Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové školicí centrum Ceresit pro získání praktických pracovních dovedností

Nové školicí středisko Ceresit bylo otevřeno v showroomu Keramiky Soukup v Praze-Stodůlkách s ambicí stát se kompetenčním centrem pro odbornou i laickou veřejnost nejen pro region Prahy a středních Čech. Zákazníci tady získají kompletní informace o produktové nabídce stavební chemie Ceresit, systémových řešeních, nových výrobcích a technologiích.

„Vidět na vlastní oči optimální skladbu jednotlivých vrstev balkonu, koupelny nebo bazénu a slyšet praktické rady a zkušenosti nás technických poradců je pro dobrý výsledek celé realizace velmi důležité,“ řekl při otevření školícího centra Ceresit Jiří Pavlíček, technický poradce firmy Henkel, a dodal: „A nové školicí středisko v prostorách showroomu Keramiky Soukup poskytne vynikající zázemí pro prezentaci našeho sortimentu a systémových řešení pro odbornou i širokou veřejnost – nové školicí centrum totiž není určeno jen pro odbornou veřejnost, na správné řešení obkladu koupelny či kuchyně se může podívat a zeptat i běžný návštěvník showroomu Keramiky Soukup.“

Školící centrum v Praze-Stodůlkách bude fungovat i jako zázemí pro pravidelně organizované semináře. Promyšlený školicí koncept má u společnosti Henkel ČR dlouholetou tradici a je součástí širokého spektra formálních i neformálních vazeb společnosti a jejích technických poradců na učňovské školství, zákazníky, řemeslníky, obchodní partnery a odbornou veřejnost (například organizátoři odborných seminářů). Cílem všech aktivit bylo a je vždy vzdělávání a sdílení zkušeností. Ke kvalitním prémiovým produktům, které Henkel nabízí, patří neoddělitelně i ucelená systémová řešení jejich použití – a ty se nejúčinněji dají prezentovat právě při osobních setkání, kde je možné produkty a postupy prezentovat a vysvětlovat. Zárukou maximální profesionality těchto akcí je kvalitní tým technických poradců, zodpovědných za jednotlivé oblasti a značky – lepení obkladů a dlažeb, podlahové systémy a fasádní systémy ETICS.

Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit

Názorné ukázky sortimentu stavební chemie Ceresit a jednotlivých systémových řešení v prostorách centra spolu se zázemím pro prezentace a příležitostné občerstvení jsou ideálním místem pro tyto tradiční formy setkání. Obsah seminářů je vždy koncipován podle toho, co je zákazníkům nejbližší a s čím budou ve své praxi pracovat. U specialistů na lepení obkladů a dlažeb prezentují techničtí poradci praktické rady při obkladech např. koupelny, kuchyně, balkónu nebo terasy s důrazem na praktické postupy a poznatky. V oblasti omítek jsou hlavním tématem zateplovací systémy Ceresit Ceretherm. „Na školeních našim zákazníkům nechceme detailně prezentovat informace, které jsou podrobně popsány v technických listech a které si každý může najít na internetu, ale rady a ukázky postupu prací, které vychází ze samotné praxe,“ dodává Jiří Pavlíček. Vrstvu za vrstvou jsou vizuálně prezentovány postupy, materiály a případně úskalí, na které je potřeba dát při aplikaci pozor tak, aby nedošlo k závadám nebo případným reklamacím. Semináře jsou koncipovány pro realizační firmy a důraz je kladen na technické informace toho charakteru, které nikde v učebnicích a technických listech nelze nalézt.

Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit

„Je to naše know-how, které dokážeme dát dohromady na základě letitých zkušeností a ti lidé, kteří měli šanci obsah našich školení poznat, tak na ně opakovaně a pravidelně jezdí každý rok. I informace typu jak správně zaspárovat dlažbu či jak je to s používáním penetrací jsou součástí našich seminářů, přestože je každý účastník přesvědčen, že to samozřejmě zná a provádí dobře a správně,“ uvedl Jiří Pavlíček a dodal: „Chceme, aby pracovníci realizačních firem a nejen oni, měli dostatek poznatků a aby si sami na stavbě dokázali rozhodnout, jaké riziko podstupují případným nedodržením předepsaných či praxí prověřených postupů. Pro nás jsou zástupci realizačních firem velmi důležití, ale stejně tak tomu je i s našimi obchodními partnery, kteří jsou se zákazníky v celoročním kontaktu a kteří mohou předávat naše zkušenosti i po skončení školení. Tato školení jsou samozřejmě určena i projektantům, investorům a všem, kteří si uvědomují, jak moc dokáže napáchat i malá nevědomost nebo přehlédnutí. Za velké plus považuji fakt, že nám přichází na semináře noví účastníci a současně nám zůstávají věrni i ti tradiční.“

Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
 

Účastnící si odnášejí nejen informace, ale hlavně katalogy, které obsahují přehled systémových řešení, tedy velmi praktickou a užitečnou pomůcku při jednání se zákazníkem a nejen to, ale dále i letáky informujícími o novinkách a nejprodávanějších produktech Ceresit. „Na práci s katalogem je při školeních kladen velký důraz, protože vycházíme z poznatku, že jeden obrázek je pro správné pochopení více než tisíc slov.“

Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit
Školicí středisko Ceresit

Spolupráce Henkel ČR se společností Keramika Soukup se datuje od roku 1997 a byla navázána brzy po otevření první prodejny obkladů a dlažeb, kterou Jiří Soukup st. otevřel v Plzni. Dlouholeté vzájemné partnerství charakterizuje úzká a oboustranně výhodná spolupráce a podpora obchodních aktivit společnosti Keramika Soukup. Jedním z posledních výstupů tohoto strategického partnerství je právě nově otevřené školicí středisko Ceresit v showroomu Keramiky Soukup v Praze-Stodůlkách.

 
 
Reklama