Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

"Viditelný a neviditelný" Ceresit a Thomsit na bratislavském Zimním stadionu O. Nepely

K rekonstrukci železobetonových pilířů stadionu byl použit systém oprav betonů Ceresit PCC, který je určen k vyplňování nerovností, reprofilaci povrchů a k provádění komplexních oprav různých typů betonových i železobetonových konstrukcí. Systém umožňuje provádění oprav konstrukcí v situacích, kdy došlo k jejich značnému nejen mechanickému poškození.

75. ročník Mistrovství světa v ledním hokeji, který se uskuteční ve dnech 29. dubna - 15. května na Slovensku ve městech Bratislava a Košice, se v hlavním městě našich východních sousedů odehraje na rekonstruovaném Zimním stadionu Ondřeje Nepely. A na mantinelech i v dalších prostorách tohoto stadionu budou působit značky Ceresit a Thomsit. V prvním případě Ceresit v roli již tradičního sponzora Mistrovství světa, ve druhém jako prémiové stavební materiály, které pomáhaly opravit části starého, současným podmínkám již nevyhovujícího zimního stadionu.

K rekonstrukci železobetonových pilířů stadionu byla použita opravná malta pro opravy betonu od 5 do 30 mm Ceresit CD 25 a cementová ochranná malta "2 v 1" Ceresit CD 30. Systém umožňuje provádění oprav konstrukcí v situacích, kdy došlo k jejich značnému poškození vlivem mechanického poškození nebo působením koroze, což byl i případ bratislavského zimního stadionu.

Z výrobků Thomsit našel na stadionu uplatnění dvousložkový speciální epoxidový základní nátěr pro kritické podklady a vysokou zátěž Thomsit R 755 (použitý jako parozábrana proti vlhkosti) a disperzní základní nátěr Thomsit R 777 zejména na podlahách šaten, skyboxů, VIP, schodišť a dalších prostor. Z širokého spektra vyrovnávacích nivelačních hmot Thomsit pak stěrky DX pro vrstvy 0,5 - 10 mm v jedné operaci, použita zejména jako podklad pod extrémně zatěžovaný kaučuk a Thomsit DA pro vrstvy 1 - 10 mm v jedné operaci. Na vysprávku schodů a technicky náročných přechodů byla použita renovační vyrovnávací hmota Thomsit RS 88, určená pro stěrkování a přistěrkování v tloušťce 1 - 100 mm v jedné pracovní operaci. Na vyrovnávaní větší tloušťky byla použitá rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota Ceresit CN 87. Vyrovnávací hmota Ceresit CN 87 je určena na vytváření podlah spojených s cementovým podkladem - v tloušťce vrstvy od 10 do 60 mm, oddělených (např. fólií, lepenkou) - v tloušťce od 35 do 80 mm nebo "plovoucích" na tepelné, popřípadě zvukově-izolační vrstvě - v tloušťce od 45 do 80 mm. V případě podlahového vytápění (minimální tloušťka 45 mm) je nutné zvýšit tloušťku zhotovovaného potěru o vnější průměr použitého média. Rozmíchaná směs má konzistenci umožňující vytváření spádů. Vhodná je pro interiér a exteriér a na místa zatěžovaná trvalou vlhkostí. Potěr vytvořený z CN 87 může také sloužit jako konečná povrchová úprava, mohou se na něj klást keramické dlažby, parkety, živičné povlaky (ve formě nátěrů nebo stěrek), popřípadě aplikovat samonivelační hmoty Ceresit a Thomsit.

Nanesení ochranné a kontaktní vrstvy s použitím ochranné malty Ceresit CD 30 - 2 v 1   Nanesení opravné malty Ceresit CD 25   Nanesení opravné stěrky Ceresit CD 25 na vytvoření hrubých vrstev od 5 do 30 mm   Očištění povrchu stlačeným vzduchem

Podklad musí být před nanešením kontaktní vrstvy mírně navlhčen   Použití ochranné malty Ceresit CD 30   Použití opravné stěrky Ceresit CD 25   Bratislavský zimní stadión bude mít po rekonstrukci kapacitu cca 10.000 míst.

O spolehlivé lepení podlahových krytin se postarala lepidla Thomsit R 710 - polyuretanové lepidlo k lepení kaučukových krytin, bezrozpouštědlové, vysoce kvalitní, velmi pevně lepicí disperzní lepidlo Thomsit K188 E, Thomsit Chemoprén Na Podlahy PROFI, disperzní lepidlo na koberce Thomsit T 440 a jednosložkové speciální elastické lepidlo pro lepení dřevěných podlah s unikátní patentovanou technologií Flextec® Thomsit P 675 Flextec®. Lepidlo představuje moderní a pro uživatele ideální alternativu běžných polyuretanových lepidel - elastické lepení zmenšuje napětí ve smyku a tím dlouhodobě zamezuje působení tahových sil na podklad. Podlaháři při realizaci ocenili jeho unikátní aplikační vlastnosti - díky nové technologii bylo lepidlo velmi dobře zpracovatelné, šetrné k pokožce, nešpinilo, skvrny se lépe odstraňovaly. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vodu a kromě již zmiňované ochrany podkladu před smykovou silou je pro něj charakteristická dlouhodobá vynikající pevnost spoje a dlouhodobé elastické spojení. Originální a prémiová technologie Flextec® byla vyvinutá v rámci vývoje firmy Henkel a v oblasti lepení dřevěných podlah je technologií budoucnosti s velmi silným potenciálem růstu.

Stadion těsně před dokončením   Samonivelační stěrka Thomsit DX byla použita zejména jako podklad pod extrémně zatěžovaný kaučuk   Disperzní lepidlo Thomsit K 188 E charakterizuje velmi vysoká lepivost, krátká doba zavadnutí a dlouhá otevřená doba.   Dřevěné podlahy zimního stadionu Ondřeje Nepely byly lepeny lepidlem Thomsit P 675 Flextec s unikátní patentovanou technologií Flextec

Dodavatelem podlahových krytin byla společnost Koratex, která je na trhu od roku 1991 a v současnosti představuje na Slovensku renomovaného dodavatele podlahových krytin, interiérových dveří a sportovních povrchů. Na stadion Ondřeje Nepely dodával Koratex cca 4 000 m2 kaučukových podlah Norament tl. 9 mm, které jsou vhodné pro pohyb osob na bruslích, kaučukové schodové tvarovky Norament, určené pro cca 1 200 bm schodů, na 900 m2 ploše jsou použity podlahy z designového PVC, na 2 000 m2 jsou koberce, dalších 100 m2 pak pokryly antistatické PVC podlahy ARMSTRONG. Masivní parkety dodal a lepil Koratex pomocí elastického lepidla Thomsit P 675 Flextec® na ploše 200m2, v tělocvičnách stadionu tvoří na ploše 150 m2 podlahovou krytinu parketové podlahy Mondoelastic.

Detaily různých typů podlahových krytin uvnitř zimního stadionu   Detaily různých typů podlahových krytin uvnitř zimního stadionu   Detaily různých typů podlahových krytin uvnitř zimního stadionu   Detaily různých typů podlahových krytin uvnitř zimního stadionu

Hlavní město Slovenska Bratislava začalo současnou rekonstrukci Zimního stadionu Ondřeje Nepely oficiálně 23. dubna 2009 a přestavbou byla pověřena městská organizace Generálny investor Bratislavy (GIB), která realizovala veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. Tím se stala společnost INGSTEEL s.r.o. a práce zahájila v květnu roku 2009. Součástí rekonstrukce byla obměna střešní konstrukce a výměna celé technologie, přibyla druhá tréninková plocha a kapacita stadionu se zvýšila na 9 765 míst. O rozsahu rekonstrukce mluví i fakt, že v jejím průběhu se zbořilo až 80 procent původního stadionu.

Detaily různých typů podlahových krytin uvnitř zimního stadionu   Detaily různých typů podlahových krytin uvnitř zimního stadionu   Na uzavření pórů silně savých a porézních podkladů a na zvýšení jejich přilnavosti použili podlaháři penetraci Thomsit R777   Koberce byly lepeny disperzním lepidlem Thomsit T440. Toto lepidlo se snadno roztírá, má rychlou počáteční lepivost a výbornou konečnou pevnost spoje.

Použité materiály Thomsit:

 • epoxidový základní nátěr Thomsit R 755
 • disperzní základní nátěr Thomsit R 777
 • vyrovnávací nivelační stěrky Thomsit DA a DX
 • renovační vyrovnávací hmota Thomsit RS 88
 • rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota Ceresit CN 87
 • polyuretanové lepidlo Thomsit R 710
 • disperzní lepidlo Thomsit K 188E
 • disperzní lepidlo na koberce Thomsit T 440
 • Thomsit Chemoprén Na Podlahy PROFI
 • speciální elastické lepidlo Thomsit P 675 Flextec®

Použité krytiny:

 • kaučuková podlaha Norament tl. 9 mm - vhodná pro pohyb osob na bruslích - cca 4 000 m2
 • kaučukové schodové tvarovky Norament - schodiště - cca. 1 200 bm schodů
 • podlahy z designového PVC - cca 900 m2
 • antistatické PVC podlahy ARMSTRONG: 100 m2
 • masivní parkety 200 m2
 • koberce - cca 2 000 m2
 • parketove podlahy Mondoelastic - tělocvičny: cca. 150 m2
 
 
Reklama