Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Redakční návštěva: Pasivní rodinný dům s jediným zdrojem – fotovoltaikou připojenou do sítě

Autoři pasivního domu, který jsme v létě navštívili, vytvořili energeticky úsporný objekt bez kompromisů v dispozici. V interiéru je přitom zdravé a příjemné vnitřní klima s minimem nutného technického zařízení obsluhovaného jednoduchou regulací.

Dispozice pro čtyřčlennou rodinu

Pasivní dům v Chelčicích stojí na jednoduchém půdorysu podlouhlého obdélníku, otočeném delší stranou k jihu. Jednoduchá vnější architektura stavby byla podle projektanta domu Tomáše Havlína a garanta stavby Václava Trobla ze společnosti CB Building cílem. Autoři chtěli vytvořit dům, který půjde osadit na většinu pozemků, a to v městském prostředí i na vesnici. Záměr se povedl. Dům zapadá do vesnické zástavby jak hmotou, tak tvarem střechy.

Po vstupu do domu jsme se ocitli v příjemném otevřeném prostoru pro bydlení. Sami autoři stavby poukazují, že se chtěli vyvarovat dispozice, kdy se vstoupí do uzavřené chodby, z které vedou dveře do jednotlivých místností. Naopak, za vstupem do domu se otevírá světlá galerie, která v přízemí ústí do hlavního obytného prostoru zabírajícího celou šířku domu. Vedou zde zároveň schody do podkroví a nabízí ihned od vstupu pohled na odkryté kleštiny krovu.

V přízemí domu se kromě obytného prostoru s částečně odděleným kuchyňským prostorem nachází ložnice rodičů se samostatným WC, velká koupelna a technická místnost skrývající hlavní části technického zařízení domu. V podkroví se v obou štítech nacházejí dva dětské pokoje, pracovní kout, opět velká koupelna, samostatné WC a šatna.

Tepelněizolační pancíř obálky budovy

Pasivní dům musí mít především výborně izolovanou obálku domu. Základy domu leží na 50cm vrstvě pěnového skla Refaglass. V samotné podlaze je pak dalších 18 cm pěnového polystyrenu ve třech vrstvách.

Fotogalerie

Obvodové zdivo je tvořeno z vápenopískových cihel KM Sendwix doplněných zateplovacím systémem s tepelnou izolací z grafitového polystyrenu tl. 35 cm. Autoři stavby ke zdivu vysvětlují: „Díky subtilnímu zdivu Sendwix tloušťky 17,5 a 24 cm byla dosažena úspora vnitřního prostoru až o 6,6 %. Kvalita zdiva je patrná již při samotném zdění, kdy tvárnice vykazují pevnost i při dodatečném sekání a řezání. Nepraskají ani jinak se nerozpadají, jak je tomu u jiných zdicích systémů.“

Také střecha obsahuje masivní tepelnou izolaci, a to z několika vrstev desek z minerálních vláken Rockwool celkové tloušťky 50 cm. Minerální vatu lze v projektu nahradit i foukanou izolací Isocell. Izolace se nachází mezi krokvemi a pod krokvemi. Ty jsou tvořeny I-stabil nosníky, jejichž stojina je tvořena OSB deskou. Výrazně jsou tak omezeny systematické tepelné mosty konstrukcí střechy a je zajištěna tvarová stabilita konstrukce krovu. Hlavní vzduchotěsnicí vrstvou střechy je OSB deska s lepenými spoji. Parobrzdu tvoří fólie Isocell ÖKO Natur. Průvzdušnost obálky budovy n50 byla u tohoto domu změřena v hodnotě 0,3 hod−1.

Okna, solární zisky a stínění

Solární zisky a orientace domu vůči světovým stranám hrají u pasivního domu z hlediska hospodaření s energií klíčovou roli. I zde jsou hlavní prosklené plochy obytných místností v přízemí orientovány na jih. Pro zamezení nežádoucích solárních zisků v létě jsou opatřeny elektricky ovládanými vnějšími žaluziemi. Na sever je orientován vstup do domu a pouze malé okno v hlavním obytném prostoru zajišťující výhled na vesnici a příjemné denní osvětlení. Okna jsou zasklena trojskly.

Podkrovní pokoje mají okna ve štítech orientovaná na východ a západ. Jedinými ústupky principům pasivní výstavby jsou dvě střešní okna Velux v prostoru galerie a v koupelně v podkroví. Sami autoři stavby přiznávají, že použití střešních oken v pasivním domě zvýšilo energetickou náročnost domu, resp. výpočtovou potřebu tepla na vytápění. I tato okna jsou však poctivě stíněna elektronicky ovládanými roletami na dálkové ovládání Velux Integra s dotykovým displejem. Díky účinné izolaci obálky domu a účinnému stínění prosklených ploch je v domě trvale příjemných 20 až 22 stupňů i v obdobích extrémně vysokých teplot.

Vnitřní prostředí domu a energie

Tepelná ztráta objektu je 3 kW a měrná potřeba tepla na vytápění je 16 kWh/m2.a. Jediným zdrojem energie v domě je fotovoltaická elektrárna s panely instalovanými na střeše domu, napojená na místní energetickou síť. Elektrárna má výkon 3 kWp a její velikost je optimalizována z hlediska co nejvýhodnějšího poměru mezi výkonem výroby elektřiny a samotnou spotřebou domu. Zvoleny byly panely Kyocera se jmenovitým výkonem 250 W. Podle slov autorů stavby byla snaha celý systém sestavit vyváženě tak, aby se maximalizovala vlastní spotřeba vyrobené energie přímo v domě a naopak energetické přebytky byly co nejmenší. Místní energetická distribuční síť měla být co nejméně zatěžována náhlými výkyvy provozem celé soustavy.

Firma nabízí pasivní domy variantně s akumulací elektřiny do baterií a bez ní. Navštívený dům nemá v soustavě zapojené baterie a přebytky z výroby elektrické energie jsou využívány k ohřevu vody v elektrickém ohřívači. Teprve další přebytky jsou pouštěny do elektrické sítě. Přebytky jsou zaznamenávány však pouze v letním období. Otopná sezóna je bez přebytků a dům naopak čerpá z veřejné sítě.

„Z důvodu absence akumulátorů je dům v nočních hodinách odkázán pouze na dodávku elektřiny z veřejné sítě. Díky inteligentní regulaci všech použitých systémů v domě je zajištěno, že celková spotřeba v nočních hodinách se udržuje v rozmezí 60 až 130 W. Takový příkon je natolik nízký, že se ekonomicky výrazně neprojevuje do celoročních provozních nákladů. Aby systém zvládl takto složitý princip fungování, kdy se neustále dům přepíná na elektřinu vlastní výroby a na elektřinu z veřejné sítě, pracoval bezchybně a automaticky, nebylo možné využít běžné konstrukce střídačů, měničů a jiné elektroniky, které se běžně užívají při síťovém zapojení fotovoltaiky. Bylo nutné použít poslední generaci hybridního střídače od rakouského výrobce Fronius,“ vysvětlují podrobně autoři stavby.

Vytápění objektu zajišťují elektrické nízkosálavé panely Ecosun na stěnách a na stropě od společnosti Fenix Trading. Ohřev vody je zajištěn elektrickým ohřívačem od výrobce DZ Dražice. Dům je samozřejmě vybaven systémem nuceného větrání s rekuperací tepla. Použita je větrací jednotka výrobce Atrea. Vzduch je do obytných místností přiváděn výústkami v podlaze, odváděn je z kuchyně, koupelen a WC.

Pasivní domy podle katalogu

Dům, který jsme navštívili, je vzorovým domem společnosti CB Building Stavební společnost s.r.o. a splňuje podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Na sousedním pozemku však již vyrůstá druhý dům, pouze s drobnými rozdíly v dispozici a v některých detailech. Mohli jsme si tak prohlédnout i dům ve fázi výstavby. Fotografie z obou domů a další podrobnosti naleznete v galerii.

01 Pasivní dům v Chelčicích, architektura je volena tak, aby bylo možné dům osadit na většinu pozemků a aby zapadal do české příměstské a vesnické krajiny
01 Pasivní dům v Chelčicích, architektura je volena tak, aby bylo možné dům osadit na většinu pozemků a aby zapadal do české příměstské a vesnické krajiny
02 Hlavní obytný prostor v přízemí se stíněnými velkými okny
02 Hlavní obytný prostor v přízemí se stíněnými velkými okny
03 Hlavní obytný prostor v přízemí se stíněnými velkými okny
03 Hlavní obytný prostor v přízemí se stíněnými velkými okny

04 Pohled od vstupu domu na schodiště a podkroví, na kleštinách sálavé panely Ecosun
04 Pohled od vstupu domu na schodiště a podkroví, na kleštinách sálavé panely Ecosun
05 Kuchyňská část částečně oddělená příčkou od hlavního obytného prostoru
05 Kuchyňská část částečně oddělená příčkou od hlavního obytného prostoru
06 Podkroví rodinného domu s přiznanými kleštinami, schodištěm a dětskými pokoji ve štítech domu
06 Podkroví rodinného domu s přiznanými kleštinami, schodištěm a dětskými pokoji ve štítech domu

07 Koupelna s WC v přízemí domu
07 Koupelna s WC v přízemí domu
08 Větrací vzduch je přiváděn do obytných místností výústkami v podlaze
08 Větrací vzduch je přiváděn do obytných místností výústkami v podlaze
09 Zdrojem energie pasivního rodinného domu je fotovoltaická elektrárna na střeše domu
09 Zdrojem energie pasivního rodinného domu je fotovoltaická elektrárna na střeše domu

10 Interiér domu je příjemně osvětlen svítidly LED
10 Interiér domu je příjemně osvětlen svítidly LED
11 Interiér podkroví osvětlují také dvě stíněná střešní okna Velux
11 Interiér podkroví osvětlují také dvě stíněná střešní okna Velux
12 Stínění střešních oken Velux je vybaveno dálkovým ovladačem Velux Integra
12 Stínění střešních oken Velux je vybaveno dálkovým ovladačem Velux Integra

13 Fotovoltaická elektrárna je vybavena hybridním střídačem Fronius s možností zařazení baterií pro akumulaci energie od stejného výrobce
13 Fotovoltaická elektrárna je vybavena hybridním střídačem Fronius s možností zařazení baterií pro akumulaci energie od stejného výrobce
14 O větrání se stará centrální větrací jednotka Atrea s rekuperačním výměníkem tepla, dům je rovněž vybaven centrálním vysavačem značky Husky
14 O větrání se stará centrální větrací jednotka Atrea s rekuperačním výměníkem tepla, dům je rovněž vybaven centrálním vysavačem značky Husky
15 V sousedství navštíveného domu vyrůstá již další pasivní dům od stejné společnosti
15 V sousedství navštíveného domu vyrůstá již další pasivní dům od stejné společnosti

16 Domy jsou vyzděny z vápenopískových cihel Sendwix od společnosti KM Beta
16 Domy jsou vyzděny z vápenopískových cihel Sendwix od společnosti KM Beta
17 Přízemí rozestavěného domu s probíhající předsazenou montáží oken
17 Přízemí rozestavěného domu s probíhající předsazenou montáží oken
18 Hlavní vzduchotěsnicí vrstva střechy je tvořena OSB deskami s lepenými spoji
18 Hlavní vzduchotěsnicí vrstva střechy je tvořena OSB deskami s lepenými spoji

19 Půdorys 1. NP
19 Půdorys 1. NP
20 Půdorys 2. NP
20 Půdorys 2. NPPozn. autora: Upravil jsem nadpis článku. Původní nadpis "Pasivní rodinný dům s jediným zdrojem – fotovoltaikou" nebyl přesný.

 
 
Reklama