Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rekonstrukce šikmé střechy (I)


Nárůst cen energií má stoupající tendenci. Tyto skutečnosti vedou k hledání řešení, která povedou k úsporám energií. V České republice je většina rodinných domů postavena před rokem 2000 a tyto domy dnes stojí před otázkou jak uspořit energie. Bez zásahu do stavební konstrukce se to neobejde a většinou se spolu s rekonstrukcí řeší i otázka přiteplení stávají střešní konstrukce. Konstrukce šikmých střech je nejčastěji tvořena krokvovou soustavou s výškou krokví 160 (180) mm. Při zateplování těchto konstrukcí byly tepelné izolace vkládány mezi krokve, obvykle na plnou výšku krokví. K tomu účelu byly nejvhodnější izolací izolace z minerálních vláken, které bylo možné vtlačit mezi krokve tak, aby nevznikaly spárové netěsnosti.

Při výměně krytiny máme možnost dodatečného zateplení tzv. nadkrokevním zateplením. Společnost Puren, výrobce tvrdých polyuretanových izolačních desek PIR, nabízí speciální izolační desky PIR určené pro rekonstrukce – kombinaci s minerální vatou. Desky s integrovanou pojistnou hydroizolací se pokládají přímo na krokve nebo na stávající bednění. Rychlá, jednoduchá a bezpečná pokládka je zárukou pro uživatele, že bude mít střechu dobře zateplenou a funkční pro další generace. Dále pomůže k odstranění tepelných mostů tvořených krokvemi. Co je dále důležité u rekonstrukcí stávající střechy: PIR izolace Puren díky své velmi nízké hmotnosti zásadně nezatíží střešní konstrukci a zároveň jsou PIR desky Puren natolik tuhé, že nedochází k jejich promáčknutí pod tíhou krytiny.

Dodatečně aplikovaná nadkrokevní izolace puren PIR PLUS pro dvouplášťové větrané střechy je speciálně vyvinuta pro kombinaci s minerální izolací. Velkoformátové desky se spoji na P+D s minimální spárovou netěsností zaručují kvalitní zateplení bez rizika kondenzace v konstrukci.

Výpočet teplotního pole v místě spáry
Výpočet teplotního pole v místě spáry
Kotvení střešního pláště se provádí vruty přes kontralatě pod úhlem 60° a 90°. Společnost Puren v rámci svých dodávek zajišťuje i statický návrh kotvení a tepelně technické posouzení střešního pláště.
Kotvení střešního pláště se provádí vruty přes kontralatě pod úhlem 60° a 90°. Společnost Puren v rámci svých dodávek zajišťuje i statický návrh kotvení a tepelně technické posouzení střešního pláště.

Vliv spárové netěsnosti na zhoršení prostupu tepla PIR

Tabulka


Zpracoval:
Ing. Luděk Kovář – technický servis
obchodní zastoupení puren GmbH pro ČR a SR
www.puren.cz


puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR
logo puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR

Vyrábíme PUR/PIR tepelné izolace z tvrdé polyuretanové pěny. Polyuretan od německého výrobce Puren vhodný pro zateplení šikmé střechy nad krokvemi, ploché střechy, podlahy i fasády. Vyrábíme PIR izolace vhodné pro nízkoenergetický a pasivní dům.