Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systém Ecorock FF řeší každý krok při zateplování

Fasádní zateplovací systém Ecorock FF, který nedávno uvedla na trh společnost ROCKWOOL, představuje komplexní řešení pro novostavbu i rekonstrukci. Ucelený systém zahrnující kvalitní izolaci z kamenné vlny, stavební chemii a omítkové směsi umožňuje zateplit fasádu jednoduše, rychle a především kvalitně. Důraz je přitom kladen nejen na kvalitu všech komponentů, ale také na správný technologický postup, který má výrazný vliv na celkovou kvalitu zateplení. Detailní postup, který k systému Ecorock FF poskytuje společnost ROCKWOOL, pomůže realizačním firmám při provádění zateplování, práce zpřesní a zkvalitní.

Základem úspěchu správné podmínky pro realizaci

Předpoklad kvalitního zateplení tvoří už samotné podmínky pro realizaci. Vlastní zateplování by nikdy nemělo probíhat při teplotách pod +5°C či nad 25°C, při silném větru, dešti, ani na intenzivním slunci. Všechny komponenty je přitom nutno chránit před deštěm. Podmínkou úspěchu je i kvalita podkladu, na nějž bude zateplení aplikováno. Musí být pevný a čistý. Nerovnosti přesahující jeden centimetr je třeba vyrovnat nivelační hmotou. Před vlastním prováděním je třeba povrch fasády mechanicky očistit kartáčem nebo omýt vodou pod velkým tlakem. Silně absorbující podklady je třeba napenetrovat, aby se snížila jejich absorpční schopnost. Všechny fasádní prvky jako zámečnické konstrukce, dveře či okna atd. musí být namontovány před zahájením zateplování.

Lišty a lepidlo po etapách

V první fázi je třeba stanovit výši soklu. Soklovou lištu je doporučeno namontovat ve výšce cca 40 cm nad zemí. Použít je nutné nejméně 5 kotev na běžný metr lišty. Takto musí být lišta vodorovně namontována kolem celého domu. Jednotlivé lišty, které mají délku 2m, se spojují pomocí distančních spojek. Rovinnost od fasády je nutno zabezpečit pomocí distančních podložek.

Dále nastupuje fáze lepení. Po přípravě lepidla dle návodu je třeba položit desku z kamenné vlny na pracovní místo tak, aby k ní šlo přistupovat ze všech stran. Vlastní technologie lepení pak již závisí na použitém typu desky. Na desky Frontrock Max E se lepidlo nanáší po celém obvodu desky v šířce asi 7 cm a pak ještě do střední části desky do tří terčů o průměru zhruba 15 centimetrů. Lepidlo přitom musí na desce pokrýt alespoň 40 % jejího spodního povrchu. V případě desky Fasrock LL se lepidlo nanáší celoplošně tzv. hřebenem. Desky se lepí na vazbu, podobně jako při zdění domu. Případné nerovnosti desky je možné odstranit hladítkem s brusným papírem nejdříve za 24 hodin po nalepení.

Kotvení, armovací vrstva a penetrační nátěr

Desky kamenné vlny se kotví nejdříve za 24 hodin po nalepení pomocí hmoždinek se zatloukacím nebo šroubovacím trnem. Jejich typ se určuje podle zvoleného systému ETICS. Pro výpočet vhodné hmoždinky slouží norma ČSN 73 2902:2011, článek 5.4.3. ČSN 73 2902. Poté je na řadě armovací vrstva.

Před její aplikací je potřeba zatmelit ostění všech okenních a dveřních otvorů, nároží ostění navíc vyztužit nárožními lištami se síťovinou. V první etapě práce s armovací hmotou je třeba uhladit povrch minerální vlny tenkou vrstvou krycí hmoty a hladkou stranou hladítka.

Teprve poté se nanáší vlastní vrstva hmoty zubatým hladítkem a do ní se směrem shora dolů vkládá po celé výšce stěny síťka ze skelného vlákna. Síťka se přitom vždy musí nacházet v horní třetině armovací vrstvy od povrchu, a nesmí být vidět její struktura. Penetrační nátěr systému Ecorock FF se nanáší válečkem nebo štětcem zhruba za 3 dny na suchou vrstvu krycí hmoty. Jeho typ se volí podle druhu omítky. V případě probarvených silikátových nebo silikonových pastovitých omítek o velikosti zrna 1 a 1,5 mm se doporučuje použít penetrační nátěr v barvě omítky.

Omítku minerální nebo probarvenou?

Další postup již závisí na typu zvolené omítky. Probarvená pastovitá omítka se nanáší na upravený podklad nejprve v tenké vrstvě, na tloušťku zrna, nerezovým hladítkem. Bezprostředně po nanesení plastovým hladítkem vytvoříme strukturu, například omítku takzvaně zatočíme. Točená omítka se nanáší krouživými pohyby, drásaná se zahlazuje ve svislém či vodorovném směru. Vždy přitom platí pravidlo nanášení „mokré na mokré“. Aby byla barva omítky sjednocená, je třeba použít výrobek z jedné výrobní šarže. Minerální omítka se nanáší nejdříve po 24 hodinách od zaschnutí penetračního nátěru, opět se využívá postup mokré na mokré.

Nadbytečná omítka se stahuje hladítkem pod úhlem na zrnitost omítky. Poté se omítka zatírá, v mokrém stavu se její povrch strukturuje do požadované podoby. Před finálním barvením této omítky je nejprve třeba ošetřit základ – doporučuje se penetrační nátěr, který slouží pro vyrovnání a sjednocení nasákavosti, zpevnění struktury a zvýšení přilnavosti barvy. Finálním krokem je vlastní nanesení barvy. Na výběr je mezi silikátovými a silikonovými. Podle druhu barvy se liší doba zrání omítky. V případě silikátových barev činí minimálně 3 dny, u barev silikonových je třeba počítat nejméně se 14 dny.

Řešení pro každý dům

Systém Ecorock FF umožňuje jednoduché a kvalitní řešení zateplení pro téměř jakoukoli stavbu. Kvalitní systém přináší nejen úsporu nákladů na vytápění, ale také prodlužuje vlastní životnost konstrukce.

Další informace naleznete na www.rockwool.cz.

 
 
Reklama