Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se lepí velké formáty flexibilní lepicí maltou Ceresit CM 17 Stop Dust

Kladenskou nemocnici určitě znáte, i když jste v ní třeba nikdy nebyli. Zahrála si totiž ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze a před její vrátnicí se student Šafránek dojemně loučil se svojí Jeskyňkou. Vrátnici byste dnes poznali už jen těžko, ale pavilony, v jejichž suterénu Pavel Kříž odvážel nebožtíky do márnice a své lásce romanticky recitoval básničku, stále stojí. Vedle nich však vyrostla nová moderní budova, v níž bude umístěno centrum akutní medicíny. Hrubá stavba je již hotová, pracuje se v interiérech; kompletní dokončení by podle plánu mělo být 30. listopadu letošního roku.

Velkoformátové obklady a dlažby:

  • nízká hmotnost - odlehčení stropních konstrukcí;
  • optické sjednocení větších prostor;
  • méně spár - snazší údržba.

Lepení:

  • kvalitní podklad;
  • celoplošné lepení;
  • vysoce elastické lepidlo.

V novém pavilonu bude centrální příjem, přestěhují se sem akutní a všechny diagnostické provozy, aby lidé nemuseli být rozváženi po celém areálu nemocnice. V novém pavilonu se tedy stanoví jejich komplexní diagnóza. Dále zde bude nová velká lékárna, jednotky intenzivní péče, ARO, sály pro nejrůznější zákroky, jednotky jednodenní medicíny nebo šest moderních operačních sálů.

Právě v budoucích operačních sálech jsme se byli podívat, když se v nich pokládaly velkoformátové obklady. Ty jsou trendem už několik let a také u nás již architekti objevili jejich nesporné výhody především ve větších prostorách, které méně přerušují spáry, a jsou tak opticky jednotnější. Další předností, což jistě ocení právě v nemocničních prostorách, je snadnější údržba těchto ploch - spár, v nichž se drží nečistoty a plísně, je méně. Na druhou stranu velké formáty kladou větší nároky na pokládku, na rovinnost povrchu a na kvalitu použitých penetrací, lepidel a spárovacích hmot.


Velkoformátová dlažba má obvyklé vlastnosti keramiky, manipulací však připomíná spíš práci se skleněnou tabulí.
 
Spára je minimální

V šesti operačních sálech nové budovy, z nichž každý má svoji barevnost v odstínech zelené, oranžové nebo modré, byly použity španělské celoprobarvené neglazované slinuté obklady Levantina-Techlam o rozměru 3 x 1 m a tloušťce 3 mm, které dodávala společnost Svitava stavebniny s.r.o. Jeden metr čtvereční desky váží jen 7,1 kg, což je oproti běžným obkladům třetinová hmotnost. Ke všem dobrým vlastnostem běžné keramiky, jako je odolnost proti chemikáliím a snadná údržba, je tak třeba přičíst další bonus, kterým je podstatné odlehčení stropní konstrukce. Jedna deska má tedy hmotnost 21,3 kg a je mírně pružná - manipulace s ní proto není úplně jednoduchá, je k ní potřeba dvou pracovníků a dá se přirovnat k práci se skleněnou deskou.


Každý sál bude mít svoji barevnost
 
Každá deska má hmotnost 21,3 kg.

Jak již bylo zmíněno, důležitý je rovný a dobře připravený podklad. K tomu byl použit hloubkový penetrační nátěr Ceresit CT 17 určený na podklady v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažby, vyrovnáváním podlah, stěrkováním, malováním, natíráním a lepením izolačních desek. Nátěr účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost a snižuje nasákavost.


Desky se lepí celoplošně, použito bylo lepidlo Ceresit CM 17 Stop Dust.
 
Velkoformátové obklady Levantina-Techlam o rozměru 1 x 3 m.

Velkoformátové obklady je potřeba lepit celoplošně a vzhledem k jejich rozměru použít lepidlo vyhovující takto náročné aplikaci. Zde to byla flexibilní lepicí malta Ceresit CM 17 Stop Dust určená pro lepení obkladů a dlažeb na kritických podkladech. Velké formáty na podlahách je možné lepit také rychle tvrdnoucí flexibilní lepicí maltou Ceresit CM 19, která byla speciálně vyvinutá pro lepení velkoformátových dlažeb. Její vlastnosti umožňují díky tekuto-plastické konzistenci dokonalé spojení dlažby s podkladem a eliminují vznik dutin.

Fakta

Generální dodavatel: Metrostav
Dodavatel obkladů: Svitava stavebniny s.r.o., Praha 4
Obklady: Levantina-Techlam, 1 x 3 m
Stavební chemie: Ceresit - hloubkový penetrační nátěr
Ceresit CT 17 a flexibilní lepicí malta Ceresit CM 17 Stop Dust
Obkladači: Tommau - stavební s.r.o.
 
 
Reklama