Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Kurz „Projektant technických systémů pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu“

Chcete si rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby? Doporučujeme 10denní odborný kurz, jehož pořadatelem je TÜV SÜD Czech s.r.o. - společnost, zabývající se testováním a certifikací, dle národních a mezinárodních norem, jako jsou např. Energy Star nebo směrnice ErP.

Problematika nízkoenergetické a pasivní výstavby je stále aktuálnější a do budoucna se bude, v případě nové výstavby, týkat všech, jak soukromých osob, právnických osob, tak i státních orgánů.

Podle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších změn, bude muset být od 1. ledna 2020 většina nových budov navrhována a stavěna ve standardu tzv. téměř nulové spotřeby energie.

V případě, že si chcete rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby, je možné absolvovat odborný kurz, jehož pořadatelem je TÜV SÜD Czech s.r.o. (společnost, zabývající se testováním a certifikací, dle národních a mezinárodních norem, jako jsou např. Energy Star nebo směrnice ErP).

Termín a místo konání

10denní kurz se uskuteční ve dnech:
12. až 14. 10. / 20. a 21. 10. / 26. 10. 2015,
2. a 3. 11. / 23. a 24. 11. 2015

Místo: TÜV SÜD Czech s.r.o., školicí sál přízemí, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4.

Náplň 10denního kurzu

 • bilanční výpočty (roční potřeba tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody, atd.),
 • základy návrhu technických zařízení (otopná soustava, řízené větrání s rekuperací tepla, atd.)
 • řada praktických cvičení.

Kurz je veden pod dohledem odborníků z praxe, se zaměřením na energetickou náročnost pasivních a nízkoenergetických domů, větrací a klimatizační systémy, vytápění, obnovitelné zdroje energie a stavební fyziku.

V rámci kurzu si vyzkoušíte samostatnou práci v odborném softwaru a účastníte se 2 odborných exkurzí v terénu.

Absolventi získají ucelené znalosti z oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby a mimo jiné budou schopni zpracovávat energetická hodnocení v rámci programu „Nová zelená úsporám“, oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Součástí kurzu je i problematika zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Absolventi budou připraveni na zkoušku k udělení oprávnění Energetického specialisty – zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Přihlášky

Podrobnosti ke kurzu, včetně on-line přihlášení naleznete na: www.tuv-sud.cz/cz-cz/cinnosti/vzdelavani/zivotni-prostredi/nizkoenergeticka-a-pasivni-vystavba

Kurz vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT ČR.


Osnova kurzu

ModulNázev moduluOsnovaPočet hodin teoriePočet hodin praxe
1Požadované parametry nízkoenergetické a pasivní výstavby s ohledem na současné požadavky
 • Hodnocené parametry
 • Detaily k jednotlivým parametrům
120
2Tepelně technické výpočty pro návrh pasivních a nízkoenergetických staveb
 • Součinitel prostupu tepla
 • Průměrný součinitel prostupu tepla
 • Roční potřeba tepelné energie pro vytápění
 • Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti
 • Primární energie z neobnovitelných zdrojů
128
3Vnitřní zařízení nízkoenergetických a pasivních staveb a jejich navrhování
 • Výpočet tepelných ztrát, návrh zdroje tepelné energie
 • Návrh teplovodní otopné soustavy
 • Návrh řízeného větrání s rekuperací tepla
 • Příprava teplé vody
184
4Využití alternativních zdrojů energie při výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb
 • Solární kolektory a soustavy
 • Tepelná čerpadla
134
5Ekonomika nízkoenergetické a pasivní výstavby a vliv na životní prostředí
 • Ekonomika nízkoenergetické a pasivní výstavby
  • předpokládané investiční náklady jednotlivých technických systémů
  • předpokládané roční provozní náklady
 • Vliv na životní prostředí
44
CELKOVÝ POČET HODIN VZD. PROGRAMU 6020 
 
Reklama