Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Časté chyby u napojení oken a dveří na stěnu a zateplovací systém

Chybné napojení oken a dveří na nosnou stěnu a kvalitní zateplovací systém ETICS patří k nejvíce viditelným chybám na fasádách. Časté závady můžeme vidět jak pouhým pohledem, některé pak jen pomocí infrakamery. Společný cíl investora, projektanta i realizační firmy je jednoduchý – napojení musí po celou dobu živostnosti zajišťovat vzduchotěsný dešti odolný dilatovaný spoj, bez výrazných prasklin a jiných defektů. Splnění tohoto cíle je při použití standardních postupů zcela reálné.

Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3

Obrázek 4Obrázek 5

Obrázek 1, 2, 3, 4, 5: Chybné napojení okenního rámu nebo parapetu (bez napojovacích lišt a těsnících pásek) na stěnu či zateplovací systém ETICS nemá šanci dlouhodobě bez poruch plnit svoji funkci. Brzy dochází od teplotní dilatace rámu nebo parapetu ke vzniku trhlin a následnému zatékání do konstrukce. Voda a mráz postupně poškozují nejen nejbližší okolí, ale v případě výrazného zatékání celý zateplovací systém. Řešení s omítkou namísto parapetu je také dlouhodobě nefunkční.

 

Detail napojení výplní stavebních otvorů, tj. zejména oken a dveří, musí obecně splňovat platné normové požadavky, kromě mechanické stability zejména tepelně-technické. Navržený kompletní detail je ve fázi projektu optimálně posouzen tepelně-vlhkostním výpočtem podle aktuálních výpočtových programů.

Napojení můžeme rozdělit na dvě základní části.

  • Návrh a provedení napojovací spáry k nosnému zdivu
  • Návrh a provedení napojení k zateplovacímu systému

1. Návrh a povedení napojovací spáry k nosnému zdivu

Tato napojovací spára má obvykle tři části

  • Vnitřní uzávěr
  • Vnější uzávěr
  • Tepelněizolační výplň

Vnitřní uzávěr

Hlavní funkcí vnitřního uzávěru je zajištění vzduchotěsnosti napojení a zabránění pronikání vnitřního vlhkého vzduchu do tepelněizolační výplně mezi rámem a nosnou stěnou. Vzduchotěsné napojení není dlouhodobě možno zajistit jen pomocí tepelněizolační výplně (nejčastěji PUR pěny), protože u běžných oken dochází k výrazné dilataci a spára bez kvalitního uzávěru se postupně stává netěsnou. Dlouhodobé pronikání vlhkého vzduchu do běžné izolační výplně spojené s vnitřní kondenzací působí negativně na její vlastnosti, zhoršuje tepelnou izolaci, a tím zvětšuje tepelný most tohoto kritického detailu s následnou možností růstu plísní apod. Standardním řešením vnitřního uzávěru je použití vhodné parotěsné pásky s vysokým faktorem difuzního odporu, nebo například univerzální pásky s proměnlivým faktorem difuzního odporu, tj. pásky, která je v zimě uzavřená (faktor difuzního odporu se zvyšuje) a naopak v létě se difuzně otevírá (faktor se snižuje). Takové pásky pak v letním období umožňují rychlé vysychání tepelněizolační výplně i do interiéru stavby.

Obrázek 6, 7, 8: Příklady napojovacích parotěsných pásek pro interiér, nebo naopak difuzně otevřené pro exteriér
Obrázek 6, 7, 8: Příklady napojovacích parotěsných pásek pro interiér, nebo naopak difuzně otevřené pro exteriér
Obrázek 9, 10, 11: Příklad universální napojovací pásky TwinAktiv VZ s proměnným difuzním odporem určené jak pro vnitřní, tak vnější uzávěr napojovací spáry. Jednotlivé pásky se liší UV odolností, typem povrchu (omítatelností, šířkou (širší pásky pro např. předsazená okna) apod.
Obrázek 9, 10, 11: Příklad universální napojovací pásky TwinAktiv VZ s proměnným difuzním odporem určené jak pro vnitřní, tak vnější uzávěr napojovací spáry. Jednotlivé pásky se liší UV odolností, typem povrchu (omítatelností, šířkou (širší pásky pro např. předsazená okna) apod.
 

Vnější uzávěr

Hlavní funkcí vnějšího uzávěru je zajištění vodotěsnosti napojení proti dešti (včetně hnaného větrem). Druhou funkcí je umožnění vysychání případné vlhkosti z tepelněizolační výplně. Doplňkovou funkcí je také pojistit vzduchotěsnost napojovací spáry.

Standardním řešením vnějšího uzávěru je použití difuzně otevřených pásek (nízký faktor difuzního odporu). Podobně jako u vnitřního uzávěru jsou již k dispozici universální pásky s proměnným faktorem difuzního odporu. V takovém případě můžeme s výhodou používat jeden typ pásky pro oba uzávěry tj. na vnitřní i vnější stranu.

Tepelněizolační výplň

Obrázek 12: Příklad flexibilní PUR pěny vhodné pro tepelněizolační výplň napojovací spáry
Obrázek 12: Příklad flexibilní PUR pěny vhodné pro tepelněizolační výplň napojovací spáry
Obrázek 13: Správné a chybné provedení napojovací spáry mezi oknem a nosnou stěnouObrázek 14: Správné a chybné provedení napojovací spáry mezi oknem a nosnou stěnouObrázek 13, 14: Správné a chybné provedení napojovací spáry mezi oknem a nosnou stěnou

Jedinou podstatnou funkcí této výplně je tepelná izolace mezi rámem a nosnou konstrukcí. Vlastní upevnění rámu tepelněizolační výplň nezajišťuje tj. vždy je třeba rám mechanicky kotvit. Jako vlastní izolační výplň se používají různé typy PUR pěn. Levnější typy se vyznačují zpravidla menší objemovou hmotností s většími dutinami což zhoršuje tepelněizolační vlastnosti. S výhodou lze použít elastické pěny, které se i při mnoha cyklech teplotní dilatace rámu nepotrhají a tak si dlouhodobě v celém průřezu zachovávají svoji izolační funkci.

 

2. Návrh a provedení napojení k zateplovacímu systému

Požadavky na napojovací lišty u zateplovacích systémů ETICS

Obrázek 15: Detaily napojovacích lišt a pásek u stavby pasivního domu se zateplením Isover TWINNER tloušťky 300 mmObrázek 16: Detaily napojovacích lišt a pásek u stavby pasivního domu se zateplením Isover TWINNER tloušťky 300 mmObrázek 15,16: Detaily napojovacích lišt a pásek u stavby pasivního domu se zateplením Isover TWINNER tloušťky 300 mm

Hlavním důvodem vzniku různých typů napojovacích lišt byl požadavek nejen na dokonalý vzhled, ale i na zjednodušení práce a vyřešení problémů v jednotlivých detailech stavebních konstrukcí. V současnosti se pro napojení zateplovacího systému na otvorové výplně prakticky výhradně používají PVC napojovací lišty. Jsou odolné proti chemickým látkám v omítkách, vlhkosti a nekorodují následkem solí nebo kyselých dešťů. Jsou také stabilní vůči UV záření. Mohou být lisované, vybavené napojovací pěnovou lepicí páskou, krycí manžetou apod. Spojení těla profilu s tkaninou se provádí klasickým lepením nebo dnes již specialisty v oboru standardně používaným ultrazvukovým navařením. U PVC profilů může být navíc nalisován měkký jazýček k ochraně lepicí pásky nebo měkká silikonová dutinka k zajištění další pružnosti (dilatace).

Rozhodující kritéria pro volbu typu napojovací lišty

Se zvyšujícími se nároky na tepelnou izolaci objektů se logicky navyšují také tloušťky zateplovací systémů. Nejúspornější pasivní domy mají standardní zateplení stěny tloušťky 300 mm, nejčastěji z šedého polystyrenu s vynikajícím součinitelem tepelné vodivosti.

Prvním zásadním kritériem pro správný typ připojovací lišty je tedy tloušťka zateplovacího systému ETICS. Druhým kritériem ovlivňujícím způsob napojení rámů oken a dveří na zateplovací systém je umístění otvorové výplně vzhledem k nosné stěně. Toto umístění má přímý vliv na vznikající napětí ve spoji a související dilataci.

Rozeznáváme tři základní typy umístění oken:

  • Okno umístěné uvnitř nosné stěny
  • Okno umístěné s lícem nosné stěny
  • Okno umístěné mimo nosnou stěnu

Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech

Obrázek 17, 18, 19: Příklady napojovacích okenních lišt 1D, 2D a 3D společnosti HPI
Obrázek 17, 18, 19: Příklady napojovacích okenních lišt 1D, 2D a 3D společnosti HPI

Běžné napojovací okenní 1D lišty jsou určeny pouze pro základní nenáročné aplikace. V náročnějších případech již tato 1D lišta nedokáže eliminovat síly, které jsou na ní vytvářeny, a proto jsou dále k dispozici tzv. 2D a nově také 3D napojovací okenní lišty. Tyto jsou určeny právě pro náročnější aplikace tj. větší tloušťky izolantů, předsazená okna, otvorové výplně velkých rozměrů atd. K dispozici jsou také 3D napojovací lišty s tkaninou a teleskopickým můstkem s koextrudovaným těsnicím jazýčkem, popřípadě ochranným jazýčkem z TPE. Stažením odlamovaní lamely se mechanismus uvolní a teleskopická lišta s tkaninou může dodatečně k napojovací pěnové pásce z PE zachytit další tři milimetry pohybu, a to ve více směrech. Ochranný jazýček chrání těsnicí pásku a nabízí opticky příjemný dojem.

Všechny uvedené lišty jsou odolné proti větru a silným dešťům, a to speciálně v detailech jednotlivých napojení a přechodů. S těmito „můstkovými“ lištami s tkaninou se mohou bezpečně zachytit nejen dynamické (krátkodobé), ale i trvalé pohyby.

Požadavky na použití konkrétního typu napojovacích lišt jsou uvedeny v evropských technických podkladech EAE tj. evropské asociace výrobců ETICS (European Association for ETICS). Tato důležitá pravidla jsou zdarma ke stažení na http://www.ea-etics.eu/content/pictures/home/ETICS.pdf

Obrázek 20, 21: Požadavky na typ připojovací lišty v návaznosti na tloušťce zateplení, umístění a velikosti okna dle EAE – European Association for ETICS
Obrázek 20, 21: Požadavky na typ připojovací lišty v návaznosti na tloušťce zateplení, umístění a velikosti okna dle EAE – European Association for ETICS

Napojení parapetů

Obrázek 22: Schéma a detail lišty pro napojení zateplení pod parapetemObrázek 23: Schéma a detail lišty pro napojení zateplení pod parapetemObrázek 22, 23: Schéma a detail lišty pro napojení zateplení pod parapetem

Také napojení parapetů vyžaduje vhledem k vysokému namáhání vodou použití odpovídajících materiálů a detailů. Napojení zateplovacího systému zde musí také přenášet velké dilatační pohyby, dokonce výrazně větší než u napojení ostění. Oproti dříve používaným řešením jsou dnes k dispozici systémové lišty, které zajistí jak jednoduché řemeslné provedení, tak nezbytnou vodotěsnost s možností odkápnutí stékající vody.

Obrázek 24: Správné provedení a detail bočního ukončení parapetu zajišťující dilataci plechu a odkap stékající vodyObrázek 25: Správné provedení a detail bočního ukončení parapetu zajišťující dilataci plechu a odkap stékající vodyObrázek 26: Správné provedení a detail bočního ukončení parapetu zajišťující dilataci plechu a odkap stékající vodyObrázek 24, 25, 26: Správné provedení a detail bočního ukončení parapetu zajišťující dilataci plechu a odkap stékající vody

Přiměřená vzduchotěsnost stavby je důležitá, její kontrola není složitá ani drahá

Každý investor i realizační firma by měli vědět, že zkontrolovat správné vzduchotěsné připojení oken či dveří, popřípadě seřízení jejich kování, je pro energetickou potřebu stavby zcela zásadní. Jedná se o to, že každé okno či dveře, ať dřevěné či plastové, by mělo být těsné s možností řízeného odtěsnění. Tak si uživatel nastaví systém větrání sám a například při větru či nízkých teplotách nebude objekt vykazovat například 100× větší ztráty než je potřebné. Tak nebude docházet k pronikání vlhkého vzduchu do konstrukce popřípadě dlouhodobého prochlazování vnitřních povrchů s možností růstu plísní. Výše uvedené se netýká pouze pasivních staveb, jak je někdy i v odborných článcích uváděno, ale každé trochu úspornější stavby. Zkontrolovat těsnost oken či dveří a jejich napojení na stěnu, popřípadě vzduchotěsnosti jiných částí stavby, není složité ani drahé. Standardně se používá Blower Door Test, kdy je profesionálním způsobem neprůvzdušnost obálky změřena. Další a jednodušší možností zjištění netěsností ve stavbě je provedení termosnímkování z vnější, nebo ještě lépe z vnitřní strany konstrukce.

Obrázek 27: Špatně seřízené kování, popřípadě netěsnou připojovací spáru, termokamera nekompromisně odhalí. Ideální je snímkování zevnitř za podtlaku vyvolaného např. kuchyňskou digestoří.
Obrázek 28: Špatně seřízené kování, popřípadě netěsnou připojovací spáru, termokamera nekompromisně odhalí. Ideální je snímkování zevnitř za podtlaku vyvolaného např. kuchyňskou digestoří.
Obrázek 29: Špatně seřízené kování, popřípadě netěsnou připojovací spáru, termokamera nekompromisně odhalí. Ideální je snímkování zevnitř za podtlaku vyvolaného např. kuchyňskou digestoří. Nová okna školy byla správně osazena s vnějším lícem nosné stěny, tj. stěna je připravena pro kvalitní zateplení bez hlubokých špalet. Napojovací difuzně propustné fólie jsou samozřejmostí.

Obrázek 27, 28, 29: Špatně seřízené kování, popřípadě netěsnou připojovací spáru, termokamera nekompromisně odhalí. Ideální je snímkování zevnitř za podtlaku vyvolaného např. kuchyňskou digestoří.
Obrázek 29: Nová okna školy byla správně osazena s vnějším lícem nosné stěny, tj. stěna je připravena pro kvalitní zateplení bez hlubokých špalet. Napojovací difuzně propustné fólie jsou samozřejmostí.
Obrázek 30: Napojovací okenní profily pasivního domu se standardním zateplením Isover EPS GreyWall tl. 300 mm musí zachytit veškeré dilatace zateplovacího systémuObrázek 31: Napojovací okenní profily pasivního domu se standardním zateplením Isover EPS GreyWall tl. 300 mm musí zachytit veškeré dilatace zateplovacího systémuObrázek 30, 31: Napojovací okenní profily pasivního domu se standardním zateplením Isover EPS GreyWall tl. 300 mm musí zachytit veškeré dilatace zateplovacího systému

Termokamera nekompromisně odhalí i poměrně malou netěsnost, protože studený vzduch pronikající konstrukcí okolí netěsnosti prochladí. Pokud chceme tyto netěsnosti ještě zvýraznit, máme na to jednoduchou radu. Postačí si dát u hostitele jednu kávu a mezitím na půl hodiny pustit kuchyňskou digestoř, třeba na plný výkon. Sebemenší netěsností nám začne dovnitř intenzivně pronikat chladný vzduch zvenčí a na následném snímkování se vše krásně zobrazí. Shodný princip se dá velmi dobře využit také například pro kontrolu vzduchotěsného napojení fólií podkroví. Způsob je to rychlý a levný, pokud se bude v praxi více využívat, nezbytně dojde k prudkému zvýšení kvality provádění prací, které s těsností objektu souvisí (odstranění závady tj. reklamace v této oblasti jsou velmi nákladné). Pak se již nebudou vyskytovat zklamaní investoři, kteří si dům sice „pořádně“ zateplili, nicméně protopí skoro stejně jako stavby z minulého století, protože mají dům děravý „jako řešeto“.

Závěr

Na napojovací spáry otvorových výplní jsou kladeny důležité požadavky. Kromě estetiky musí napojení zvládnout výrazné dilatace, vzduchotěsnost, vodotěsnost, být tepelněizolační a umožňovat i případné vysychání vlhkosti. Vadné připojení rámů nám může způsobit řadu problémů od vysokých tepelných ztrát, degradace detailu až po lokální možnost vzniku plísní. Současná nabídka materiálů pro napojení rámů na přilehlé konstrukce je více než dostatečná, záleží jen na projektantovi a realizační firmě jak kvalitní napojovací detail si vybere a na stavbě zrealizuje. Vždy je třeba si uvědomit, že s provedeným řešením bude stavba fungovat nebo nefungovat po dobu desítek let. Také v tomto případě platí, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat to nejlevnější řešení.

Ing. Pavel Rydlo

Ing. Pavel Rydlo (1967)
pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover, vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, již 18 let se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví

Další související informace naleznete na www.isover.cz

Zpracováno ve spolupráci s:
Tremco illbruck s.r.o. www.illbruck.com
HPI - CZ spol. s r.o. www.hpi.cz
BAUMIT, spol. s r.o. www.baumit.cz

English Synopsis

We frequently find a lot of mistakes in windows and doors connection to the wall and its insulation system. We have to design an air-tight water resistant dilated joint, without cracks and other defects. We can use infrared camera for a check. It is necessary to use appropriate materials for the correct function of building details.

 
 
Reklama