Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

KLINOSAN – trvalé, účinné a ekologické řešení plísní

S plísněmi se dnes potýká 20 % domácností a způsobují stále větší škody jak ve starých, často opuštěných objektech, tak i v objektech nových, kde např. po zateplení nebyly respektovány základní fyzikální zákony. Důsledky se většinou řešily chemickou cestou, která měla omezené trvání a často i negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Začaly se proto hledat účinnější a ekologické zdroje a výsledkem je patentově chráněný systém KLINOSAN.

1 – škody způsobené plísněmi ve starých, opuštěných objektech
1 – škody způsobené plísněmi ve starých, opuštěných objektech
2 – plísně v důsledku nerespektování fyzikálních zákonů v nových objektech
2 – plísně v důsledku nerespektování fyzikálních zákonů v nových objektech

V roce 2012 jsme začali s veřejností komunikovat pojem energetická sanace a uvedli jsme i první sanační tepelně-izolační omítku. Trh sanačních omítek se za poslední tři roky významně proměnil a dnes už hydrofobní a hydrofilní omítky z řady energetické sanace (Nanosan, Baurex-SAN, Baurex-AQUA,…) využívá takřka běžně.

Nyní nastal čas se v hydrofilních maltách dále posunout, a to především v oblasti eliminace plísní, které způsobují stále větší škody jak ve starých, nevětraných, často opuštěných objektech (obr. 1), tak i v nových objektech (obr. 2), kde nebyly respektovány základní fyzikální jevy a zákony. Důsledky těchto poruch se dosud většinou řešily pouze chemickou cestou, která měla omezené trvání, často měla negativní vliv na lidské zdraví i životní prostředí. Začaly se proto hledat nové zdroje a nové výzvy, jejichž výsledkem je dnes systém KLINOSAN – patentově chráněná technologie bioklimatických materiálů.

 

Princip fungování KLINOSANU

KLINOSAN – bioklimatická omítka/stěrka dokáže díky mechanotermicky aktivovanému přírodnímu plnivu z klinoptilolitu vytvářet bioaktivní molekulární síto, které svou trojrozměrnou krystalickou mřížkou s pravidelně uspořádanými póry o celkovém vnitřním povrchu 36 m2/g dokáže vyvázat pevné, kapalné i plynné látky na principu iontové selektivity. Dochází zde k výměně kationtů jak z povrchu klinoptilolitu, tak z jeho vnitřní struktury za molekuly mykotoxinu, amoniaku, těžkých kovů, chloru.

Co KLINOSAN umí?

 1. Omezit metabolickou aktivitu mikroorganismů, čili schopnost velmi výrazně omezit podmínky pro vznik nebo prosperitu archebakterií a bakterií, ale také plísní, kvasinek, řas a prvoků.
 2. Velmi účinně zcela pohlcovat, nebo redukovat širokou skupinu látek označovaných jako AOX – halogenované organické sloučeniny. Mohou to být jednoduché těkavé látky nebo komplexní organické sloučeniny, jako je chloroform, chlorbenzen, chlorfenol, dioxiny či furany. V naprosté většině jsou to látky s toxickými nebo karcinogenními vlastnostmi, vznikající lidskou činností. Většinu látek AOX tvoří molekuly s obsahem chloru.
 3. Má schopnost vázat ve své struktuře plyny, včetně vodní páry, aniž by to ovlivnilo jeho povrchovou teplotu. Čímž se na povrchu stěn nesráží vzdušná vlhkost a nevzniká prostředí pro případný vznik a růst plísní.
 4. Vysoká objemová hmotnost malty také zlepšuje akustické vlastnosti místností.
 5. Zcela přírodní a funkční alternativa sádrových omítek, obsahující přírodní plniva a pojiva.

Oblasti použití KLINOSAN omítky/stěrky

 • nemocnice a zdravotnická zařízení – zvyšuje účinnost germicidních zářičů pro sterilizaci vzduchu (antibakteriální účinky – sorpce AOX a snížení obsahu pozitivních iontů);
 • restaurace, kuchyně, potravinářské podniky – antibakteriální účinky a eliminace pachů;
 • koupelny – antibakteriální účinky a regulace vlhkosti;
 • historické budovy, sklepy – regulace vlhkosti a akumulace tepla, odolnost proti solím, čistě anorganický produkt bez použití cementu;
 • prostory s vysokými nároky na vnitřní klima – školy a školky, posilovny, welness studia, bazény, šatny sportovních zařízení;
 • chemické provozy, laboratoře – snížení obsahu pozitivních iontů, sorpce AOX.

Ukázka z provedených realizací

Nemocnice Liberec, pavilon nukleární medicíny

Příprava projektu

Záměrem zadavatele bylo v posuzovaném prostoru suterénu vyřešení vlhkosti a salinity obvodových a vnitřních zdí. Konkrétně se jednalo o zamezení nebo výrazné snižování průniku vzlínající vlhkosti z prostoru podzákladí, pronikání boční vlhkosti a odstranění důsledků a projevů vlhkosti. Kromě těchto požadavků šlo o řešení kondenzační vlhkosti a plísní i požadavků na pracoviště v režimu čistých prostor. Z těchto důvodů byla na skladby sanačních omítek Nanosan a Baurex-AQUA aplikována jako povrchová úprava KLINOSAN – bioklimatická stěrka v tloušťce 5 mm.

Realizace

3 – nemocnice – ordinace před aplikací Klinosanu
3 – nemocnice – ordinace před aplikací Klinosanu
4 – nemocnice – vyklizená místnost – před aplikací Klinosanu
4 – nemocnice – vyklizená místnost – před aplikací Klinosanu

Objekt je i nadále určen pro účely nukleární medicíny. Realizace proběhla v červnu 2015. Na obrázcích z průběhu realizace je vidět, že KLINOSAN má při nanášení zelenou barvu. V průběhu procesu, kdy se vyrovnává s plísněmi, vlhkostí či škodlivými látkami, postupně získává bílou barvu, kterou má na konci procesu. Vysychání a změna barvy je patrná postupně z vyšších partií zdiva až po nejvíce namáhané kouty a rohy (obr. 3 až 7).

5 – nemocnice – čerstvě aplikovaný Klinosan
5 – nemocnice – čerstvě aplikovaný Klinosan
6 – nemocnice – plesnivý roh – vysychající stěrka
6 – nemocnice – plesnivý roh – vysychající stěrka
7 – nemocnice – Klinosan po vyschnutí
7 – nemocnice – Klinosan po vyschnutí

 

Byt v 1. NP, ul. Winterova, Liberec

Aplikace KLINOSAN stěrky je jednoduchá a zvládnou ji i uživatelé bytů sami. Příkladem je tento byt nacházející se v téměř sto let starém domě, kde se začínají projevovat důsledky jednak již nefunkčních hydroizolací a rekonstrukcí, kdy byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová, která změnila režim větrání a takto vzniklá nerovnováha se projevila nejprve kondenzační vlhkostí na stěnách, od níž je již jen krůček k plísním.

Sanační omítky situaci sice zlepšily, především pokud šlo o zemní stoupající vlhkost, avšak definitivně ji nevyřešily, protože si neporadily s kondenzační vlhkostí. Proto se na současnou sanační omítku pokládala vrstva KLINOSAN stěrky v tloušťce 5–10 mm. Na obrázcích je vidět průběh aplikace a postupná reakce a účinnost KLINOSAN stěrky (obr. 8 až 10). Nyní, rok po aplikaci, domlouváme s majiteli bytu aplikaci KLINOSANU v dalších dosud neošetřených místnostech.

8 – byt – aplikace Klinosanu
8 – byt – aplikace Klinosanu
9 – byt – vysychání Klinosanu
9 – byt – vysychání Klinosanu
10 – byt – rok od aplikace Klinosanu – stěny jsou suché a bez plísní
10 – byt – rok od aplikace Klinosanu – stěny jsou suché a bez plísní

Z čeho se skládá systém KLINOSAN?

 • KLINOSAN Restart – biocidní přípravek pro zničení vrchní vrstvy plísní, aby se tyto při následném mechanickém odstraňování nerozmnožovaly
 • KLINOSAN stěrka/omítka – hlavní produkt na bázi klinoptilolitu nesoucí všechny popsané vlastnosti a užitky (KLINOSAN stěrka – před aplikací je potřeba jen oškrábat vrchní vrstvu zdí, aplikuje se v tl. 5–10 mm, KLINOSAN omítka – původní povrch je potřeba odstranit, omítka se aplikuje zpravidla v tl. 2,5 cm)
 • KLINOSAN Color – doporučená barva pro finální úpravu, u které zaručujeme, že nepoškodí popsané vlastnosti KLINOSAN stěrky/omítky (bílá varianta – vápenná otěruvzdorná barva, barevné varianty – silikátová omyvatelná barva)

KLINOSAN je možné objednat přes web www.klinosan.cz.

Pokud potřebujete poradit, napište nám na email info@realsan.cz nebo volejte na zákaznickou linku Klinosanu 602 319 390, rádi Vám pomůžeme.

 
 
Reklama