Honzík, Ph.D.

Obsahem tohoto článku je popis programu Zelená úsporám určeného pro oblast podpory bydlení financovaného prodejem emisních přebytků a v neposlední řadě systém minimálních výkupních cen elektřiny dle zákona č. 180/2005 Sb. Dále obsahem tohoto článku je vyčíslení předpokládaných přínosů těchto podpor z hlediska úspor v KSE a z hlediska navýšení výroby energie z OZE na základě v současné době dostupných ex-ante vyhodnocení realizovaných projektů.

29.7.2010
ALPHATEC comfort systems s.r.o.

Relativně málo rozšířené jsou dosud instalace tepelných čerpadel v bytových domech. V případě bytových domů přichází obvykle v úvahu pouze varianta vzduch/voda ve vnitřním nebo venkovním provedení. V této oblasti nabízí německý výrobce tepelných čerpadel Alpha-InnoTec výrobky s hermeticky uzavřeným chladivovým okruhem s výkony do 33 kW.

28.7.2010
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka

Také stojíte při rozhodování o topném systému a zdroji tepla pro Váš dům před otázkou „Bude to celé vůbec dohromady fungovat?“ nebo jste měli pochybnosti o tom zda bude dané řešení snadno obsluhovatelné a efektivní po provozní stránce? Na to se pokusíme odpovědět v tomto článku.

27.7.2010
A. C. V. - ČR, s. r. o.

Společnost ACV od poloviny roku 2010 uvádí na trh v České republice novou řadu nerezových kondenzačních kotlů PRESTIGE 18 – 32 Solo MK III. Tato nová řada nahradí velmi úspěšnou modelovou řadu nerezových kondenzačních kotlů Prestige 24-32 Solo.

22.7.2010
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER, Ing. Petr Vacek

Stále častěji se můžeme setkat se žluto-fialovými snímky domů. Ano, řeč je o termografickém focení. Pojďme se podívat, co všechno se dá v bytových domech měrit a k čemu jsou takové snímky dobré.

13.7.2010
Tremco illbruck, s.r.o.

Řešíte v rámci rekonstrukce nebo stavby domu i otázku nových oken? Jistě se zabýváte jejich cenou, kvalitou zasklení, materiálem či velikostí a členěním. Po zodpovězení všech těchto otázek a definitivní volbě oken se ale často podceňuje to nejdůležitější - jejich správná montáž. Ta má ale, jak si níže ukážeme, zcela zásadní význam.

9.7.2010
PZP HEATING a. s.

S nástupem státního dotačního programu „Zelená úsporám“, výrazně vzrostla poptávka po tepelných čerpadlech. Rázem přibylo na českém trhu několik nových obchodních dodavatelů tepelných čerpadel ze zahraničí. Odborníci ale varují! Nové výrobky, které slibují vynikající technické parametry za překvapivě nízkou cenu, se Vám mohou velmi prodražit.

8.7.2010
REGULUS spol. s r.o., Jiří Kalina, Ing. Pavel Dufek

V moderním světě, kde rostoucí ceny energií udávají trend bydlení, již pojem pasivní či nízkoenergetický dům není neznámý pojem. Provoz takového domu je finančně nenáročný z hlediska vytápění, ale je třeba si uvědomit, že nízké tepelné ztráty objektu je docíleno kvalitní izolační vrstvou, kvalitními okny a kvalitní výplní všech otvorů, kterými by mohlo teplo unikat do okolí. V takto izolovaném objektu se drží stále stejný vzduch bez možnosti cirkulace, se všemi pro člověka neblahými důsledky.

7.7.2010
Izolační skla a.s.

Otvorová prosklená výplň je dnes samostatnou kapitolou ve vzhledu každého domu či bytu. Není pouze funkční součástí pláště budovy, ale svými možnostmi nabízí stále nová a inovativní řešení na poli energetických úspor, ale i designu. Konkrétním příkladem ověřeným praxí jsou systémy zasklení INTERM® z dílny českého výrobce, společnosti Izolační skla.

7.7.2010
Baumit, spol. s r.o.

Jedním ze stereotypů, který se tradoval o zemích bývalého východního bloku v mnohých koutech západní Evropy až do pozdních devadesátých let, byla všeobjímající ponurost a šeď. Do začátku 90. let byl tento stereotyp faktem, který platil o českých městech téměř bezvýhradně. Fasády paneláků byly výhradně šedé a rodinné domky a činžáky variovaly typický okrový a šedý odstín.

2.7.2010
Markéta Pražanová, tisková mluvčí České komory architektů

Česká komora architektů (ČKA) uspořádala ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) 14. června 2010 v Národní technické knihovně (NTK) v Praze-Dejvicích konferenci Architekti a Zelená úsporám. Název akce koresponduje s názvem publikace, kterou se obě instituce chystají pro projektanty i klienty programu vydat v říjnu letošního roku.

29.6.2010
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Přes všechna zjednodušení, která přinášejí současné moderní materiály a technologie, zůstává stavba rodinného domu organizačně náročnou záležitostí. V rámci komplexního zákaznického servisu pomůže přední český výrobce cihelného materiálu HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. nejen s dokumentací pro stavební povolení, nabízí i významné úspory.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama