Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Zelená úsporám na TZB-info
Archiv článků od 26.10.2010 do 10.2.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

Pasivní domy
10.2.2011
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Jak jsme již naše čtenáře informovali, z hlediska požadavků na součinitel prostupu tepla bude nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 - Požadavky obsahovat troje hodnoty. K požadovaným a doporučeným hodnotám přibydou tzv. hodnoty cílové. Na cílové hodnoty by se měly navrhovat konstrukce pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie podle směrnice 2010/31/EU.

28.1.2011
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Martin Bursík, Irena Plocková a Petr Štěpánek na včerejší tiskové konferenci reagovali na současnou situaci programu Zelená úsporám. Program považují za úspěšný. Doporučují urychleně jednat o prodeji dalších emisních kreditů. Nejsou pro krácení dotace. Videozáznam celé konference naleznete uvnitř článku.

Pasivní domy Koberovy TZB-info
15.1.2011
Centrum pasivního domu

Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů nutně potřebuje zkušené odborníky, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice chybí. Centrum pasivního domu vypisuje nové termíny desetidenního kurzu "Navrhování pasivních domů". Tak neváhejte a naučte se navrhovat pasivní domy!

6.12.2010
Ing. Jan Antonín, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Petr Vogel, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Dodatečné zasklení lodžií panelového domu může značně ovlivnit energetickou bilanci i vnitřní mikroklima jednotlivých bytů. Efekty zasklení nejsou zcela jednoznačné a budou se odvíjet od konkrétního konstrukčního řešení, původních vlastností budovy, ale i způsobu jejího provozu a chování uživatelů. Uvedená studie analyzuje pomocí podrobných simulačních metod několik modelových případů zasklených lodžií a snaží se vyjádřit potenciální úspory energií a některé vlivy na vnitřní mikroklima přilehlých obývaných prostor.

22.11.2010
Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jan Antonín, Ing. Lucie Šancová, Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Článek sleduje souvislosti energetické náročnosti vytápění v typickém panelovém objektu. Po podrobných počítačových simulacích byly formulovány závěry k aplikaci klasických úsporných opatření jako je zateplení, výměna oken, ale též k instalaci technologického systému nuceného větrání. Článek sleduje jak chování objektu jako celku, tak vzájemné vazby mezi jednotlivými byty.

18.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

"Zelená úsporám neskočila, kontrolami právě začala," řekl Ing. Vlk ze SFŽP a pokračoval: "Například v případě žádosti výměny kotle z pevných paliv na biomasu SFŽP může požadovat další dokladování – tj. doklad původního zdroje, doklady o nákupu paliva apod. Budeme dále požadovat přepočet na emise CO2."

17.11.2010
ALPHATEC comfort systems s.r.o.

Široký sortiment tepelných čerpadel Alpha-InnoTec, systémů vzduch/voda, země/voda a voda/voda s výkony od 6-160 kW a s možností spojování strojů do kaskád až po 4 kusech předurčuje jejich instalaci nejenom pro rodinné domy, ale i pro velké objekty.

15.11.2010
Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití tepelných čerpadel

Článek se zabývá problematikou hodnocení kvality tepelných čerpadel. Popisuje současný stav na českém trhu, kdy se v důsledku dotačního programu Zelená úsporám objevilo nepřeberné množství zařízení problematické kvality. Východisko autor vidí v zavedení objektivního hodnocení kvality výrobků, díky kterému získá zákazník seriózní informaci o nabízeném zboží.

9.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Konferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.

9.11.2010

Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aqua-therm. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.

8.11.2010
Ing. Lucie Šancová, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Správný návrh solárních systémů tak, aby produkovaly během roku co největší množství tepla, resp. elektřiny při co nejnižších pořizovacích nákladech je poměrně složitá záležitost. Do výpočtu solárních systémů vstupuje řada proměnných faktorů, především intenzita solárního záření v jednotlivých lokalitách v průběhu roku. Bez simulačního softwaru, který pracuje s těmito proměnnými daty, lze provést pouze velmi přibližný výpočet. Pokud ovšem chceme získat přesnější výsledky a to velmi rychle, je použití softwaru nezbytné.

31.10.2010
Bc. Stanislav Němec, Ing. Michal Havelec

Udělat správné rozhodnutí vzhledem k volbě topného systému v domě není vůbec jednoduché. Tepelná technika je často velice nákladná, stejně jako pořízení otopného systému, který distribuuje teplo v domě.

28.10.2010
VERNER a.s.

Prestižní světová soutěž Energy Globe Award již 11. rokem oceňuje ty nejlepší energeticky úsporné projekty. Za rok 2010 tuto cenu v ČR získal nápad Zdeňka Halíka z Boršic u Blatnice. Pan Halík svůj rodinný dům vytápí pomocí automatického kotle A251 společnosti VERNER peckami ze švestek, které zpracovává ve své pěstitelské pálenici.

27.10.2010
Ing. Kateřina Koťarová, ADAN-úspory energie, s.r.o.

7. října 2010 uspořádala firma ADAN-úspory energie, s.r.o. v Praze odborný seminář na téma: "Současné trendy systémové techniky v domech nízkoenergetických a pasivních standardů - Zelená úsporám". Akce se uskutečnila ve spolupráci s ČKA a pod záštitou SFŽC České republiky. Hlavním mediálním partnerem akce bylo TZB info.

26.10.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

V pátek 29. 10. oficiálně skončí pro rok 2010 příjem žádostí Zelená úsporám. Banky přestaly přijímat žádosti již v pondělí 25. 10. 2010. V následujících čtyřech dnech budou krajská pracoviště fondu přijímat již jen kompletní žádosti a projektovou dokumentaci k posouzení správnosti.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama