Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Na ticho v bytě je nutné jít od podlahy!

Hluk trápí majitele mnoha bytů. Velký problém leckde znamená už jen samotná chůze, která se tu rozléhá. Možností, jak tuto situaci změnit, je pustit se do řešení doslova od podlahy. Zajímavou možnost představuje systém AKUFLOOR, který je určen pro lehké plovoucí podlahy a dokáže zlepšit kročejovou neprůzvučnost až o 30 decibelů.

Plovoucí podlahy jsou po celém svém obvodě akusticky odděleny pružným okrajovým páskem od ostatních konstrukcí a celoplošně podloženy izolačními deskami. Díky tomu podlaha „plave“ v jakési „vaně“ z tohoto materiálu. Celá konstrukce přitom musí být navržena a provedena z takových materiálů, aby dokázala účinně zamezit přenosu hluku mezi místnostmi i podlažími. Protože se lehké plovoucí podlahy montují nasucho, je jejich realizace velmi rychlá.

Základ systému AKUFLOOR tvoří pružné izolační desky kamenné vlny STEPROCK HD a OSB desky, které jsou doplněné dilatačním a okrajovým páskem. Tyto pásky pomáhají zlepšit akustické a statické vlastnosti podlahy v místech jako jsou okraje, dilatační spáry apod. a současně vyrovnávají rozdílné vlastnosti podlahy ve spojité ploše i nespojitých okrajích.

Izolační desky STEPROCK HD se pokládají přímo na nosnou konstrukci a tvoří základní pružnou akusticky izolační vrstvu. Desky je nutné skládat těsně k sobě, aby mezi nimi nebyly žádné spáry. Na ně se křížem přes sebe alespoň ve dvou vrstvách volně pokládají roznášecí desky z OSB s tloušťkou minimálně 16 mm, které jsou pospojovány na pero a drážku. Jednotlivé vrstvy OSB desek jsou k sobě spojené šrouby, sponkami, nebo jsou vzájemně slepené. Poslední vrstvu podlahové konstrukce systému AKUFLOOR tvoří tzv. nášlapná, kde výběr materiálu závisí na individuálních požadavcích. Může zde být koberec, parkety, keramická dlažba, laminát nebo PVC.

Systémové řešení AKUFLOOR je určeno pro podlahy s maximálním zatížením do 350 kg/m2. Desky STEPROCK HD, jež jsou jeho součástí, lze pořídit v rozměru 600 x 1 000 mm a tloušťkách od 20 do 60 mm. Součinitel tepelné vodivosti činí 0,039 W.m-1.K-1 Pro optimální akustické vlastnosti podlahy se doporučuje používat desku Steprock HD v tloušťkách v rozsahu od 25 do 40 mm. Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy.

Více informací naleznete na www.rockwool.cz.

 
 
Reklama