Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Hliníkové zakládací lišty na smetišti dějin

Také se vám stává, že se vám na stavební konstrukci něco podvědomě nelíbí, přestože daný materiál nebo detail skoro všichni používají? Ve stavařině v oblasti tepelných izolací pomůže termografie, která umožní vidět, co vlastně všichni v podvědomí jenom tušíme. V tomto příspěvku se podíváme na jeden oblíbený stavební oxymóron a zeptáme se, proč se pro zateplení stěn desítky let používají těsně vedle sebe „nejlepší tepelný izolant a nejlepší tepelný vodič“.

Dokonalá tepelněizolační obálka s drážkou uprostřed

Všichni dnes chtějí energeticky úsporné bydlení. Má to svoji logiku, protože lze skutečně při shodné investici, nebo s rozdílem 10 %, navrhnout dům s provozními náklady v rozdílu desítek tisíc ročně. Nízkoenergetické a pasivní domy se stávají postupně standardem a není důvod, aby to bylo jinak. Úsporný dům musí být dobře zateplen. Ideální je souvislá tepelněizolační obálka od základu, přes stěny, okna až po střechu. Každý zbytečný tepelný most je nekompromisně penalizován účty za topení, chlazení atd. Tloušťka tepelněizolační obálky stěn se dnes pohybuje od 120 mm pro standardní domy, přes 200–250 mm u nízkoenergetických domů až po 300 mm kvalitní tepelné izolace u pasivních domů. A najednou, zcela nečekaně, se v dokonalé tepelněizolační obálce z nejlepších dosud vymyšlených izolantů objeví ve formě zakládací lišty hliník, jeden z nejlepších tepelných vodičů. Že to asi není „optimální“ všichni nějak tuší, ale proč tato překvapivost přetrvala desítky let, se dá jen těžko vysvětlit.

Porovnání součinitelů tepelné vodivosti sousedních materiálů zateplovacího systému

Prakticky každý dospělý člověk si uvědomuje, že tepelný izolant bude tepelně izolovat a tepelný vodič zase vodit. Tepelný most v konstrukci je také místo, které více tepla vodí. Pokud se ale zeptáme, kolikrát více vodí hliníková lišta (hliník) umístěná mezi desky pěnového polystyrenu, to už se i lecjaký expert musí hodně zamyslet. Abychom příklad zjednodušili, dáme našemu figurantovi (třeba i expertovi) na výběr čtyři možnosti a to 7krát, 70krát, 700krát, nebo 7000krát? Myslím, že se i kdejaký specialista trochu se správnou odpovědí zapotí.

Pro odpověď sáhneme do fyzikálních tabulek a porovnáme součinitele tepelné vodivosti obou materiálů:

  1. Standardní izolant stěn pro energeticky úsporné domy Isover EPS GreyWall … λ = 0,032 W/m.K
  2. Standardní hliníková zakládací lišta (hliník) … λ = 221 W/m.K

Při porovnání uvedených materiálů zjistíme, že hliníková zakládací lišta vede teplo 6906krát lépe, než sousední šedý polystyren. Pokud tedy správně zateplíme část soklu a mezi sokl a zateplení horní stěny „standardně“ aplikujeme hliníkovou zakládací lištu, v tepelněizolační obálce nevytvoříme tepelný můstek, ale výrazný tepelný most s řadou problémů. Správná odpověď je tedy 7000krát.

Termosnímek odhaluje tušené – hliníková zakládací lišta je zbytečným výrazným tepelným mostem mezi zateplením soklu a stěnyTermosnímek odhaluje tušené – hliníková zakládací lišta je zbytečným výrazným tepelným mostem mezi zateplením soklu a stěnyTermosnímek odhaluje tušené – hliníková zakládací lišta je zbytečným výrazným tepelným mostem mezi zateplením soklu a stěny

Typické problémy hliníkových zakládacích lišt u zateplovacích systémů ETICS:

  • hliník je skoro nejlepší tepelný vodič, lišta je v zateplovacím systému velmi výrazným tepelným mostem
  • hliník má vysokou tepelnou roztažnost, tj. někdy dochází k trhlinám mezi zateplovacím systémem a hliníkovou zakládací lištou
  • hliník nemá vysokou požární „odolnost“, tj. je slabým místem také z hlediska požární bezpečnosti
  • hliník se nedá omítat, tj. viditelné části nejsou estetické
  • hliník je energeticky a cenově náročný materiál
Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové zakládací lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci, popř. i na vnitřním povrchu.Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové zakládací lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci, popř. i na vnitřním povrchu.Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové zakládací lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci, popř. i na vnitřním povrchu.
Sokl pasivního domu s hliníkovou zakládací lištou soklu, tj. výrazná kondenzace vody pod lištou, trhliny na líci výztužné vrstvy lišty, výrazný tepelný most. Investor se rozhodl pro opravu, která byla technicky i finančně náročná.Sokl pasivního domu s hliníkovou zakládací lištou soklu, tj. výrazná kondenzace vody pod lištou, trhliny na líci výztužné vrstvy lišty, výrazný tepelný most. Investor se rozhodl pro opravu, která byla technicky i finančně náročná.Sokl pasivního domu s hliníkovou zakládací lištou soklu, tj. výrazná kondenzace vody pod lištou, trhliny na líci výztužné vrstvy lišty, výrazný tepelný most. Investor se rozhodl pro opravu, která byla technicky i finančně náročná.Sokl pasivního domu s hliníkovou zakládací lištou soklu, tj. výrazná kondenzace vody pod lištou, trhliny na líci výztužné vrstvy lišty, výrazný tepelný most. Investor se rozhodl pro opravu, která byla technicky i finančně náročná.
Výše uvedený pasivní dům dostává detail s použitím plastového rohovníku s okapničkou, tj. profilu, který výrazně nedilatuje, nevede teplo, a dokonce není cenově náročný.
Výše uvedený pasivní dům dostává detail s použitím plastového rohovníku s okapničkou, tj. profilu, který výrazně nedilatuje, nevede teplo, a dokonce není cenově náročný.
 

Dle nových evropských pravidel zakládací lišty z plastu

Aktuální příklady detailů zateplovacích systémů ETICS včetně detailů založení, použití zakládacích lišt apod. jsou uvedeny v evropských technických podkladech EAE tj. evropské asociace výrobců ETICS (European Association for ETICS). Tato důležitá pravidla jsou zdarma ke stažení na http://www.ea-etics.eu/content/pictures/home/ETICS.pdf

Asi není třeba zdůrazňovat, že zde nenalezneme ani jeden případ použití hliníkové lišty mezi tepelnými izolacemi soklu a stěny. Zakládací lišta je vždy provedena z plastu!!!

Příklad řešení zakládací lišty dle EAE – European Association for ETICS.
Příklad řešení zakládací lišty dle EAE – European Association for ETICS.
Příklad řešení zakládací lišty dle EAE – European Association for ETICS.

Vybrané detaily dle EAE byly zařazeny také do publikace Isover pro fasádní zateplovací systémy – ke stažení na http://www.isover.cz/data/files/prospekt-fasady2013-872.pdf
Vybrané detaily dle EAE byly zařazeny také do publikace Isover pro fasádní zateplovací systémy – ke stažení na http://www.isover.cz/data/files/prospekt-fasady2013-872.pdf

Vybrané detaily dle EAE byly zařazeny také do publikace Isover pro fasádní zateplovací systémy – ke stažení na http://www.isover.cz/data/files/prospekt-fasady2013-872.pdf
Vybrané detaily dle EAE byly zařazeny také do publikace Isover pro fasádní zateplovací systémy – ke stažení na http://www.isover.cz/data/files/prospekt-fasady-3-2015-872-cz.pdf
Hliníkovou zakládací lištu je vhodné nahradit jiným řešením také z estetického hlediska.
Hliníkovou zakládací lištu je vhodné nahradit jiným řešením také z estetického hlediska.
Univerzální zakládací sada z plastu od společnosti Mateiciuc je vhodná pro všechny tloušťky izolantů.
Univerzální zakládací sada z plastu od společnosti Mateiciuc je vhodná pro všechny tloušťky izolantů.

Závěr

Použití hliníku (hliníkové zakládací lišty) mezi tepelné izolanty soklu a stěny je zcela nevhodné a může kromě velkého tepelného mostu vykazovat řadu poruch. Jednoduchým a v brzké budoucnosti i u nás standardním řešením je použití různých typů lišt z plastu. Přestože je výše uvedené zcela logické, hliníkové zakládací lišty přežívají v našich zateplovacích systémech již desítky let. Zdá se, že se jejich čas pomalu naplnil.


Ing. Pavel Rydlo (1967)
pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover, vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, již 18 let se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví

Další související informace a odborné články naleznete na http://www.isover.cz/clanky

English Synopsis

We would like to design energy efficiency buildings with excellent thermal insulation. It is suprising, that we use aluminium base profiles, hand in hand with the best thermal insulation products. Aluminium profiles have very high thermal conductivity, so it is necessary to replace them by plastic ones.

 
 
Reklama