Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná ochrana budov – otvorové výplně

Jak vyřešit stále přísnější požadavky na úsporu tepla v oblasti otvorových výplní, tedy oken a dveří?

Výplň
Výplň

Výplně otvorů obvodových plášťů budov i výplně otvorů v interiéru vyžadují dle platných technických norem ČSN 73 0540-2 součinitele prostupu tepla viz tab. 1. Pro dosažení požadovaných tepelně technických vlastností je nutné správná volba materiálu. Materiály mají své technické limity a pro dosažení lepších hodnot součinitele prostupu tepla je nutné výrazné zvětšení tloušťky. Pro udržení přijatelné tloušťky a zároveň dosažení požadovaných vlastností se využívá sendvičové konstrukce hlavně u dřevěných konstrukcí, která kromě mechanických vlastností, zaručuje i výborné tepelně technické vlastnosti. Jako izolační materiál se požívají tzv. chytré materiály, jako jsou například PIR pěny, které mají různou objemovou hmotností a různou tloušťku. PIR pěny jsou deskové materiály vyrobené na bázi polyuretanu, které se používají na plné výplně dveří nebo oken. Kromě výborných tepelně technických vlastností je výhodou tohoto materiálu nízká hmotnost. Už při malé tloušťce má PIR pěna zajímavé parametry tepelného prostoru viz tab. 2. Tento materiál přes svoji nízkou hmotnost a vysoký tepelný odpor má i dobrý zvukový útlum. Při tloušťce 33 mm PIR pěny Puren Foradur lze dosáhnou zvukového útlumu 32 dB (při odpovídající skladbě). Další vlastností je dostatečná vzpěrná tuhost. Materiál má dostatečnou pevnost i při použití tenkého pláště, od tloušťky 1 mm. Což je výhodou u plochých plných výplní, které se používají místo skla. Tyto výplně se používají v oknech nebo ve dveřích. PIR pěny Puren Foradur se dají použít i jako výplň ve dveřích. Křídlo i přes větší rozměry má nízkou hmotnost, proto závěsy nejsou tak namáhané a je možné použít i závěs s nižší nosností.

Na konstrukční části je pak vhodné použít Purenit, který má vysokou pevnost v tlaku a dobré mechanické vlastnosti. Do Purenitu je možné kotvit závěsy, zámky a další prvky kování. Lze ho obrábět a tvarovat jako dřevo. Pro upevnění se používají vruty do dřeva, případně závěsy se šroubují přímo do materiálu. Materiál se dá použít například jako spodní vlys dveří, do kterého je možné vsadit mechanický práh a zároveň díky své nenasákavosti a netečnosti vůči vodě chrání spodní stranu křídla proti vlhkosti a vodě. I další části rámu je možné vyrobit z Purenitu. Purenit je vhodným matriálem i pro kovové konstrukce (železné i hliníkové) pro přerušení tepelných mostů.

Tyto moderní materiály mají široké uplatnění v různých oblastech použití.

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C včetně (tab. 1)
Popis konstrukceSoučinitel prostupu tepla [W/(m2‧K)]
Požadované hodnoty
UN,20
Doporučené hodnoty
Urec,20
Doporučené hodnoty pro pasivní budovy
Upas,20
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří1,5 2)1,20,8 až 0,6
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí1,4 7)1,10,9
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)1,71,20,9
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru3,52,31,7
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí3,52,31,7

ČSN 73 0540-2 – 2011 – tepelná ochrana budov – část 2 – požadavky

Tabulka objemových hmotností

Tabulka objemových hmotností
puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR
logo puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR

Vyrábíme PUR/PIR tepelné izolace z tvrdé polyuretanové pěny. Polyuretan od německého výrobce Puren vhodný pro zateplení šikmé střechy nad krokvemi, ploché střechy, podlahy i fasády. Vyrábíme PIR izolace vhodné pro nízkoenergetický a pasivní dům.